Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Subsidies

Wanneer jij of jouw medewerker een opleiding bij V-Kam Education gaat volgen, is het slim om vooraf te kijken naar subsidiemogelijkheden.

Is jouw bedrijf aangesloten bij een brancheorganisatie, dan is het zeker goed om van te voren te informeren naar de subsidiemogelijkheden binnen de geldende CAO.

Een groot aantal branches heeft namelijk een eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds). Een gedeelte van de loonsom wordt gereserveerd voor opleidingsactiviteiten van medewerkers. Werkgevers dragen deze reserveringen over aan het O&O-fonds dat behoort tot hun branche.

LET OP! Bij een aantal O&O-fondsen moet je vóór aanmelding van een opleiding aan te geven dat je gebruik wilt maken van een subsidiemogelijkheid.

Hier kun je o.a. subsidie aanvragen

Let wel: de subsidieverstrekker bepaalt of jij subsidie ontvangt, wij hebben hier geen invloed op.

NOW: Inspanningsverplichting – NL leert door
Met de regeling NL leert door kun je ontwikkeladvies aanvragen of scholing volgen voor behoud van je werk. Deze regeling geldt voor medewerkers, flexwerkers, zzp’ers en ondernemers, en ook voor mensen die nu geen werk hebben.

Klik hier voor meer informatie. 

Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM)
Klik hier voor meer informatie over de OOM-regelingen.

OTIB
Wil je als werkgever een tegemoetkoming ontvangen voor de scholing en ontwikkeling van je vakmensen? Bekijk hier de verschillende mogelijkheden.

ESF –> uitgesteld tot 2022
Met de de subsidieregeling  ESF Duurzame Inzetbaarheid (onderdeel van het Europees Sociaal Fonds)  ontvang je als werkgever subsidie voor activiteiten die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid. Aan mensen langer gezond aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten.

Klik hier voor meer info.

Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen
Iedereen komt in aanmerking voor het “Persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen”. Zowel werkenden als niet-werkenden. Dit kun je inzetten om bijvoorbeeld sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen.

Hier lees je er meer over.

Twents Fonds voor Vakmanschap
Bij Twents Fonds voor Vakmanschap kan kun je een cheque aanvragen tot maximaal 2.500,- . Hiermee moet je scholing bekostigen. De scholingscheque is voor mensen uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4.

Meer info vind je hier.

Smart overbruggingsplan Gelderland
Wil je deze crisis overbruggen en in je mkb-onderneming aan de slag gaan met het vernieuwing? Het toekomstbestendig maken van de organisatie en het benutten van competenties van uw medewerkers en het ontplooien van hun talenten? Dan kun je hier subsidie aanvragen.

Belastingdienst

Belastingtelefoon: 0800 – 0543
Bezoek voor de overige contactgegevens de website van de Belastingdienst.

UWV

  • Particulieren. Ben je werknemer of een zelfstandige zonder personeel? Bel dan UWV Telefoon Werknemers, 0900 – 92 94 (lokaal tarief).
  • Werkgevers. Ben je werkgever of een vertegenwoordiger van een werkgever? Dan kun je bellen met UWV Telefoon Werkgevers via 0900 – 92 95 (lokaal tarief).
  • Bezoek voor de overige contactgegevens de website van het UWV. UWV WERKbedrijf, UWV Telefoon Werknemers, telefoon 0900 – 92 94 (lokaal tarief). Bezoek voor de overige contactgegevens de website van het UWV WERKbedrijf.

Adressen

A+O, arbeidsmarkt en opleiding in de metalektro (opleidingsfonds)

Overgoo 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM
Postbus 407, 2260 AK LEIDSCHENDAM
Tel.: (070) 317 19 80
Fax: (070) 317 19 95
E-mail: info@stao.nl
Internet: www.ao-metalektro.nl

OOM, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het metaalbewerkingsbedrijf (opleidingsfonds)

Frankrijklaan 10, 2931 PX HAZERSWOUDE-DORP
Postbus 15, 2390 AA HAZERSWOUDE-DORP
Tel.: (0172) 52 15 00
Fax: (0172) 52 15 77
E-mail: info@oom.nl
Internet: www.oom.nl


OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (opleidingsfonds)

Korenmolenlaan 4, 3447 GG WOERDEN
Postbus 416, 3440 AK WOERDEN
Tel.: 0800 – 88 55 885
Fax: (0348) 43 73 85
E-mail: info@otib.nl
Internet: www.otib.nl

Handige websites

Informatie over subsidies kun je vinden op een aantal handige websites.

  • www.antwoordvoorbedrijven.nl hét startpunt van de overheid voor ondernemers.
  • www.subsidiecalculator.nl voor het berekenen van subsidies en geeft achtergrondinformatie en instructies voor het aanvragen.
  • www.werkenenleren.nl Een portal waar alle informatie over leren en werken bij elkaar staat.
  • www.werk.nl Een website van het UWV WERKbedrijf. Met een speciale pagina ‘Servicepunt Techniek’ waar alle kennis op één plaats gebundeld voor de sector techniek.
  • www.subsidieshop.nl Is jouw bedrijf niet aangesloten bij een branche? Op deze site vind je een totaalaanbod van 300 subsidies die speciaal gericht zijn op ondernemers. Zowel van Europese, nationale als provinciale overheden.

Bron: Elsevier