Direct naar content
 • Ervaring sinds 2001

 • Trainingen door heel Nederland

Interne audit volgens ISO 9001 | Een checklist, voorbeeld en vragenlijst

De Interne Audit ISO 9001

Een interne audit is een belangrijk en handig instrument. Het geeft het management inzicht in de bedrijfsprocessen en werkzaamheden. Werken alle processen goed? Volgens de gestelde eisen? Wordt er door medewerkers gewerkt zoals afgesproken? En waar zijn verbeteringen mogelijk?

Wat is een interne audit?

In de video hieronder leggen onze trainers heel duidelijk uit wat een Interne Audit precies is, en wat het oplevert. Maar ook wat de taken van een auditor zijn, en hoe de Interne Audit training werkt.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de marketing cookies geaccepteerd zijn.

Interne Audit als hulpmiddel

Krachtig hulpmiddel
Een goed uitgevoerde interne audit geeft antwoord op deze vragen. Het is een krachtig hulpmiddel om te bepalen of het managementsysteem nog oplevert wat het op moet leveren. 

Inzicht
Een interne audit bestaat uit een aantal onderdelen. Zoals het onderzoeken van documentatie. Van dossiers, formulieren en verslagen. Zo krijgt de auditor inzicht in het functioneren en de effectiviteit van bestaande processen. 

Objectief
Ook voert de auditor gesprekken met mensen die bij de processen betrokken zijn. Zo’n gesprek is objectief en richt zich op het proces, niet op de medewerker. Het is belangrijk dat de medewerker vooraf weet dat het geen persoonlijke beoordeling is. Zo kun je een goede objectieve interne audit uitvoeren.

Volg de 3-daagse implementatietraining.

Checklist Interne Audit ISO 9001

Interne audits worden veel gebruikt om vast te stellen of je voldoet aan een bepaalde ISO-norm. Bijvoorbeeld ISO 9001. Om een kwalitatief goede interne audit uit te voeren die voldoet aan de ISO 9001-kwaliteitseisen, is het handig om met een checklist te werken. Zo weet je zeker dat je geen belangrijke punten mist.

Onderdelen van een interne audit ISO 9001 zijn in ieder geval:

 • Voorbereiden van de interne audit. Dit betekent: doelstellingen vastleggen, activiteiten plannen en overleg hierover.
 • Interviews voorbereiden.
 • Communiceren dat er een interne audit wordt gehouden.
 • Interviews uitvoeren en de processen in kaart brengen.
 • Verslaglegging van de bevindingen: het schrijven van een auditrapport met aanbevelingen.
 • Opvolging: hoe gaan besluitvorming en uitvoering van de maatregelen.

Een auditor is dus niet verantwoordelijk voor het oplossen van de verbeterpunten. Dat blijft de taak van het management.

 Download het gratis e-book: De 12 gouden interne audit regels


Vragenlijst Interne Audit ISO 9001

Bij het houden van een interne audit ISO 9001 2015 kun je een vragenlijst gebruiken. Welke vragen daar precies op staan is per proces en audit verschillend. Een standaard vragenlijst die afgevinkt kan worden is daarom niet te geven. Wel is er een aantal richtlijnen voor het opstellen van zo’n vragenlijst.

 • Maak gebruik van zowel open als gesloten vragen.
 • Vraag naar concrete aantallen.
 • Vraag specifiek naar documenten.
 • Blijf objectief in het gesprek.
 • Noteer antwoorden gedetailleerd.
 • Blijf doorvragen tot zaken duidelijk zijn. De vraag ‘Waar blijkt dat uit’ moet beantwoord zijn.
 • Kijk ook naar non-verbale communicatie.

Tijdens een interne-audit-training krijg je hele praktische tips voor het uitvoeren van een audit. Je leert wat de meerwaarde van een audit is en hoe je een audit uitvoert. Daarnaast is er veel ruimte om te oefenen. 

NIEUW! Het is nu ook mogelijk om de lead auditor training online te volgen bij V-Kam!

Voorbeeld Interne Audit ISO 9001

Om een interne audit goed en professioneel te leren uitvoeren, kan een interne audit ISO 9001 voorbeeld erg nuttig zijn. Aan de hand van casestudies en praktijkvoorbeelden wordt de theoretische kennis concreet en tastbaarder.

In de audit training leer je een interne audit uit te voeren die voldoet aan de internationale ISO-norm voor audits. Alles wordt duidelijk uitgelegd aan de hand van interne audit ISO 9001 voorbeelden. De benodigde vaardigheden krijg je ook aangeleerd.

Ben je benieuwd naar onze audit trainingen? Bekijk de inhoud van de verschillende trainingen hier.