Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Arbeidsongeval? Dit moet je weten.

Elke dag gebeuren er in Nederland arbeidsongevallen. Medewerkers raken gewond of overlijden zelfs.

In de Arbeidsomstandighedenwet staat dat een werkgever een ongeval direct moet melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Het doel daarvan om van ongevallen te leren. Door uit te zoeken wat er precies gebeurd is, kan zoiets in de toekomst voorkomen worden.

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een voorval op het werk, of onder werktijd. Je medewerker overlijdt, of heeft (ernstig) letsel/schade aan de gezondheid waardoor hij in de ziektewet moet.

Het ongeval kan gebeuren in jullie bedrijf, instelling, bouwlocatie of bij het werken aan de weg. Ook een ongeluk op de openbare weg kan een arbeidsongeval zijn, maar niet als het tijdens woon-werkverkeer gebeurt.

Welke arbeidsongevallen moeten je melden?

Je moet een arbeidsongeval melden als:

  • je medewerker in het ziekenhuis wordt opgenomen.
  • je medewerker blijvend letsel oploopt.
  • je medewerker overlijdt door het ongeval.

Onder ziekenhuisopname valt ook een dagopname, of een opname van een paar uur. Bijvoorbeeld als er operatie nodig is. Een poliklinische behandeling telt niet als ziekenhuisopname.

Als later blijkt dat je medewerker tóch in het ziekenhuis moet worden opgenomen of blijvend letsel heeft, dan moet je dit alsnog melden.

Onder blijvend letsel vallen ook chronische lichamelijke of psychische klachten.

Voorkom een boete!

Je bent verplicht een arbeidsongeval te melden bij ziekenhuisopname, blijvend letsel of dodelijke afloop.

Je meldt niet alleen ongevallen van je eigen medewerkers, maar van iedereen die onder jouw gezag werkt. Dus ook uitzendkrachten en ZZP’ers bijvoorbeeld.

Let op: je kunt een forse boete krijgen als je een ongeval niet direct meldt.

Twijfel je of je het ongeval moet melden?

Neem dan contact op met de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij beoordeelt dan of je het ongeval moet melden of niet.

Wat moet je doen bij een dodelijk arbeidsongeval?

Bij een dodelijk arbeidsongeval moet je meteen actie ondernemen. Bel direct naar 0800-5151.

De Nederlandse Arbeidsinspectie is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar om je te helpen.

Wat moet je doen bij ziekenhuisopname of blijvend letsel?

Als je medewerker door het ongeval in het ziekenhuis wordt opgenomen of blijvend letsel heeft, dan moet je dit melden. Dit kan op twee manieren:

Hoe werkt het ongevallenonderzoek?

Na een arbeidsongeval volgt zo snel mogelijk een onderzoek. De Arbeidsinspectie wil de situatie op de plek van het ongeval bekijken. Laat alles zoveel mogelijk zoals het was tijdens het ongeluk. Ruim dus niet op. Zo help je de inspecteur om een goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd.

De inspecteur stelt vragen aan collega’s en andere betrokkenen en getuigen. iedereen moeten meewerken aan het onderzoek en alle informatie geven die de inspecteur nodig heeft. Dat is verplicht.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de marketing cookies geaccepteerd zijn.

Waarom is het melden van een ongeval belangrijk?

Het melden van arbeidsongevallen is heel belangrijk. Niet alleen voor het slachtoffer. Het doel is om de werkplek veiliger te maken voor iedereen. Door te leren van een ongeval, kun je toekomstige ongevallen voorkomen.

Samen werken we aan een veilige werkomgeving. Meld arbeidsongevallen op tijd en volg de juiste stappen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen na een werkdag weer veilig thuis komt.

Voorkomen is beter dan genezen!

Het liefst wil je natuurlijk ongelukken voorkomen. Een Veiligheidskundige maakt daar werk van.  Van het aanpakken van veiligheidsrisico’s tot het schrijven van veiligheidsplannen. Je leert het tijdens onze opleiding tot veiligheidskundige

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

Ook interessant…

Dit blog is geschreven door Elisabeth van Munster

Marketing manager

Elisabeth schrijft regelmatig blogs over onderwerpen als Kwaliteit, Arbo en Milieu. Daarbij gebruikt ze de input van collega’s, trainers en de Klankbordgroep. En dat levert vaak mooie en nuttige content op!

Lees meer