Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Toekomst van de HLS

De internationale werkgroep die eind februari voor het eerst zal vergaderen over de herziening van de HLS (High Level Structure) heeft de komende tijd genoeg onderwerpen om over na te denken.

De eerste vergadering van de internationale werkgroep zal plaatsvinden in Atlanta, met als voorzitter Nigel Croft (UK/ Brazilië) en Dick Hortensius van NEN in het secretariaat. Verder bestaat de werkgroep uit tientallen experts die benoemd zijn door onder andere leden van de ISO (de National Member Bodies, vergelijkbaar met NEN).

Aan hen de eer commentaar te leveren op de huidige versie van de HLS*. Eind februari wordt er onder andere gesproken over de definitie van het begrip ‘risico’, in relatie met het begrip ‘kans’. Deze begrippen zorgen op dit moment nog voor veel onduidelijkheid, waardoor ook de toepassing ervan problemen kan opleveren. Uit een evaluatie van de afgelopen jaren blijkt onder andere dat er in verschillende managementsysteemnormen ook verschillend wordt omgegaan met risico’s en risicomanagement. Is risico een neutraal begrip met kansen en bedreigingen als mogelijke gevolgen of is het iets negatiefs en zijn kansen de positieve tegenhanger?

Ook onduidelijk: moet een organisatie kansen net zo systematisch evalueren als risico’s? Denk aan bijvoorbeeld een ‘omgekeerde’ risicomatrix, waarbij de omvang van de kans (het positieve resultaat) wordt afgezet tegen de kans dat het ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Is kans iets om te berekenen of is het iets wat zich aandient en moet worden opgelost? 

Een uitdaging dus voor deze werkgroep, om samen één lijn te vinden voor de nieuwe versie van de HLS. Hier zal de komende maanden hard aan worden gewerkt, want tijdens de tweede vergadering in juli, zal de werkgroep met concrete tekstvoorstellen voor aanpassingen in de HLS moeten komen.

*Waar staat HLS ook alweer voor? Het begrip HLS kennen we sinds 2012, waarin het voor het eerst geïntroduceerd werd. HLS staat voor de gemeenschappelijke structuur en kerneisen voor alle ISO-managementsysteennormen. De afgelopen jaren heeft het er al voor gezorgd dat normen als ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001 volgens het plug-in model gemakkelijker wordt opgenomen in de bedrijfsvoering.

Bron: NEN
Auteur: Michelle van der Molen – contentmarketeer V-Kam Education.