Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Vacature: word jij onze nieuwe Commercieel medewerker binnendienst? Klik hier voor meer info.

Interne audit in de zorg: van levensbelang

Interne audit in de zorg

Is uw kwaliteitssysteem nog up-to-date? Is het HKZ-auditproof? Klaar voor certificering of voldoet het nog aan de hiervoor gestelde eisen? Welke stappen dient u te nemen om succesvol gecertificeerd te worden? Door middel van een interne audit worden (bedrijfs)processen doorlopen en aan een grondige analyse en test onderworpen, waardoor u een duidelijk antwoord krijgt op onder meer de bovenstaande vragen. Het doel van een interne audit in de zorg is het meten van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. En er wordt tegelijkertijd gekeken of doelstellingen zijn gehaald. De ISO 9001- en HKZ-norm stellen een regelmatige uitvoering van interne audits zelfs verplicht. Helaas blijkt dit in de praktijk vaak lastig, aangezien voor het uitvoeren van een goede interne audit een grondige theoretische basis zeer belangrijk is.

Hiervoor biedt V-Kam Education een praktische en passende oplossing met incompany audit cursussen speciaal gericht op interne audits in de zorg.

Interne audit ziekenhuis

Voor ziekenhuizen is een interne audit van groot belang. Vaak zijn in ziekenhuizen verschillende medewerkers opgeleid tot intern auditor, waarbij zij toetsen of de in het kwaliteitssysteem beschreven werkzaamheden en processen overeenkomen met de uitvoering hiervan in de praktijk. Een interne audit voor een ziekenhuis dient regelmatig uitgevoerd te worden. De bevindingen na het afronden van een interne audit zijn vervolgens de basis voor een verbeterplan, waarin passende maatregelen kunnen worden genomen, of vastgesteld wordt dat alle processen optimaal verlopen. Door middel van een interne audit ziekenhuis wordt onder meer onderzocht hoe de kwaliteit van de zorg gewaarborgd kan worden. Zowel de kwaliteit van processen binnen het ziekenhuis, producten of diensten in de zorg, ziekenhuisbreed of per afdeling kunnen worden beoordeeld. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) verleent ziekenhuizen een NIAZ-certificering, indien aan de hiervoor gestelde eisen is voldaan. Met een interne audit voorafgaand aan de externe toetsing door het NIAZ, kan de NIAZ-certificering succesvol en sneller worden verkregen.

Interne audit fysiotherapie

Voor fysiotherapeuten is de laatste jaren veel veranderd, niet zozeer wat betreft behandelingen, maar vooral op het gebied van de organisatie rond deze behandelingen. Ook vanuit de zorgverzekeraar zijn de verwachtingen aanzienlijk groter geworden. Er kan ook sprake van zijn dat de praktijk een stap vooruit wil maken, bijvoorbeeld door certificering of door de wens een pluspraktijk te worden. Middels een interne audit fysiotherapie is het voor een praktijk of fysiotherapeut mogelijk om het kwaliteitskeurmerk HKZ of ISO 9001 te bemachtigen of te behouden. Een goede en degelijk uitgevoerde interne audit kan helpen om aan deze en andere gestelde voorwaarden te voldoen. Interne audits voor fysiotherapie houden eveneens rekening met de KNGF-richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering. Een interne audit fysiotherapie helpt een praktijk in de stappen naar een KMS (kwaliteitsmanagementsysteem) dat aansluitend zowel HKZ-, ISO 9001- en NEN-EN 15224-gecertificeerd kan worden.

Interne audit apotheek

Ook apotheken hebben belang bij een goede interne audit. Apotheekmedewerkers kunnen worden benaderd voor het uitvoeren van een interne audit. De apotheek wordt daarbij door zichzelf onderworpen aan een evaluatie van een of meerdere processen. Een interne audit apotheek is binnen de HKZ-normen verplicht, maar ook voor (nog) niet gecertificeerde apotheken is het verstandig om regelmatig een interne audit uit te voeren. Het kwaliteitsbeleid en uiteindelijk de kwaliteit van de dienstverlening wordt hiermee sterk verbeterd.

Door een interne-audit-training te volgen, is het voor medewerkers mogelijk om een goede interne audit volgens de geldende normen uit te voeren, of te toetsen of aan de gestelde eisen voor een succesvolle certificering voldaan wordt. Interessant voor medewerkers van ziekenhuizen, thuiszorg, apotheken, GGD, verzorgings- en verpleeghuizen. Ook praktijken voor huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen hebben belang bij een goede interne audit en kunnen hun kwaliteit en de waarborging daarvan aanzienlijk verhogen.