Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

6 manieren om het veiligheidsbewustzijn te vergroten

De werkplek afschermen, spiegels aan de wanden of de zichtbaarheid van voetgangers vergroten. Het zijn simpele maatregelen voor meer veiligheid in een magazijn. Maar dit soort maatregelen heeft alleen zin, als er een veiligheidsbewustzijn bij medewerkers is.

Hoe vergroot je het veiligheidsbewustzijn van je medewerkers? In dit blog lees je 6 manieren.

1. Schep duidelijkheid: wat is de definitie van ‘veiligheid’

Wanneer twee heftruckchauffeurs praten over veiligheid, dan is de kans groot dat ze allebei iets anders verstaan onder ‘veilig werken’. Of ze nu een heftruckcertificaat hebben of niet. De één denkt dat hij al jarenlang veilig werkt, terwijl de ander een aantal verbeterpunten ziet.

Zorg dus dat je als organisatie duidelijk hebt wat veiligheid binnen jullie organisatie betekent. En vertaal dit naar concreet gedrag.

Communiceer dit vervolgens regelmatig en duidelijk naar de medewerkers. Dit kun je bijvoorbeeld doen door:

A. Voorbeeldsituaties te bespreken in een overleg

Plan een teambijeenkomst waarin je voorbeeldsituaties laat zien. Vraag de teamleden na elke voorbeeldsituatie of ze het veilig vonden of niet, en waarom.

Dit soort overleggen zijn niet alleen zinvol om erachter te komen hoe groot het veiligheidsbesef is bij je medewerkers, maar ze helpen ook bij aan het vergroten ervan.

Je laat als organisatie zien dat je tijd steekt in het verbeteren van de veiligheid. Dat is al een belangrijke stap in het vergroten van het veiligheidsbewustzijn.

Meer weten over veiligheid en de Arbowet? Volg de praktische preventiemedewerker cursus van V-Kam Education!

B. Anonieme enquête met voorbeeldsituaties

Een andere manier is door het opstellen van een (anonieme) enquête waarin je ook voorbeelden van verschillende situaties laat zien. De werknemers kunnen dan aangeven welke situaties zij als veilig of onveilig beschouwen.

Deze manier kan de voorkeur hebben wanneer een organisatie meer dan 100 werknemers heeft. De resultaten zijn dan het startpunt voor het vergroten van veiligheidsbewustzijn van medewerkers.  

2. Breng de veiligheidsprotocollen onder de aandacht

Hoe goed zijn de veiligheidsprotocollen eigenlijk bekend bij de medewerkers in jouw organisatie? Zijn ze makkelijk toegankelijk? Of liggen ze ergens in een kast te verstoffen?

Om de protocollen meer onder de aandacht te krijgen kun je bijvoorbeeld posters ophangen waarop een veiligheidsvoorschrift staat afgebeeld. Of pak tijdens overleggen steeds een specifiek onderdeel uit de protocollen om te bespreken. Zo blijft het onder de aandacht.

3. Vorm observatiegroepen

Een medewerker die de hele dag aan het werk is, heeft nauwelijks tijd om te observeren hoe zijn collega’s het doen.

Vorm daarom observatiegroepen die observeren tijdens risicovolle situaties. Met name bij routinematig werk is het belangrijk dat iemand met een frisse blik meekijkt. Zorg ervoor dat deze observatiemensen weten hoe ze op een goede manier feedback kunnen geven én hoe ze collega’s kunnen motiveren.

Door regelmatig te doen, ontstaat een cultuur waarin collega’s elkaar leren om veiliger te werken. En waarin het geven van feedback een norm is.

4. Laat medewerkers meedenken

Medewerkers hebben vaak het gevoel dat het management niet snapt wat er allemaal leeft op de werkvloer. Ze vinden bepaalde veiligheidsmaatregelen onrealistisch of onzin.

Om meer draagvlak te creëren bij je medewerkers, moet je hen betrekken. Laat de plannen zien die je als organisatie hebt voor het verbeteren van de veiligheid. Geef medewerkers de mogelijkheid om hierover mee te denken en hun mening te geven. Laat hen de oplossingen bedenken. Zij weten tenslotte als geen ander wat zich dagelijks afspeelt op de werkvloer.

5. Deel bijna-ongevallen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe vaak gaat iets wel niet bijna mis? Door deze ervaringen met elkaar te delen in het team (bijvoorbeeld in een wekelijks overleg), blijven de risico’s onder de aandacht.

Maak duidelijk dat het delen van bijna-ongevallen bedoeld is om van te leren, niet om iemand te straffen.

Door er open en eerlijk over te praten krijgen de medewerkers meer inzicht in de mogelijke risico’s. Dat vergroot het veiligheidsbewustzijn.

Tip!

Zorg ervoor dat het melden van (bijna-)ongevallen supersimpel is. Gebruik bijvoorbeeld een app of google-formulier. Hoe makkelijker het is, hoe meer het wordt gedaan.

6. Gebruik checklisten

Checklisten lijken voor ervaren werknemers overbodig, maar niets is minder waar. Zeker bij routinewerkzaamheden kunnen dingen vergeten worden. Bijvoorbeeld als iemand wordt afgeleid. Maak daarom gebruik van checklists.

Een voorbeeld van een checklist is de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) van Dura Vermeer. Dit is een hulpmiddel waarbij je- voordat je aan het werk gaat- jezelf kritische vragen stelt.

Bijvoorbeeld:

  • Weet ik wat ik moet doen, waar, wanneer en hoe?
  • Heb ik de juiste (goedgekeurde) middelen?
  • Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor dit werk?
  • Is de werkomgeving veilig voor mijzelf, de omgeving en derden? 

En: geef zelf het juiste voorbeeld

Niets is zo belangrijk als dat jij zélf achter de veiligheidsmaatregelen staat. Als jij bepaalde veiligheidsmaatregelen niet kunt uitleggen, waarom moeten de medewerkers het dan serieus nemen?

Geef dus zelf het juiste voorbeeld, laat je regelmatig zien op de werkvloer en zorg dat het onderwerp Veiligheid onder de aandacht blijft!

Succes!

Ook interessant…

Bronnen: MT rendement, Dura Vermeer, De Bewustzijnsfabriek, veiligheidskunde.nl

Dit blog is geschreven door Arjen van Ark

Directeur

Arjen is onze directeur. Hij weet echt alles over onze trainingen. Zijn doel is de perfecte opleiding vinden die past bij jullie leerdoelen. En af en toe schrijft hij hierover.

Lees meer