Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

De juiste preventiemedewerker voor jouw bedrijf: zo vind je hem!

Nog geen preventiemedewerker in dienst of zoek je naar de juiste invulling van deze belangrijke rol? Je bent de enige…

Volgens De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de helft van de bedrijven in Nederland nog geen preventiemedewerker in dienst. Hoog tijd om de handen uit de mouwen te steken! Maar waar begin je? Wij kijken met je mee.

Het werven van een preventiemedewerker

Voordat je de vacature voor preventiemedewerker uitzet, is het van belang om te weten waar de functie nu eigenlijk precies voor dient. Een preventiemedewerker wordt door de werkgever aangesteld en staat het bedrijf bij op het gebied van preventie en bescherming. Hij of zij werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners aan een gezond en veilig werkklimaat. Het doel? Het voorkomen van ongevallen en verzuim.

Elk bedrijf is op grond van artikel 13 van de Arbowet verplicht minstens één preventiemedewerker in dienst te stellen. Heb je niet meer dan 25 werknemers in dienst? Dan mag je als werkgever de taak van de preventiemedewerker zelf op je nemen.

De selectieprocedure

Een volledige beschrijving van de werkzaamheden in je vacature plaatsen? De volgende activiteiten worden gezien als onderdeel van het takenpakket van een preventiemedewerker:

  • Samenwerken met de bedrijfsarts en ondernemingsraad
  • Opzetten van een arbomanagementsysteem
  • Verzorgen van voorlichtingen, doorgeven van kennis 
  • Registreren en onderzoeken van ongevallen
  • Uitvoering van de risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E)
  • Eventuele arbo-vragen van medewerkers in de organisatie verwerken

De verwachte werkzaamheden zijn van groot belang, maar ook het aantal uur dat je de toekomstige preventiemedewerker aan het werk wilt hebben, is niet geheel onbelangrijk.

De tijdsinvestering voor de functie van preventiemedewerker hangt af van meerdere factoren: denk bijvoorbeeld aan het risicoprofiel van het bedrijf, de complexiteit van de organisatie en het aantal medewerkers per vestiging. Is er binnen jouw bedrijf al een risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) opgesteld? Dat scheelt tijd! Ontbreekt de risicoanalyse, dan zal de preventiemedewerker hier eerst nog mee aan de slag moeten.

Aanstellen van een preventiemedewerker

Wist je dat je de geschikte kandidaten niet per se buiten je organisatie hoeft te zoeken?  De functie als preventiemedewerker is – als daar genoeg tijd voor is – heel goed te combineren met de functie van een KAM-coördinator, V&G-functionaris of andere functies op het gebied van Arbo. Volgens Arboned heeft het zelfs de voorkeur om voor iemand binnen het bedrijf te gaan. Kun je intern geen geschikte preventiemedewerker aanwijzen? Dan moet je dat wel kunnen aantonen. 

Volgens de nieuwe Arbowet moet de preventiemedewerker – zowel de rol, als de kandidaat – met instemming van de personeelsvertegenwoordiging en of OR worden benoemd. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vervolgens schriftelijk vastgelegd. Het is namelijk een officiële taak, het aantal uur dat er aan de functie moet worden besteed wordt dan ook contractueel vastgelegd.

Het is van belang dat de functie van preventiemedewerker bekend wordt gemaakt binnen de organisatie. De directie kan de werknemers op de hoogte stellen door middel van een personeelsblad, personeelsbijeenkomst, intranet of door het gebruik van een ‘smoelenboek’ van het bedrijf, een lijst met foto’s en functies van alle medewerkers.

De uitvoering: een eigen budget voor de preventiemedewerker?

Heb je als bedrijf nog geen preventiemedewerker aangesteld? Dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen, aangezien de wet op dat moment niet wordt nageleefd. Denk aan een waarschuwing, eis tot naleving of – in het ergste geval- een boete.

De functie van preventiemedewerker is dus verplicht, maar er zijn geen concrete aantallen gekoppeld aan de omvang van een bedrijf. Wel stelt de Arbowet door middel van artikel 13 lid 4 vast dat de werkgever zijn of haar werknemers zoveel bijstand moet verlenen als de situatie vereist.

Het kan dus zijn dat je er – aan de hand van je RI&E – achter komt dat je er een fulltime functie van moet maken, of zelfs meerdere preventiemedewerkers nodig bent.

De 3 daagse opleiding preventiemedewerker zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent op deze taak. Zo kun je straks vol zelfvertrouwen jouw functie uitoefenen.

Budget

Het budget dat er voor een preventiemedewerker beschikbaar wordt gesteld – naast zijn of haar huidige functie – mag je als bedrijf zelf bepalen. Normaal gesproken heeft de preventiemedewerker een eigen budget, de middelen én de nodige tijd om zijn of haar werk nauwkeurig uit te kunnen voeren. Deze middelen worden vastgelegd in de RI&E.

Het budget valt over het algemeen onder het HR-budget of moet uit de algemene middelen komen. Dat kan, maar het gevolg daarvan is dat de preventiemedewerker geen zelfstandig keuzes kan maken. De anderen moeten dan (mee)beslissen over het budget en het wel of niet laten doorgaan van de activiteiten. Wel de verantwoordelijkheid, maar niet of te weinig de bevoegdheid, kan een vertraging in het proces betekenen. Iets om mee te nemen bij jouw zoektocht naar de geschikte preventiemedewerker!

Geschikte kandidaat gevonden? Dan mag het contract worden getekend! Behoefte aan een voorbeeld van een aanstellingsbrief? Klik dan hier voor een voorbeeldbrief.

Succes met je zoektocht!

Ook interessant…