Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Is een cursus preventiemedewerker verplicht?

Cursus preventiemedewerker en V-Kam Education

V-Kam Education heeft er nooit doekjes om heen gewonden. De cursus is niet verplicht. In de informatie tekst bij de preventiemedewerker cursus staat dit ook aangegeven: De preventiemedewerker is niet verplicht de cursus preventiemedewerker te volgen, zolang hij of zij maar over de specifieke kennis van arborisico’s beschikt die voor het bedrijf relevant is.

Het is nu ook mogelijk om de preventiemedewerker cursus online te volgen in onze online classroom!

Cursus preventiemedewerker en de arbowet

Wat staat in de arbowet? In de arbowet staat: de werknemers en de andere deskundige personen (de preventiemedewerkers, WJB) beschikken over een zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting, zijn zodanig in aantal, gedurende zoveel tijd beschikbaar en zodanig georganiseerd, dat zij de bijstand naar behoren kunnen verlenen.

De deskundigheid, ervaring, uitrusting en dergelijke die nodig zijn om de taken als preventiemedewerker naar behoren uit te kunnen voeren, verschillen per bedrijf. Het belangrijkste uitgangspunt om de deskundigheid van de preventiemedewerker te bepalen is de risico inventarisatie en evaluatie. In deze risico inventarisatie en evaluatie moet aangeven zijn / worden welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Specifieke opleidingen als VCA VOL bieden voor een aantal preventiemedewerkers wellicht al een goede basis om hieraan te voldoen.

Waarom dan een cursus preventiemedewerker?

In de eerste plaats is het goed om de preventiemedewerker te voorzien van een goede basis om de taak als preventiemedewerker uit te kunnen voeren. Zo zijn de onderwerpen die tijdens de cursus preventiemedewerker aan de orde komen afgestemd op de laatste ontwikkelingen rondom de arbowet. Daarnaast wordt tijdens de cursus preventiemedewerker ruim aandacht besteed aan de risico inventarisatie en evaluatie. Hierin is namelijk voor de preventiemedewerker een belangrijke rol weggelegd. Voor werknemers die dieper op de inhoud willen ingaan bieden wij ook een preventiemedewerker opleiding aan. Deze duurt 3 dagen.

Willem Jan Beens

Directeur/opleidingsadviseur

Meer informatie over de cursus preventiemedewerker