Direct naar content
  • Trainingen door heel Nederland

  • Ervaring sinds 2001

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) én vrijdag 27 mei is ons kantoor gesloten.

Interne audit trainingen

Interne audit trainingen

Ben je op zoek naar kwalitatieve interne audit trainingen? Dan zit je bij V-Kam Education® goed. Je vindt bij ons zowel de eendaagse interne auditor training als een uitgebreide tweedaagse interne audit training. Schrijf je vandaag nog in voor één van beide audit trainingen!

Voor wie zijn deze trainingen?

Onze trainingen zijn voor interne auditoren die audits uitvoeren binnen een organisatie voor arbo, milieu, voedselveiligheid en kwaliteitsmanagement.

Het resultaat

Na het volgen van één van onze interne audit trainingen kun je zelfstandig interne audits uitvoeren. Deze audits kan je goed voorbereiden, uitvoeren en rapporteren.

De cursus van 1 dag is een praktische training waarmee je in de praktijk wordt begeleidt in het uitvoeren van een audit. De training van 2 dagen is voor de mensen die al een interne auditor zijn en die nog meer verdieping willen krijgen.

Wat is auditing?

Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek.

Om te bepalen of activiteiten op het gebied van kwaliteit en de daarmee samenhangende resultaten in overeenstemming zijn met het vastgelegde kwaliteitssysteem, En geschikt zijn voor het bereiken van de doelstellingen

Systematisch

Werk bij iedere audit volgens een vaste systematiek (voorbereiding, uitvoering en rapportage), Bijvoorbeeld:

  • 1 uur voorbereiding;
  • 1 uur auditen;
  • 1 uur rapportage.

Onafhankelijk

Sta onafhankelijk t.o.v. de te auditten afdeling (normvereiste)!

Onderzoek

Zorg dat het doel van de audit centraal staat. Een audit mag nooit lijken op een kruisverhoor! Blijf positief.

  • 1e aandachtsveld: Controle: Wordt volgens het kwaliteitssysteem en ISO 9001 gewerkt?
  • 2e aandachtsveld: Doeltreffendheid: Zijn de handelingen doeltreffend?
  • 3e aandachtsveld: Verbetering: Kan het kwaliteitssysteem beter?

ISO 19011

Voor het auditen van kwaliteitssystemen zijn internationale richtlijnen opgesteld. Deze zijn vastgelegd in de ISO-norm 19011. Deze nieuwe richtlijn is een samenvoeging van de richtlijn voor het Auditten van Kwaliteitssystemen (ISO 10011:1991) en de richtlijn voor milieu-auditing (ISO 14010:1996).

Interessante blogs