Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

De NEN 3140 keuring: wie mag het uitvoeren en hoelang is de keuring geldig?

Keuren volgens de eisen van de NEN 3140: dit wil je weten

De norm die ervoor moet zorgen dat elektrische installaties en gereedschappen veilig te gebruiken zijn: de NEN 3140. Kortgezegd: ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties met laagspanning. Maar wie mag de NEN 3140 keuring uitvoeren en hoelang is deze keuring geldig?

De norm

De NEN 3140 is de zelfstandige Nederlandse norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden rondom, aan of met elektrische apparaten of machines. In het laagspanningsgebied wel te verstaan: de norm is van toepassing op installaties en apparatuur met een nominale spanning tot 1500 V gelijkspanning en 1000 V wisselspanning. Sinds de normwijziging in 2019 valt ook vast aangesloten apparatuur onder de norm.

De NEN 3140 is in het leven geroepen om elektrocutie of vlambooggevaar op de werkvloer te voorkomen. De personen die met of in de buurt van elektrische installaties en gereedschappen werken, moeten door middel van de juiste instructies en aan de hand van een taak risico-inventarisatie, hun werk veilig uit kunnen voeren.

Wie mag de NEN 3140 keuring uitvoeren?

Een bedrijf is – zwart-wit gezien – niet verplicht om zijn installaties en apparatuur volgens de NEN 3140 te (laten) keuren. Wel zijn werkgevers volgens de Arbowet verplicht om voor hun werknemers een veilige en gezonde werkplek te creëren. Door volgens de norm te werken, voldoet de werkgever dus wel aan de door de Arbowet en Arbeidsinspectie gestelde eisen.

De keuring van de bestaande elektrische installaties moet worden uitgevoerd door een Vakbekwaam Persoon. Een Voldoende Onderricht Persoon mag enkel de keuring uitvoeren voor elektrisch handgereedschap. Of je hem of haar extern inhuurt, of dat het om een eigen werknemer gaat, maakt in dit geval niet uit.

Een NEN 3140 Vakbekwaam Persoon moet gevaren en risico’s kunnen inschatten bij (complexere) elektrotechnische werkzaamheden en elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het bijplaatsen van groepen in een installatie.

Let op: een Vakbekwaam Persoon en VOP moet wél door de werkgever worden aangewezen, voordat hij of zij een NEN 3140 keuring mag uitvoeren. Hoe dat precies zit, lees je hier.

Hoelang is de NEN 3140 keuring geldig?

Door het hanteren van de juiste normen, bereik je de hoogste overeenstemming met de wet. De NEN 3140 is aangewezen door de Arbowet als veiligheidsnorm. Hoelang een NEN 3140 keuring geldig is, is niet wettelijk vastgesteld. In bijlage I van de NEN 3140 wordt de termijn voor inspectie van elektrische installaties aangegeven, in bijlage K de termijn voor inspecties van elektrische arbeidsmiddelen.

Met bijlage E kun je als bedrijf vaststellen wanneer een VP, VOP, WV of IV opnieuw instructies moet krijgen.  

Aanwijsbrief

Ook verzekeringsmaatschappijen kijken steeds vaker naar de aanwezigheid van een aanwijsbrief en de implementatie van de NEN 3140 in het veiligheidshandboek van het bedrijf. Mocht er wel iets misgaan, dan kun je met deze gegevens, in ieder geval aantonen dat je als bedrijf – op dat gebied – juist hebt gehandeld.

Welke NEN 3140 heb je nodig?

Tja, dat is afhankelijk van een aantal dingen. Welke jij of je medewerker nodig hebt, is daardoor soms lastig te bepalen. Gebruik onze handige NEN 3140 keuzehulp. Je beantwoordt een paar vragen, en hebt snel antwoord.

Opleiding V-Kam Education

Meer weten over de opleiding tot Voldoende Onderricht Persoon (VOP) of Vakbekwaam Persoon (VP)? Bekijk hier onze NEN 3140 cursussen.