Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Interne audit in de zorg: van levensbelang

Interne audit in de zorg

Is jullie kwaliteitssysteem nog up-to-date? Is het HKZ-auditproof? Klaar voor certificering of voldoet het nog aan de hiervoor gestelde eisen?

Door middel van een interne audit worden (bedrijfs)processen doorlopen en aan een grondige analyse en test onderworpen. Zo krijg je een duidelijk antwoord op onder meer de bovenstaande vragen. Het doel van een interne audit in de zorg is het meten van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. Tegelijkertijd wordt er gekeken of doelstellingen zijn behaald. Volgens de ISO 9001- en HKZ-norm zijn interne audits zelfs verplicht. Helaas blijkt dit in de praktijk vaak lastig. Voor het uitvoeren van een goede interne audit is een grondige theoretische basis zeer belangrijk.

Hiervoor biedt V-Kam Education een praktische en passende oplossing met incompany audit cursussen; speciaal gericht op interne audits in de zorg.

Interne audit ziekenhuis

Voor ziekenhuizen is een interne audit van groot belang. Vaak zijn in ziekenhuizen verschillende medewerkers opgeleid tot intern auditor. Zij toetsen of de in het kwaliteitssysteem beschreven werkzaamheden en processen overeenkomen met de uitvoering hiervan in de praktijk. Een interne audit voor een ziekenhuis dient regelmatig uitgevoerd te worden.

De bevindingen na het afronden van een interne audit zijn vervolgens de basis voor een verbeterplan, waarin passende maatregelen kunnen worden genomen. Door middel van een interne audit wordt onder meer onderzocht hoe de kwaliteit van de zorg gewaarborgd kan worden. Zowel de kwaliteit van processen binnen het ziekenhuis, producten of diensten in de zorg, ziekenhuisbreed of per afdeling kunnen worden beoordeeld.

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) verleent ziekenhuizen een NIAZ-certificering, indien aan de hiervoor gestelde eisen is voldaan. Met een interne audit voorafgaand aan de externe toetsing door het NIAZ, kan de NIAZ-certificering succesvol en sneller worden verkregen.

Interne audit fysiotherapie

Voor fysiotherapeuten is de laatste jaren veel veranderd, niet zozeer wat betreft behandelingen, maar vooral op het gebied van de organisatie rond deze behandelingen. Ook vanuit de zorgverzekeraar zijn de verwachtingen aanzienlijk groter geworden. Er kan ook sprake van zijn dat de praktijk een stap vooruit wil maken, bijvoorbeeld door certificering of door de wens een pluspraktijk te worden.

Middels een interne audit fysiotherapie is het voor een praktijk of fysiotherapeut mogelijk om het kwaliteitskeurmerk HKZ of ISO 9001 te bemachtigen of te behouden. Een goed uitgevoerde interne audit kan helpen om aan deze en andere gestelde voorwaarden te voldoen. Interne audits voor fysiotherapie houden eveneens rekening met de KNGF-richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering. Een interne audit fysiotherapie helpt een praktijk in de stappen naar een KMS (kwaliteitsmanagementsysteem) dat aansluitend zowel HKZ-, ISO 9001- en NEN-EN 15224-gecertificeerd kan worden.

Interne audit apotheek

Ook apotheken hebben belang bij een goede interne audit. Apotheekmedewerkers kunnen worden benaderd voor het uitvoeren van een interne audit. De apotheek wordt daarbij door zichzelf onderworpen aan een evaluatie van één of meerdere processen. Een interne audit apotheek is binnen de HKZ-normen verplicht, maar ook voor (nog) niet gecertificeerde apotheken is het verstandig om regelmatig een interne audit uit te voeren. Het kwaliteitsbeleid en uiteindelijk de kwaliteit van de dienstverlening wordt hiermee sterk verbeterd.

Door een interne audit training te volgen, is het voor medewerkers mogelijk om een goede interne audit uit te voeren, of te toetsen of aan de gestelde eisen voor een succesvolle certificering voldaan wordt.

  • Een goede audit is meer dan het afvinken van een checklist. Na deze auditcursus heb je de belangrijkste basiskennis en vaardigheden in huis. Een praktische training, waarmee je direct als interne auditor aan de slag kunt.

  • Door het volgen van de Interne Audit cursus beschik je over de juiste vaardigheden om een effectieve interne audit voor te bereiden, uit te voeren en uit te werken.

  • Deze 2-daagse audit training is uitermate geschikt voor (interne) auditors die nóg beter willen worden in hun vak. Tussen beide lesdagen zit één week.