Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

De HLS wordt aangepast: en nu?

In de komende twee jaar wordt de High Level Structure (HLS) onder de loep genomen. Er komt een aangepaste versie, die het interpreteren van onder andere het risicomanagement gemakkelijker moet maken. Maar heeft de aanpassing van de HLS ook gevolgen voor ISO 9001?

De HLS is een door Nederland genomen initiatief om de afstemming van de normen van het managementsysteem binnen de ISO te verbeteren. Het is eigenlijk de kern van wat we het plug-in model zijn gaan noemen: het geeft aan volgens welke structuur de eisen in de norm moeten worden vormgegeven. Sinds 2012 is de HLS verplicht voor alle nieuwe of herziende normen. Op dit moment geven gebruikers aan dat ze het lastig vinden om de normen op eenzelfde manier toe te passen in hun eigen bedrijfsvoering. Een onderwerp wat zeker op de agenda staat tijdens de herziening.

Dick Hortensius is secretaris van de werkgroep die toeziet op de hernieuwing van de HLS en dus een groot vertegenwoordiger vanuit Nederland. De voorzitter is de Braziliaanse Nigel Croft, die nauw betrokken is geweest bij de ontwikkeling van ISO 9001.

Vijftig procent van ISO 9001 is gebaseerd op de HLS

Binnen het managementsysteem zijn er bijna geen normen meer te noemen die niet zijn opgesteld aan de hand van de HLS. De wijzigingen zijn dan ook van belang voor alle ISO-managementsysteemnormen, waaronder ISO 9001. Deze normen moeten namelijk de aangepaste HLS overnemen, waardoor het van invloed is op de bedrijfsvoering. Maar wat voor gevolgen heeft de herziening dan voor ISO 9001?

De gevolgen van de HLS varieert per norm. Wat betreft de ISO 9001: ongeveer de helft van het eisenpakket is gebaseerd op de HLS. Dus alles wat er de komende twee jaar gaat veranderen aan de kerneisen van de HLS, heeft uiteindelijk ook impact op de gebruikers van de normen die daarop zijn gebaseerd. 

Nieuw eisenpakket of als richtlijn in guidance

De herziening zal er niet voor zorgen dat de hele hoofdstructuur van de HLS op z’n kop wordt gezet. Binnen de structuur zijn er op dit moment een aantal onderwerpen die de aandacht verdienen. Bovenaan de agenda staat de vraag: hoe ga je binnen een managementsysteem om met risico’s & kansen en met het risicomanagement. De nieuwe HLS moet handvaten bieden en beschrijven hoe individuele normen daarmee om moeten gaan. Er zijn twee verschillende mogelijkheden binnen de aanpassingen van de HLS: er kan iets als nieuw eisenpakketje aan de HLS worden toegevoegd of het onderwerp komt als richtlijn in de guidance, waarin wordt uitgelegd hoe een bepaald onderwerp kan worden toegepast.

De verwachting van Dick Hortensius? Dat met name het begrip risico op een eenduidige manier wordt ingebed in de HLS. Dat er betere spelregels komen in de toepassing daarvan op verschillende normen. Hij verwacht niet dat er veel nieuwe elementen aan de HLS zullen worden toegevoegd, maar dat er vooral meer toelichting zal komen in de guidance van de HLS. Een optionele beschrijving van de onderwerpen die normcommissies naar believen kunnen samenvoegen in hun specifieke norm.

Klaar in 2021

Het is de bedoeling dat de herziening van de HLS in 2021 gebruiksklaar is. De herziening van de ISO 9001 is gepubliceerd in 2015. De eerste formele review vindt vijf jaar na data plaats. Op het moment dat de herziening van de ISO 9001 in de startblokken staat, is de nieuwe HLS net beschikbaar. Daar zullen ze dan ook zeker rekening mee houden.

Up to date blijven op het gebied van de hernieuwing van de HLS?

Meld je aan voor de KAM Praktijk