Update Covid-19 - toegangsbewijs

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Let op het toegangsbewijs. Lees verder.. Lees meer

Is een preventiemedewerker verplicht?

Elk bedrijf is verplicht op grond van artikel 13 van de Arbowet ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan een gezond en veilig werkklimaat. Werkgevers die niet meer dan 25 werknemers in dienst hebben mogen de taak van de preventiemedewerker zelf op zich nemen.

Meer informatie over:

V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers