Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Is NEN 3140 Verplicht?

Veel werkgevers willen antwoord op de vraag: is de NEN 3140 norm verplicht? – De vraag is niet zo simpel te beantwoorden, het onderwerp ligt in een grijs gebied. Maar als we even inzoomen, zien we dat er wel degelijk een antwoord is.

De NEN 3140: verplicht of aanvullend?

De NEN 3140 is de Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden rondom, aan of met elektrische apparaten of machines, in het laagspanningsgebied. Oftewel: ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’.

De norm is gewijzigd in juli 2019, waardoor vast aangesloten apparatuur nu ook onder de NEN 3140 valt. Volgens trainer Stephan Luppens, is de norm een manier om je aan te wet te houden, wanneer je in je bedrijfsvoering te maken hebt met elektrische installaties.

Is NEN 3140 verplicht?

Maar is het ook verplicht? Ja én nee. Een bedrijf is strikt genomen niet verplicht om zijn machines en apparaten volgens de NEN 3140 te keuren.

Maar volgens de Arbowet zijn werkgevers wél verplicht om voor een veilige en gezonde werkplek te zorgen. Er wordt daarbij dan ook verwezen naar de NEN 3140. Wanneer er binnen het bedrijf geen installatie- of werkverantwoordelijke is, zijn er bepaalde regels waar je je als bedrijf aan moet houden. Zo moet je o.a. spanningsloos werken, volgens de NEN3140.

Juridisch én verzekeringstechnisch

Wel moeten de machines waarmee je als bedrijf werkt, voldoen aan de normen van de Europese Machinerichtlijn. Zo, zegt de NEN, moet elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of gebruikt, voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn.

Wat ook meespeelt bij de vraag of de NEN 3140 nu verplicht is of niet, is dat veel brandgevallen veroorzaakt door een gebrekkige installatie. Steeds meer verzekeraars eisen dan ook dat elektrische installaties gekeurd worden volgens de NEN 1010 én NEN 3140.

Met een NEN3140 –certificaat laat je als bedrijf zien dat je voldoende instructie hebt gehad, deze instructievereiste maakt een belangrijk onderdeel uit van de huidige Arbowet. Zo zit je als werkgever verzekeringstechnisch en juridisch met de NEN3140 norm dus altijd goed.

NEN 3140 is meer dan alleen een certificaat

Enkel een certificaat is volgens Luppens niet voldoende: “Bedrijven zijn vaak al blij wanneer ze een certificaat NEN 3140 in the pocket hebben. Maar een certificaat van je werknemers is nog niet genoeg. Alles moet geregeld zijn: je moet een aanwijsbeleid hebben.

Bedrijven die hier nog niks mee doen moeten zich nu toch echt achter de oren krabben. Voer je de juiste bedrijfsvoering? Want dat ligt niet aan je certificaat, dat ligt aan je bedrijf. Hoe wordt de norm uitgevoerd, wordt er serieus mee omgegaan en hoeveel budget is er in het bedrijf voor eventuele preventieve maatregelen?

De Arbeidsinspectie ziet hierop toe, maar die komt in de meeste gevallen pas wanneer er een ongeluk is gebeurt. Dan moet het bedrijf wel voor de rechter kunnen waarmaken dat alles goed geregeld is. En een manier om dat te kunnen doen is door te werken volgens de NEN 3140.”

ZZP’er en de NEN 3140

Voor ZZP’ers is het volgens Luppens weer een heel ander verhaal: “Er moeten normen zijn, anders doet iedereen maar wat. Voor ZZP’ers gelden die normen niet. Ze zijn zelf verantwoordelijk, maar als je als bedrijf een ZZP’er inhuurt, ben je als bedrijf verantwoordelijk voor diegene. Dan moet hij of zij wél volgens de NEN3140 werken, wettelijk gezien is dat onmogelijk.

Ook thuis, mag je met van alles en nog wat werken. Zolang je geen gezag hebt over iemand en niemand in gevaar brengt, mag je doen en laten wat je wil. Daar zou nog anders moeten kunnen.”

Om een lang antwoord kort te maken: door volgens de NEN3140 te werken, voldoet de werkgever aan de door de Arbowet en de Arbeidsinspectie gestelde eisen.

Bekijk ook: