Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Inspectie SZW wordt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Maar waarom?

Sinds 1 januari 2022 is de naam van de Inspectie SZW veranderd in Nederlandse Arbeidsinspectie. Waarom is er gekozen voor een andere naam? Daar zijn meerdere redenen voor.

Bekende term

Het woord Arbeidsinspectie wordt veel gebruikt. Al jaren lang. Het zegt medewerkers en werkgevers meer dan Inspectie SWZ.

Minder verwarring

Veel mensen denken dat Inspectie SZW ook toezicht houdt op onderdelen van het ministerie SZW. Maar dat is niet zo. Door de nieuwe naam is die verwarring weg.

Dezelfde afkorting

Ook de Engelse naam verandert. Dat wordt Netherlands Labour Authority. De Nederlandse én de Engelse naam wordt hetzelfde afgekort: NLA. En dat is handig. De Europese arbeidsinspectie is afgekort de ELA (Eurpean Labour Authority).

Leuk weetje: Rijkstoezicht op de arbeid bestaat al sinds 1890. Ook toen was er toezicht op arbeidsomstandigheden nodig.

Wat doet de arbeidsinspectie?

De arbeidsinspectie houdt toezicht op werkgevers. Werkgevers moeten zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Houden zij zich aan de wet? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? En betalen ze een eerlijk loon?

Het nieuwe webadres is www.nlarbeidsinspectie.nl.

Ook interessant…