Direct naar content
 • Ervaring sinds 2001

 • Trainingen door heel Nederland

Help, ik ben preventiemedewerker!

Taken en bevoegdheden van een preventiemedewerker

De taken en bevoegdheden van een preventiemedewerker

De preventiemedewerker wordt door de werkgever aangesteld en staat het bedrijf bij op het gebied van gezond en veilig werken. Een verplichte functie, aldus de Arbowet. Bij een kleiner bedrijf – met 25 of minder werknemers – mag je als werkgever zelf de rol van preventiemedewerker invullen. Maar wat zijn de taken en bevoegdheden van een preventiemedewerker eigenlijk?

Adviserende taak van de preventiemedewerker

De preventiemedewerker voert zijn werk (meestal) uit naast de ‘gewone’ functie van de medewerker. Elke werknemer mag door de werkgever – en in afstemming met het personeel – worden aangesteld als preventiemedewerker, met de voorwaarde dat hij of zij voldoende kennis en ervaring heeft om de preventietaken juist te kunnen uitvoeren.

De functie is in het leven geroepen om arbeidsrisico’s te verminderen en verzuim te voorkomen. De preventiemedewerker is dan ook het centrale meldpunt bij ‘arbovragen’ en moet altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op de werkvloer. Welke eventuele risico’s doen zich daar voor, met welke problemen of vragen lopen de werknemers rond en welke preventieve maatregelen kunnen er in het leven worden geroepen? De preventiemedewerker heeft een adviserende taak en werkt daarnaast nauw samen met de bedrijfsarts.

Takenpakket van een preventiemedewerker

Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners, werkt de preventiemedewerker dus aan een gezond en veilig werkklimaat. Om dit te bewerkstelligen, bevat het takenpakket van de preventiemedewerker de volgende werkzaamheden:

 • Samenwerken met de ondernemingsraad, deze van advies voorzien
 • Samenwerken met de bedrijfsarts
 • Uitvoering van de risico- en evaluatie-inventarisatie (RI&E)
 • Bewaken van de voortgang van het plan van aanpak (op basis van de RI&E)
 • Opzetten van een ArboManagementSysteem
 • Verzorgen van voorlichtingen, doorgeven van kennis 
 • Registreren en onderzoeken van ongevallen
 • Eventuele arbovragen van medewerkers in de organisatie verwerken
 • Optreden als intermediair tussen de eigen organisatie en externe deskundigen

Als preventiemedewerker is het niet verplicht om bhv’er te zijn, maar het kan wel in haar of zijn voordeel werken. Een overleg met de bhv-organisatie verloopt uiteraard gemakkelijker wanneer een preventiemedewerker weet waar hij of zij het over heeft.  

Bevoegdheden van een preventiemedewerker

Hoewel de preventiemedewerker verantwoordelijk is voor het invullen van bovenstaande taken, is de werkgever verplicht om te zorgen voor voldoende ruimte (uren) en kennis (eventuele preventiemedewerker cursussen). Hier moet dus een budget, middelen en tijd voor worden vrijgemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in de RI&E. De preventiemedewerker is bevoegd tot het ongevraagd én gevraagd geven van adviezen aan medewerkers, het management en een eventuele ondernemingsraad. Op basis van zijn bevindingen stelt hij jaarlijks een verslag op. Daarin worden de uitgevoerde activiteiten, de voortgang van het plan van aanpak, de gemelde ongevallen, gevaarlijke situaties en de genomen maatregelen benoemd. Om zo elk jaar tot een (hopelijk) beter resultaat te komen!

Bron: Arboned, SBD

(c) Michelle van der Molen, contentmarketeer V-Kam Education®.