Update Covid-19 - toegangsbewijs

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Let op het toegangsbewijs. Lees verder.. Lees meer

QHSE voor een veilige en gezonde werkplek

3 november 2016

Wat is QHSE?

QHSE betekent “Quality, Health, Safety and Environment”, een Engelse term die in het Nederlands staat voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. De betekenis van QHSE wordt in de praktijk vertaald naar het dusdanig vormgeven aan het beleid van een organisatie, zodat voldaan wordt aan de eisen die in de wetgeving op het vlak van arbeidsomstandigheden, kwaliteit en milieu worden gesteld. Hieronder vallen de veiligheid van de medewerkers, hun gezondheid, maar ook de kwaliteit van de producten en diensten die de onderneming levert. QHSE wordt ook wel KAM genoemd. KAM staat voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Ook de term QA/QC wordt gebruikt en betekent Quality Assurance / Quality Control. 

Betekenis QHSE binnen in een organisatie

Om QHSE op een goede manier te kunnen uitvoeren, wordt hiervoor het takenpakket van een werknemer uitgebreid, of bij grotere organisaties een functie ingevuld in de vorm van KAM-coördinator of QHSE-manager. QHSE managers kunnen werkzaam zijn bij elk type organisatie, maar in de praktijk hebben vooral middelgrote en grote bedrijven een specifieke QHSE-afdeling en/of –medewerker(s). Vaak wordt deze afdeling niet direct QHSE genoemd, maar valt deze functie onder “KAM” of “QA/QC”. De QHSE-manager werkt eventueel samen met onder meer kwaliteitsmedewerkers, interne auditors en milieucoördinatoren.

QHSE functieomschrijving

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het QHSE-beleid doet dat in de functie van QHSE manager, QA/QC-manager of als onderdeel van het takenpakket van een KAM-coördinator of KAM-manager. Hierbij richt hij of zij zich vooral op het zorgen voor een veilige en gezonde werkplek, maar houdt daarbij toezicht op de naleving van de wettelijk gestelde eisen. Daarnaast is het belangrijk om draagvlak binnen de organisatie te creëren, zodat werknemers zich ook zullen houden aan nieuwe voorschriften of werkwijzen om de uitvoering van het werk bijvoorbeeld veiliger te maken. Enkele veelvoorkomende werkzaamheden van een QHSE-manager zijn:

 • Het initiëren van QHSE-beleid
 • Coördinatie van de daadwerkelijke uitvoering van dit beleid
 • Uitvoeren (of laten uitvoeren) van interne en externe audits
 • Analyseren en signaleren van risico’s 
 • Opstellen van verbeterplannen
 • Kwaliteitscontroles
 • RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie)
 • Verkrijgen van ISO-certificeringen
 • Zorgen voor draagvlak voor het QHSE-beleid
 • Coachen van KAM-medewerkers
 • Adviseren van en sparren met managementteam

Bekijk hier de videoserie QHSE-professional van de toekomst

Een QHSE-manager dient over minimaal een hbo-opleiding te beschikken, bij voorkeur in een relevante richting waar de betreffende organisatie actief is. Ook zijn er hbo- en post-hbo-opleidingen die opleiden voor QHSE-management, waaronder:

QHSE opleiding bij V-Kam Education

QHSE is onderdeel van de opleiding KAM-coördinator bij V-Kam Education. Na het succesvol afronden van deze KAM-coördinator opleiding bent u in staat om effectief te werken als KAM-coördinator. U beschikt over de juiste QHSE-basiskennis en –vaardigheden. Geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of schrijf u direct in voor de opleiding KAM-coördinator of de QHSE opleiding.V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers