Update Covid-19 - toegangsbewijs

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Let op het toegangsbewijs. Lees verder.. Lees meer

Preventiemedewerker: taken, bevoegdheden en alles wat je moet weten

11 januari 2021

Alles - maar dan ook álles - wat je moet weten over de preventiemedewerker

Maak jij binnenkort een carrièreswitch – of breid je je huidige baan uit – naar de functie van preventiemedewerker? Ben je al preventiemedewerker en wil je nog méér te weten komen over deze bijzondere functie? Gefeliciteerd, je bent hier op de juiste plek!

Wij hebben allemaal handige info verzameld – en vertellen aan iedereen die het wil horen – wat een preventiemedewerker is, hoe je hem (of haar!) wordt en waarom deze functie zo belangrijk is. Lees maar snel verder… 

 Alles over een preventiemedewerker

Preventiemedewerker 

 1. Een deskundige werknemer die zijn werkgever bijstand verleent op het gebied van veiligheid en preventie.
 2. De officiële wettelijke benaming in Nederland voor een door de werkgever aangestelde werknemer die de werkgever in een bedrijf bijstaat op het gebied van preventie en bescherming.


Wat is een preventiemedewerker

Iemand die het bedrijf bijstaat op het gebied van preventie en bescherming, dat klinkt allemaal nog een beetje vaag. Het doel van een preventiemedewerker is het voorkomen van ongevallen en verzuim. De preventiemedewerker voorziet een bedrijf van (ongevraagd) advies en werkt nauw samen met de bedrijfsarts.

Belangrijkste taken op een rij:

 • (mee)werken aan de risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E),
 • het Plan van Aanpak (PVA),
 • het registreren en onderzoeken van ongevallen,
 • samenwerken met de bedrijfsarts en overige Arbo gerelateerde organisaties én – niettemin –
 • klaarstaan voor de medewerkers, die hem of haar allerlei Arbovragen kunnen stellen.

De preventiemedewerker voert zijn of haar werk (meestal) uit naast de ‘gewone’ functie van de medewerker.

Wat doet een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker heeft een adviserende taak en geeft advies aan de werkgever op het gebied van veiligheid en preventie. Door de arbeidsrisico’s zo scherp mogelijk in beeld te brengen, helpt de preventiemedewerker om verzuim en arbeidsongevallen te voorkomen.

Daarnaast is de preventiemedewerker het centrale meldpunt bij Arbovragen en moet hij altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op de werkvloer. Welke eventuele risico’s spelen zich daar af, met welke problemen of vragen lopen de werknemers rond en welke preventieve maatregelen kunnen er worden genomen?

Elke werknemer mag door de werkgever – en in afstemming met het personeel – worden aangesteld als preventiemedewerker, onder de voorwaarde dat hij of zij voldoende kennis en ervaring heeft om de preventietaken juist te kunnen uitvoeren.

Is een preventiemedewerker verplicht?

Misschien wel de meest gestelde vraag wanneer we het hebben over de preventiemedewerker: is de preventiemedewerker verplicht? Het antwoord is ja, een preventiemedewerker is verplicht. Op grond van artikel 13 van de Arbowet moet elk bedrijf tenminste één preventiemedewerker in dienst hebben.

Een preventiemedewerker voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers

Ook kleinere bedrijven – met maximaal 25 werknemers – moeten verplicht een preventiemedewerker hebben aangesteld. Wel mag de eigenaar van een klein bedrijf zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen.

Hoeveel preventiemedewerkers zijn er nodig in een bedrijf?

Het aantal preventiemedewerkers dat een bedrijf verplicht in dienst moet hebben, staat niet vastgesteld in de wet. Artikel 13 lid 4 stelt dat de werkgever zoveel werknemers bijstand moet verlenen als de situatie vereist. Afhankelijk van de uitkomst van de risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) kan de functie door één of meerdere personen worden ingevuld, fulltime of parttime.

Waarom is een preventiemedewerker belangrijk?

Nu denk je misschien – die preventiemedewerker – wat is daar zo belangrijk aan? Kan ik de veiligheid van mijn werknemers zelf niet in de gaten houden, we hebben toch goede veiligheidsregels? Of zelfs een veiligheidsorganisatie, inclusief KAM-coördinator

Maar de functie van preventiemedewerker is zéker belangrijk, omdat hij of zij zich specifiek focust op het tegengaan/ verminderen van verzuim op de werkvloer. De preventiemedewerker handelt volgens de Arbowet en is onafhankelijk. Belangrijk, want de preventiemedewerker moet iemand zijn bij wie de werknemers terecht kunnen, voor bijvoorbeeld het melden van een onveilige arbeidssituatie, of onprettige werksfeer.

De preventiemedewerker heeft dus een onafhankelijke signaalfunctie, bij zaken die niet goed gaan. En zeg nu zelf: minder verzuim en het voorkomen van ongevallen. Dat klinkt toch als muziek in de oren? 

Wat is de taakomschrijving van een preventiemedewerker?

Kort samengevat is de taak van een preventiemedewerker: preventie; het voorkomen van ongevallen en verzuim. Maar wat komt daar dan bij kijken? Wij hebben de diverse taken van een preventiemedewerker op een rij gezet.

 • Samenwerken met de ondernemingsraad, voorzien van advies.
 • Samenwerken met de bedrijfsarts.
 • Uitvoering van de risico- en evaluatie-inventarisatie (RI&E).
 • Bewaken van de voortgang van het plan van aanpak (op basis van de RI&E).
 • Opzetten van een Arbomanagementsysteem.
 • Verzorgen van voorlichtingen, doorgeven van kennis.
 • Registreren en onderzoeken van ongevallen.
 • Eventuele Arbovragen van medewerkers in de organisatie verwerken.
 • Optreden als intermediair tussen de eigen organisatie en externe deskundigen.

De preventiemedewerker heeft een adviserende taak en werkt aan een gezond en veilig werkklimaat. Hij of zij werkt nauw samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. Je hoeft als preventiemedewerker geen bhv’er zijn, maar dit kan uiteraard wel in je voordeel werken.

Wat zijn de bevoegdheden van een preventiemedewerker?

Een uitgebreid takenpakket dus. Maar wat mag je allemaal als preventiemedewerker? Wat zijn je bevoegdheden? De preventiemedewerker is bevoegd om gevraagd én ongevraagd advies te geven aan de medewerkers, het management en een eventuele OR (ondernemingsraad).

Op basis van zijn bevindingen stelt hij jaarlijks een verslag op, waarin de uitgevoerde activiteiten, de voortgang van het plan van aanpak, gemelde ongevallen, gevaarlijke situaties en de genomen maatregelen worden benoemd. De werkgever is daarentegen verplicht om voor voldoende ruimte (uren), kennis te zorgen.

Het budget voor de preventiemedewerker wordt meestal verwerkt in het HR-potje, maar je kunt je voorstellen dat dit ten koste gaat van de zelfstandigheid van de preventiemedewerker. Alle afspraken gemaakt rondom de functie, worden vastgelegd in de RI&E. Het gaat hier uiteraard om een officiële functie.

Hoe word je een preventiemedewerker?

Zie jij de rol van preventiemedewerker wel zitten? Dan is het goed om te weten dat een opleiding niet verplicht is. Wel is het belangrijk om enige feeling te hebben met Arbozaken. Je moet over voldoende kennis en ervaring beschikken, om het takenpakket van de preventiemedewerker goed uit te kunnen voeren. 

Een cursus preventiemedewerker, waar je de juiste tools, tips en vaardigheden krijgt aangereikt, is altijd een goed idee!

Voordat je aan de slag mag als preventiemedewerker, moet je éérst worden aangesteld. De voorkeur gaat bij deze functie altijd naar iemand binnen het bedrijf. Kan een werkgever intern geen geschikte preventiemedewerker aanwijzen, dan moeten ze dat namelijk kunnen aantonen.

De preventiemedewerker – zowel de rol, als de kandidaat – moet met instemming van de PVT en/of de OR worden benoemd. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zullen schriftelijk worden vastgelegd.

Ben je eenmaal aangesteld als preventiemedewerker, dan is het aan de directie of werkgever om de werknemers op de hoogte te brengen van jouw bestaan binnen de organisatie. Denk aan een berichtje in het personeelsblad of op intranet, tijdens de personeelsbijeenkomst of door het gebruik van een ‘smoelenboek’ van het bedrijf, een lijst met foto’s en functies van alle medewerkers.

Wat is een preventiemedewerker cursus?

Ben of word jij binnenkort verantwoordelijk voor Arbo- en preventietaken binnen de organisatie? Dan is een cursus preventiemedewerker geschikt voor jou. Het is een kleine kennismaking op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidsrisico’s op de werkvloer, waarbij de belangrijkste onderwerpen aan bod komen.

De cursus bevat actuele wijzigingen van de Arbowet 2017 en geeft jou de nodige tips, tools en vaardigheden om jouw taak als preventiemedewerker effectief te kunnen uitvoeren.

De basisonderwerpen die worden besproken tijdens de cursus preventiemedewerker:

 • De rol van de preventiemedewerker binnen het bedrijf.
 • Overleg en communicatie met OR, PVT en management.
 • Arbowetgeving (inclusief de actuele Arbowet wijzigingen van 2017).
 • Arborisico’s.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Rol van de Arbodienst.
 • RI&E.
 • Voorlichting en onderricht.
 • Het motiveren van medewerkers.
 • Ongevallen en bijna-ongevallen.
 • Noodplan.
 • De cursus preventiemedewerker duurt slechts één dag. Liever vanuit huis? Dat kan! Wij bieden ook een eendaagse online cursus tot preventiemedewerker. Hier is ook mogelijk om onze driedaagse preventiemedewerker opleiding te volgen. 

Wat is een preventiemedewerker opleiding?

Ben of word je verantwoordelijk voor Arbo- en preventietaken binnen de organisatie, maar wil je verder gaan dan de eendaagse cursus en je écht in de kennis over deze onderwerpen verdiepen? Dan is het slimmer om te kiezen voor de preventiemedewerker opleiding.

De opleiding biedt drie interactieve lesdagen, elk met een week tussenruimte. Je krijgt hierdoor de tijd om huiswerkopdrachten te maken, terug te koppelen en de toepassing te maken naar je eigen praktijksituatie.

De driedaagse preventiemedewerker opleiding wordt afgesloten met een korte toets. Net als bij de eendaagse cursus, ontvang je binnen twee weken na afloop van de opleiding een digitaal certificaat.

Tijdens de opleiding preventiemedewerker maak je kennis met de volgende onderwerpen:

 • Arbozorg binnen jouw organisatie.
 • De rol van preventiemedewerker/ Arbocoördinator.
 • De rol van de PVT/OR.
 • Praktijk en Inspectie SZW.
 • Arbonormen.
 • Risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E).
 • Taak Risicoanalyse.
 • Ongevallen en verzuimbeleid.
 • Adviseren, communiceren en rapporteren.
 • Inspecteren.

Kies je voor een opleiding, dan start je op dag één met het onderwerp wet- en regelgeving. Op dag twee ben je de hele dag bezig met jouw RI&E en op dag drie volgt de afsluiting met praktische toepassing, communicatie, rapportage en presentatie.

Wat is het verschil tussen een cursus en een opleiding?

Cursus, opleiding. Het lijkt hetzelfde, maar er is één groot verschil. De preventiemedewerker cursus is geschikt voor de medewerker die verantwoordelijk is of wordt voor Arbo- en preventietaken binnen de organisatie.

Wil je je meer verdiepen? Dan kies je voor de opleiding preventiemedewerker. De cursus duurt één dag, de opleiding drie dagen. Tijdens de opleiding ga je dieper in op onderwerpen als het opstellen van je eigen RI&E, het rapporteren en presenteren en wet- en regelgeving.

Wat is het voordeel van een in-company cursus?

Alle opleidingen van V-Kam Education worden – naast cursus op locatie of in een online leeromgeving - ook aangeboden als een incompany training. Voordelen? Trainen in eigen vertrouwde bedrijfsomgeving, het voorkomen van reisafstanden en de cursusinhoud die sneller tot de verbeelding spreekt. In je eigen bedrijfsomgeving liggen de praktijkvoorbeelden natuurlijk voor het oprapen.

Een incompany cursus of training op maat? Dat kan natuurlijk ook! De training of cursus wordt dan samengesteld op een manier dat het zo dicht mogelijk aansluit bij de wensen van de klant. Samen met de trainer bespreek je de gewenste leerdoelen, de werkwijze en het materiaal, zodat het compleet aansluit bij jouw wensen en bedrijfsvoering.

Alle voordelen nog even op een rijtje:

 1. Meer individuele aandacht.
 2. Persoonlijke leerdoelen staan centraal.
 3. Geen reisafstanden naar een cursuslocatie.
 4. Eigen vertrouwde omgeving.
 5. Volledige afstemming op de eigen beroepspraktijk met maatwerk incompany trainingen.

Waar kun je werken als preventiemedewerker?

Hoewel elk bedrijf in Nederland verplicht is om een preventiemedewerker aan te stellen, heeft volgens De Sociaal-Economische Raad (SER) maar iets meer dan de helft van de bedrijven een preventiemedewerker daadwerkelijk in dienst. Is er wel een preventiemedewerker aanwezig, dan is de rol voor veel mensen onbekend. Er is dus nog veel winst te behalen.

Je kunt als preventiemedewerker in principe dan ook overal aan het werk. De functie is goed te combineren met de functie van een KAM-coördinator, V&G-functionaris of andere functies op het gebied van Arbo. Als je genoeg tijd hebt – en krijgt – om beide rollen volwaardig te vervullen, uiteraard.

Ook is het niet verboden om als preventiemedewerker deel te nemen aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Natuurlijk moet je wel onafhankelijk, objectief en onpartijdig kunnen handelen.

Good to know: de voorkeur gaat vaak uit naar iemand die al werkzaam is binnen het bedrijf.

Meer informatie over RI&E

Niet alleen het aanstellen van een preventiemedewerker is verplicht, ook de aanwezigheid van een risicoanalyse en – evaluatie (RI&E) is een grote must. Een RI&E wordt door werkgevers gebruikt als middel om de gezondheid en veiligheid van de werknemers te bevorderen. Hierin staan alle mogelijke doemscenario’s in beschreven: op welke manier kan het werk gevaarlijk of ongezond zijn voor de medewerkers?

Daarnaast moet er een Plan van Aanpak (PVA) in zijn opgenomen, waarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de genoemde risico’s aan te pakken. Alle arbeidsongevallen uit het verleden? Ook die worden opgeslagen in de RI&E, om verdere ongevallen (hopelijk!) te voorkomen.

Voor een RI&E geldt een geldigheidsduur van vijf jaar, maar het PVA mag niet ouder zijn dan één jaar. Bij sommige certificatieschema’s kan de termijn afwijken, houdt dit dus altijd scherp in de gaten.

Wil je je graag verder verdiepen in de rol als preventiemedewerker? Neem dan een kijkje bij onze cursus of opleiding voor de preventiemedewerker en investeer in jezelf. Want één ding is duidelijk: de rol als preventiemedewerker mag dan nog niet overal geïntegreerd zijn, belangrijk is ‘ie zeker.V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers