Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

De preventiemedewerker: een verplichte functie?

Voor de meeste bedrijven geen onbekend begrip: de preventiemedewerker. Met zijn of haar functie een belangrijk middelpunt op het gebied van preventie en bescherming. Maar is de functie ook verplicht? Of is het optioneel?

Even voorstellen: de preventiemedewerker

De preventiemedewerker wordt door de werkgever aangesteld en staat het bedrijf bij op het gebied van gezond en veilig werken. Dit gebeurt meestal naast de ‘gewone’ functie van de werknemer, hij of zij zet zich in om ongevallen en verzuim te voorkomen. Dit doet hij zelfstandig en onafhankelijk, daarnaast kan hij de werkgever ongevraagd van advies voorzien. De preventiemedewerker is het centrale meldpunt bij arbovragen en is op die manier op de hoogte van de ontwikkelingen op de werkvloer en de eventuele risico’s die zich daar voordoen. Een waardevolle bron van informatie dus, die preventiemedewerker!

Is een preventiemedewerker verplicht?

Het antwoord is dan ook kort en simpel: ja, een preventiemedewerker is verplicht. Elk bedrijf moet op grond van artikel 13 van de Arbowet, ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Ook voor kleinere bedrijven, met maximaal 25 werknemers, geldt dat er een preventiemedewerker moet worden aangesteld. Het enige verschil ten op zichte van grotere bedrijven, is dat de eigenaar van een klein bedrijf de rol van preventiemedewerker ook zelf op zich mag nemen. De preventiemedewerker werkt nauw samen met de bedrijfsarts.

Hoeveel preventiemedewerkers moet ik als bedrijf in dienst stellen?

De Arbowet stelt de functie van preventiemedewerker verplicht, maar geeft geen concrete aantallen gekoppeld aan de omvang van een bedrijf. Artikel 13 lid 4 stelt dat de werkgever zoveel werknemers bijstand moet laten verlenen als de situatie vereist. Afhankelijk van de uitkomst van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) kan de functie van preventiemedewerker door één of meerdere personen worden ingevuld. Fulltime of parttime. De omvang en de ernst van de risico’s zijn daarvoor bepalend. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een preventiemedewerker moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Bron: www.inpreventie.nl

Auteur: Michelle van der Molen – contentmarketeer V-Kam Education®