Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Uitgelicht: de preventiemedewerker

Elk bedrijf moet er één of meerdere hebben: een preventiemedewerker. Verplicht gesteld door de Arbowet. Bij een kleiner bedrijf – met 25 of minder werknemers – mag je als werkgever zelf de rol van preventiemedewerker invullen.

Maar wat is dat nou eigenlijk, een preventiemedewerker?

Wat is een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker is een deskundige werknemer die de werkgever ondersteunt op het gebied van een gezond en veilig werkklimaat. Hij of zij wordt door de werkgever aangesteld (afgestemd met het personeel) en staat het bedrijf bij op het gebied van gezond en veilig werken.

Dit gebeurt meestal naast de ‘gewone functie’ en is in het leven geroepen om arbeidsrisico’s te verminderen en verzuim te voorkomen. De preventiemedewerker is dus het centrale meldpunt bij ‘arbovragen’. Iemand die altijd op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen op de werkvloer en de eventuele risico’s die zich daar voordoen.

De preventiemedewerker heeft een adviserende taak (aan zowel de werkgever als de ondernemingsraad) en werkt mee aan het opstellen van de Risico- en Evaluatie-analyse. Daarnaast werkt de preventiemedewerker nauw samen met de bedrijfsarts.

Hoeveel preventiemedewerkers heb ik als bedrijf ‘nodig’?  

Elk bedrijf is verplicht op grond van artikel 13 van de Arbowet ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben. Werkgevers die niet meer dan 25 werknemers in dienst hebben mogen de taak van de preventiemedewerker zelf op zich nemen.

Moet een preventiemedewerker ook over een bhv-diploma beschikken?

Als preventiemedewerker is het niet verplicht om ook een bhv-cursus te hebben gevolgd. Wel zorgt het voor aanvullende kennis binnen de functie van de preventiemedewerker. Een overleg met de bhv-organisatie verloopt gemakkelijker wanneer een preventiemedewerker weet waar hij of zij het over heeft. De betrokkenheid op de werkvloer wordt daarmee vergroot.

Kan een preventiemedewerker zowel fungeren als KAM-coördinator?

De functie als preventiemedewerker is, als daar genoeg tijd voor is, prima te combineren met de functie van een KAM-coördinator, V&G-functionaris of andere functies op het gebied van Arbo. Ook is het niet verboden om als preventiemedewerker een rol te spelen in de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Wel moet je als preventiemedewerker onafhankelijk, objectief en onpartijdig handelen. Dit maakt een OR of PVT-rol lastig te combineren.

Opleiding tot preventiemedewerker

Om de rol als preventiemedewerker uit te kunnen voeren, is een opleiding niet verplicht. Iedere werknemer die affiniteit heeft met arbozaken mag zich aanmelden voor deze functie. Wel moet hij of zij over voldoende kennis en ervaring beschikken om het takenpakket goed uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan de cursus preventiemedewerker, waar je de nodige tools, tips en vaardigheden krijgt om meteen aan de slag te kunnen of een opleiding preventiemedewerker van 3 dagen waarbij je dieper in de materie ingaat!