Direct naar content
 • Ervaring sinds 2001

 • Trainingen door heel Nederland

Vacature: word jij onze nieuwe Accountmanager Binnendienst? Klik hier voor meer info.

De 5 onmisbare vaardigheden van élke KAM-coördinator

De 5 onmisbare vaardigheden van élke KAM-coördinator

KAM-coördinator – en nu? Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid, een serieuze uitdaging dus! Je ploegt je door norm- en wetwijzigingen heen, hebt een groot risicogevoel en veiligheid staat bij jou voorop. Maar er zijn meer vaardigheden die je als KAM-coördinator nodig hebt om jouw inspanningen tot een succes te maken. Check hier de 5 onmisbare vaardigheden voor élke KAM-coördinator en ontdek hoe je deze optimaal kunt inzetten! Ook lees je hoe jouw KAM-collega’s over dit onderwerp denken: wat is voor hen nou echt een onmisbare vaardigheid in het vak?

1. Affiniteit voor Kwaliteit, Arbo en/ of Milieu

Is het een vaardigheid of een aangeboren passie? Affiniteit hebben met Kwaliteit, Arbo en/of Milieu is in ieder geval essentieel als QHSE-professional*. Deze vaardigheid is niet aan te leren tijdens een KAM-coördinator opleiding en moet je simpelweg gewoon bezitten. Of je alle drie de gebieden moet beheersen, hangt af van het bedrijf waar je terechtkomt.

In een kleiner bedrijf is de kans natuurlijk groter dat de KAM-afdeling enkel uit jou bestaat en zul je je aandacht sneller moeten verdelen over het gehele KAM-gebied, dan wanneer het bedrijf een compleet KAM-team bezit. Met meerdere QHSE-professionals binnen één bedrijf, is de kans groter dat jij je kunt richten op één specifiek onderdeel.

Zijn er nog geen QSHE-professionals binnen het bedrijf? V-Kam Education is al sinds 2001 actief als opleider en biedt onder andere een QSHE opleiding aan.

1.1 Jouw specialisme
Ga jij je richten op Kwaliteit? Dan houd je je meer bezig met klanttevredenheid en word je enthousiast van efficiënte processen. Is Arbo jouw specialisme? Dan vind je het belangrijk dat de werknemers elke dag met een goed gevoel naar huis gaan en ze in de toekomst in goede gezondheid van hun pensioen kunnen genieten. Of word Milieu jouw vakgebied? Dan is duurzaam jouw kernwoord en weet je wat voor impact niet vervangbare grondstoffen hebben op onze leefomgeving.

1.2 KAM als sparringpartner
Ook niet geheel onbelangrijk: je moet het natuurlijk wel leuk vinden om met mensen in gesprek te gaan en beschikken over een analytische instelling. Als KAM-coördinator ben jij de sparringpartner. Iemand die KAM leef- en werkbaar maakt voor het gehele bedrijf: van directie tot op de werkvloer. Daarbij hoort ook het omgaan met droge wet- en regelgeving of statistische analyses. Een dagje data genereren wissel jij moeiteloos af met een middag vol werkinspecties.

Ben jij nieuwsgierig aangelegd en beschik jij over een natuurlijk urgentiegevoel? Dan heb je de belangrijkste basis voor een succesvolle functie als KAM-coördinator al in handen!

*QHSE staat voor Quality, Health, Safety and Environment. De Engelse term voor KAM (kwaliteit, arbo en milieu).

2. Oog voor risico’s en uitdagingen

Als KAM-coördinator is het belangrijk dat je oog hebt voor risico’s en uitdagingen in en rondom het bedrijf. Als er sprake is van een risico, gebeurt er iets dat niet zo verwacht of bedoeld was en wat gevolgen heeft voor de uitkomst van de werkzaamheden.

Rianne Roijers is KAM-coördinator bij Koninklijke van Twist en vindt dat menselijk gedrag één van de grootste risico’s is op de werkvloer: “Het is een groot deel geweest van mijn opleiding Integrale Veiligheidskunde. Hoe reageren werknemers op bepaalde dingen, hoe nemen ze risico’s of nemen ze die juist niet.

Met gedragsverandering kun je heel veel bereiken, maar uiteraard is dit een lang proces. Het is iets wat o.a. te maken heeft met de cultuur van je bedrijf, het heeft je aandacht nodig.”

2.1 Risk based thinking
KAM draait dus eigenlijk om het beheersen van onzekerheden, zodat je deze kunt omzetten in kansen. In het vakgebied wordt daarom ook regelmatig gesproken over de term ‘risked based thinking’. ‘Risked based thinking’ of ‘risicogebaseerd denken’ houdt in dat je activiteiten en methoden organiseert om risico’s te beheersen. Dit kunnen risico’s zijn die de doelstelling van je organisatie negatief, maar ook positief beïnvloeden.

In de nieuwe normen maken preventieve maatregelen daarom plaats voor risicogebaseerd denken. Het beheersen van risico’s is één van de belangrijkste taken van de QHSE-professional.

2.2 Ervaring van een QHSE-professional
KAM-coördinator Rutger Werkhoven, werkzaam bij NIVO, ziet een risico liever als een uitdaging. “De grootste uitdaging binnen ons bedrijf – überhaupt binnen de schoonmaakbranche – is om de werknemers veilig én gezond aan het werk te blijven houden.

Ik denk dat duurzaamheid in zijn algemeen een containerbegrip is, maar dat het ook met name in onze branche, echt aan de orde van de dag is. Het werk wordt in die zin ook complexer. Opdrachtgevers eisen meer en daardoor vragen wij ook meer van onze mensen.

Ik denk dat de KAM-coördinator daar een hele belangrijke rol in speelt. Niet alleen op de werkvloer, maar ook op directieniveau. Het is mijn verantwoordelijkheid om deze thema’s te blijven agenderen.”

2.3 Risico’s identificeren
Voordat we bij de oplossing komen, moeten we de risico’s eerst in kaart brengen. Er zijn verschillende manieren om risico’s te identificeren. Als KAM ben je hier niet alleen verantwoordelijk voor. De functies van een QHSE verschillen per bedrijf of instelling, maar zelfs door te brainstormen met een collega kun je bepaalde risico’s in een proces al boven tafel krijgen.

Onverwachte gebeurtenissen liggen altijd op de loer. Wat je wel in de hand hebt is de manier waarop je de werkwijze hebt ingericht, zodat je de kans op een risico of uitdaging tot een minimum kunt beperken. Met een kritisch oog schat jij in of de gebeurtenis een eenmalig incident is, of dat het duidt op een dieperliggend probleem.

2.4 Risico’s doorgronden
Als de risico’s eenmaal geïdentificeerd zijn, is het tijd om de mogelijke oorzaken daarvan vast te stellen. Daarnaast is het belangrijk om te kijken of de risico’s nog bepaalde gevolgen kunnen hebben buiten het proces. Als laatste stel je de ernst van de gevolgen – en de kans op een incident – van het risico vast. Dit is bepalend voor de investering die nodig is om het risico te beheersen (zowel in tijd als in geld).

Op basis van de mogelijke schade en de kans dat een risico zich voordoet, bepaal je in hoeverre je wilt investeren in het voorkomen van dit risico. Het is belangrijk dat de gehele organisatie zich bewust wordt van de mogelijke risico’s en dat iedereen weet wat zijn of haar verantwoordelijkheid is mocht er bijvoorbeeld een calamiteit plaatsvinden.

Een financieel risico is geen kwaliteitsrisico: zorg er dus voor dat de benoemde risico’s bij de juiste personen in de organisatie worden ondergebracht.

2.5 Ervaring van een QHSE-professional
Tessa Nijsen, KAM-coördinator bij Wildlands Adventure Zoo, gaat het liefst met de werknemers zelf in gesprek om erachter te komen wat de risico’s in het werkgebied kunnen zijn. “Hoe werken we in de praktijk, wat is echt nodig, waar moeten we op letten, wat zijn de risico’s? Ik probeer in gesprek te gaan met degene die het uitvoert: hoe haalbaar is het eigenlijk om het zo te doen?

Door eventueel wat eigen inbreng van juist die mensen te gebruiken, zie je meestal dat de maatregelen goed worden opgevolgd en dat het proces weer werkt zoals het moet werken.”

3. Multidisciplinair team activeren en motiveren

Mappen vol formulieren, een beleid oplezen vanaf een papiertje. Dat is allang achterhaald in het werkveld van de KAM van nu. Tegenwoordig ligt er meer nadruk op ‘risked based management’.

Als QHSE-professional kun je dit niet alleen, hiervoor heb je de hulp van anderen nodig. Mensen die snappen wat de risico’s zijn van een bepaalde machine of een bepaald proces. Bovendien ben jij in veel gevallen niet de verantwoordelijke of beslissingsbevoegde.

Dat betekent dat je in je dagelijkse werk sterk afhankelijk bent van anderen. Maar je draagt wel je steentje bij als het neerkomt op het creëren van het draagvlak binnen de organisatie.

3.1 Ervaring van een QHSE-professional
Maar hoe creëer je nou zo’n draagvlak? Hoe zorg je er nou voor dat de dingen worden opgepakt en ook structureel goed blijven gaan? Olaf Blaauw, KAM-coördinator bij hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), denkt dat dat één van de moeilijkste vraagstukken is waar hij zich als QHSE-professional mee bezighoudt.

“Het opvolgen van afwijkingen en verbeterpunten, dat is overal lastig. De meeste KAM-coördinatoren zullen dat ervaren. Ik denk dat goed overtuigen, risico’s inschatten en toch laten zien wat de voordelen zijn van zo’n verbetering, de oplossing is.

In de nieuwe HLS-structuur van de ISO-normen krijgt het leiderschap een meer voorname rol, er wordt meer van leidinggevenden verwacht binnen een kwaliteitsmanagementsysteem en dat vind ik een hele goede ontwikkeling. Het betekent dat je het management ook wat vaker moet overtuigen en aansturen om de zaken voor elkaar te krijgen. En dat is echt de functie: aanjagen, overtuigen en risico’s inschatten.”

3.2 Tips voor de KAM (in spé)
Wat zijn de voordelen van jouw aanpak en welke negatieve gevolgen ontstaan er als er niets mee wordt gedaan? Door dit kenbaar te maken, overtuig je jouw collega’s en leidinggevenden van het nut van de verbetering en creëer je draagvlak voor investeringen op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu.

Maak je dankzij de veranderingen het proces efficiënter, makkelijker of beter? Dan krijg je bij je collega’s meer voor elkaar. Laat zien dat het beter inschatten van een risico kan leiden tot een kans, maatregel of een gigantische kostenbesparing voor de organisatie en deel je successen.

Wij hebben nog een aantal tips op een rijtje gezet, die jou kunnen helpen bij het creëren van een draagvlak:

 • Wees open over je werkwijze, vertel welke (eind)resultaten je voor ogen hebt.
 • Zorg dat je maatregelen die er getroffen moeten worden voor dit eindresultaat goed kunt onderbouwen en laat zien hoe je dit resultaat gaat meten.
 • Wees voorbereid op eventuele bezwaren bij het bespreken van een onderwerp.
 • Betrek de sleutelfiguren van meet af aan in het proces, zodat je zoveel mogelijk draagvlak voor verandering krijgt.
 • Doe je werk met enthousiasme, wie weet maak je anderen dusdanig enthousiast dat ze een ambassadeur worden voor verandering.
 • Last but not least: laat geen kans onbenut om het succes van jouw inspanningen te delen met de organisatie!

3.3 Taken delegeren
Het is niet de bedoeling dat alles wat te maken heeft met KAM, op jouw bordje komt. Integendeel: het is belangrijk dat je als organisatie gelooft in het motto “KAM is van ons allemaal.”

Om ervoor te zorgen dat dit op de juiste manier wordt opgepikt, moet je samen met het management en de directie definiëren wat jouw rol en verantwoordelijkheid is. Zo voorkom je dat zaken die jouw focus verdienen onder druk komen te staan en zorg je ervoor dat alle collega’s in alle lagen van de organisatie begrijpen wat de rol van een KAM-coördinator inhoudt.

Door de rol duidelijk te definiëren, kun je ook duidelijker communiceren. Het is makkelijk te bepalen of die afstemming in de organisatie goed verloopt: loop je een stuk harder dan de verantwoordelijke afdeling om een maatregel door te voeren? Dan weet je dat het tijd is voor een gesprek met het management van de organisatie.

3.4 Ervaring van een QHSE-professional
KAM-coördinator Rianne ziet naast het creëren van een verbinding tussen alle lagen van de organisatie, ook het creëren van een veiligheidsgevoel als een grote uitdaging. “Voor sommige mensen is het erg onduidelijk dat het om iedereen gaat binnen de organisatie. Ook als je op kantoor zit. Ze zien het belang vaak wel, maar het blijft voor hen een ver-van-mijn-bed show.

Mensen gaan uit van harde veiligheid: persoonlijke beschermingsmiddelen, buiten werken, werken op hoogte. Maar veiligheid is veel meer dan dat: het gaat ook om veiligheidsbewustzijn en dat begint ook zeker op kantoor. Daarom ben ik op dit moment bezig met het opzetten van een veiligheidsbewustzijn campagne.”

3.5 Overtuigen met rapportages
Met rapportages breng je de interne belanghebbenden op de hoogte van belangrijke constateringen en behaalde doelstellingen. Het is een effectieve manier van communiceren en tegelijkertijd creëer je meer bewustzijn in je organisatie voor risico’s en kansen.

Dit werkt het sterkst wanneer je focust op de belangen van je collega’s; sluiten de gegevens in de rapportage aan bij hun doelstellingen, is er voor hen ergens sprake van een win-win situatie? Als je in jouw rapportage successen kunt aantonen, breid je bovendien de relevantie en het belang van jouw rol als KAM in de organisatie uit.

Heb je te maken met een rapportage die is opgesteld door een externe auditor? Dan is het aan jou de uitdaging om deze bevindingen op de juiste manier over te brengen naar de beslissende factor in jouw organisatie. Je doet er goed aan om in dat geval opnieuw de belangen van de beslissende factor scherp te houden.

3.6 Externe audits
Rapportages in externe audits bevatten veel detailinformatie die voor jouw rol als KAM-coördinator belangrijk zijn. Je wilt je vooral concentreren op de conclusies en aanbevelingen die voor draagvlak zorgen bij het management en de mensen op de werkvloer.

Externe beoordelingen vormen de ultieme kans om onderwerpen die jij belangrijk vindt voor de ontwikkeling van KAM in de organisatie te benadrukken. Met een onafhankelijke, derde partij, realiseer je bovendien meer draagvlak, omdat je collega’s constateringen van derden over het algemeen sneller aannemen.

Als je deze constateringen weet te koppelen aan de doelstellingen van belanghebbenden in de organisatie, kun je sneller draagvlak creëren bij het management.

4. Normen en richtlijnen interpreteren

Actuele normen en richtlijnen interpreteren om deze vervolgens te vertalen naar de werkvloer? Dat is één van de belangrijkste taken van jouw werk als KAM-coördinator. Normen zijn universeel, dat betekent dat je een overzicht moet krijgen in de (wettelijke) eisen die van toepassing zijn op jouw organisatie, producten en diensten.

4.1 Normen en richtlijnen
Denk hierbij aan de wetgeving voor jouw producten (zoals CE-markering), milieuwetgeving of de Arbowet. Je identificeert welke eisen voor jou van toepassing zijn door deze goed te (laten) inventariseren, analyseren en om te zetten naar doelstellingen.

Wanneer je deze doelstellingen vervolgens koppelt aan die van de organisatie, kom je tot één gedegen systeem dat alle doelstellingen van de organisatie ondersteunt. De normen en richtlijnen zet je om in een beleid.

4.2 Ervaring van een QHSE-professional
KAM-coördinator Rutger vindt het een uitdaging om KAM-gerelateerde zaken levend te houden binnen de gehele organisatie. “Je hebt te maken met veranderende normen, veranderende wetgeving. Je wilt het toepasbaar houden -en maken- binnen de organisatie. Daarvoor moet ik enerzijds mijn theorie blijven onderhouden en op de hoogte blijven van alle recente ontwikkelingen. Maar anderzijds moet ik het ook blijven toepassen.

Wij hebben ervoor gekozen om niet alle procedures op te schrijven en op te nemen in een handboek. We schrijven enkel op wat voor ons van belang is, waar het grootste risico zit en wat we doen om dat te beheersen. Zijn er veranderingen? Dan is het aan mij de taak om hierin de drijvende kracht te zijn. Ik moet de directie erbij betrokken houden, de operationeel leidinggevende, maar ook de mensen op de werkvloer.”

5. Normen en richtlijnen omzetten in beleid

Heb je een overzicht van de normen en richtlijnen die van toepassing zijn op jouw vakgebied en heb je deze gekoppeld aan de doelstellingen van jouw organisatie? Dan is het tijd voor het opstellen van een beleid.

Dit doe je op basis van de volgende vijf stappen:

 • Stap 1 Identificeren van gevaren en risico’s
 • Stap 2 Classificeren van het risico om de prioriteit te kunnen bepalen
 • Stap 3 Beheersmaatregelen vaststellen om risico’s te beheersen
 • Stap 4 Beheersmaatregelen uitvoeren, daarna prestaties monitoren met behulp van audits, observaties, interviews of data.
 • Stap 5 Beleid indien nodig aanpassen

5.1 Verbeteringen signaleren
Om een verbetersysteem te hanteren dat voor jouw organisatie werkt, is het van belang dat de daadwerkelijke oorzaak boven tafel komt. Komen er al langere tijd klachten binnen over een bepaald product? Krijg je bij interne audits telkens dezelfde vraag van medewerkers? Werken twee afdelingen niet optimaal samen?

Dit soort bevindingen zijn enorm belangrijk om vast te leggen, zodat je op een later moment bepaalde trends kunt signaleren. Vervolgens is het aan jou de taak om de oorzaak van herhalende patronen te achterhalen en vast te stellen hoe je in overleg met management en collega’s naar verbetering kunt toewerken. 

5.2 Kansen signaleren
Ook de rapportage van kansen is van groot belang. Daarbij is het essentieel dat je het verloop van processen, maar ook het effect van je eigen ingrijpen in processen inzichtelijk kunt maken met data. Wil je bijvoorbeeld het energieverbruik van je organisatie terugdringen? Dan kun je het effect inzichtelijk maken door de energierekening bij te houden. Gaat het echt een kostenbesparing opleveren als je het productieproces aanpast?

Zo denk je niet alleen vanuit KAM, maar ook vanuit het management van jouw organisatie. Onze tip? Neem eens een kijkje in de grote hoeveelheid data die jouw organisatie opslaat en inventariseer welke zaken je vanaf nu in de gaten kunt houden om kansen voor verbetering te signaleren.

5.3 Ervaring van een QHSE-professional
Waar veiligheidskundige Marcel Sparidans, werkzaam bij Vallei & Veluwe, verbeteringen en kansen signaleert? Gewoon op de werkvloer. “Een groot deel van mijn tijd als KAM besteed ik aan studie. Wet- en regelgeving, nen-normen, die kennis moet je eigen maken. Omzetten naar huisreglementen, procedures en werkvoorschriften. Daardoor zit je vijftig procent van je werktijd op kantoor en ben je uit beeld van de werkvloer. Dat wordt ook aangegeven, als ik op de zuivering kom: ‘We zien je te weinig.’ Daar ligt een mooie uitdaging.

Ik probeer zoveel mogelijk mijn gezicht te laten zien, door na een afspraak op de zuivering niet meteen weer weg te gaan, maar ervoor te zorgen dat ik ook op die werkplek mijn kantoorwerk kan doen. Mensen kunnen mij zo vragen stellen, ik drink een kopje koffie mee. Die verbinding versterkt het vertrouwen in jouw werk.”

5.4 Interne audit-skills
Wanneer een managementsysteem wordt geïmplementeerd is het van belang dat je alle onderdelen van dit systeem toetst. Dat begint met regelmatig contact op de werkvloer om te ontdekken hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat.

Zo kun je indien nodig, het beleid bijstellen. Interne audit-skills zijn in zo’n geval een belangrijke vereiste. Het is aan jou om de vinger aan de pols te houden of datgene wat is afgesproken ook klopt met de werkelijkheid. Je moet kunnen doorgronden wat iemand zegt, bedoelt en doet.

De grote kunst van auditeren is ‘luisteren’. Probeer dus vooral niet te veroordelen, maar beoordelen.

5.5 Professionele houding
Een andere belangrijke eis voor succesvolle interne audits is dat het op een systematische manier gebeurt. Op basis van het beleid, de doelstellingen en de visie van je organisatie. Daarnaast is het van belang dat je als auditor de juiste professionele houding aanneemt. Je moet integer zijn en op een eerlijke, onpartijdige manier kunnen auditen. Diplomatie is van belang.

Stel jezelf respectvol en tactvol op en houd rekening met de belangen, standpunten en gevoelens van je collega’s. Een open houding is daarbij een pré. Sta open voor standpunten en ideeën van collega’s en besef dat er meerdere wegen naar Rome leiden.

5.6 Onafhankelijkheid
Je moet tijdens het auditen waarheidsgetrouw en nauwkeurig kunnen rapporteren. Eerlijke verslaglegging is van groot belang. Ga op een discrete manier om met vertrouwelijke informatie en probeer doorgrondend te zijn in je observaties. Het eerste antwoord dat je krijg is niet altijd representatief voor de werkelijkheid.

Ook onafhankelijkheid is belangrijk. In de ideaalsituatie ben je als auditor niet betrokken bij de activiteit waarop de audit zich richt en ben je niet nauw betrokken bij de managers die verantwoordelijk zijn voor deze activiteit. Een standvastige houding is onmisbaar. Probeer de strategische doelstellingen voor KAM (en het systeem) voor ogen te houden. Je behaalt alleen succes als je vasthoudt aan wat je wilt bereiken.

Wees erop voorbereid dat er soms confrontaties zullen moeten plaatsvinden om verandering te bewerkstelligen.

5.7 Ervaring van een QHSE-professional
De functie van een KAM-coördinator wordt steeds zichtbaarder en dat vindt QHSE-professional Rutger een hele goede ontwikkeling. “Deze verandering zorgt ervoor dat je niet alleen meer met je procedures en je handboek aan de slag gaat, maar veel meer die werkvloer op kunt gaan om bijvoorbeeld te gaan auditen. Auditen gaat steeds meer een belangrijke rol spelen. Controleren of men bekend is met de risico’s van het werk dat ze uitvoeren. Wat de verbeteringen en kansen daarin zijn en je bezighouden met de continuïteit van jou als organisatie. De kwaliteit die je daarbij levert voor je klant.”

5.8 Afwijkingen oplossen
Het is jouw verantwoordelijkheid om de afwijking te (laten) corrigeren en in de toekomst te voorkomen. Dit wordt ook wel een ‘corrigerende maatregel’ genoemd. Voor corrigerende maatregelen geldt dat ze passend moeten zijn bij de effecten van de opgetreden afwijkingen.

Het oplossen van een afwijking begint bij het interpreteren van de afwijking. Wat heeft de auditor geconstateerd en hoe verhoudt dit zich tot de eis in de norm? Waar bevindt het probleem zich zoal?

5.9 Interne audit
In de praktijk kan dit betekenen dat je eerst een interne audit uitvoert om de afwijking dieper te onderzoeken. Je voert een oorzaakanalyse uit om vast te stellen wat de oorzaak van de afwijking is.

Daarna kun je je richten op het bepalen en doorvoeren van effectieve corrigerende maatregelen, die weer door een auditor worden beoordeeld. Uiteindelijk is het aan jou de taak om vast te stellen of de corrigerende maatregel ook effect heeft gehad. Dit kun je niet altijd direct na het doorvoeren van de maatregelen meten. De afwijking is dan een aandachtspunt voor de volgende (externe) audit die gaat plaatsvinden.

5.10 Vooruitdenken
Toekomstgericht denken, is voor de KAM-coördinator van groot belang. Houd samen met de verkoopafdeling de vinger aan de pols bij klanten om op de hoogte te blijven van gestelde certificatie-eisen. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan en kun je snel reageren op klantbehoeften.

Vinden er wijzigingen plaats in de norm? Zie dit dan niet als een risico, maar als een kans. Wanneer je op tijd op de hoogte bent van veranderingen in een norm, kun je rustig de tijd nemen om het systeem aan te passen aan de eisen.

5.11 Up-to-date blijven
Hoe je op de hoogte blijft van die veranderingen? Via RVO, de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, heb je de belangrijkste wijzigingen al snel in beeld. Of raadpleeg bijvoorbeeld www.nen.nl voor de laatste wijzigingen in de Nen-normen. Daarnaast kun je ook opleidingsinstituten zoals V-Kam Education om toelichting vragen. Wanneer er nieuwe normen komen, word je door jouw certificatie-instelling en ook door V-Kam Education ruim van tevoren op de hoogte gehouden. Vaak zijn er bij nieuwe normen voldoende mogelijkheden om kennis te vergaren over de nieuwe eisen in de vorm van een voorlichting of training. Zo ben je als KAM-coördinator altijd voldoende uitgerust voor jouw taak! 

5.12 Ervaring van een QHSE-professional
Het belangrijkste binnen KAM volgens Martijn van der West, QA-milieuspecialist bij Avebe? Dat je onafhankelijk bent. “Als afdeling moet je kunnen zeggen waar het op staat, het kunnen signaleren wanneer je over de scheef draait te gaan. Dus die onafhankelijkheid moet altijd geborgd worden. Niet gedreven worden door productie. Maar staan voor Arbo, Kwaliteit, Milieu en Veiligheid. Dat is prioriteit nummer één.”

Wat de definitie van een QHSE-professional nu eigenlijk is in de ogen van de KAM-coördinatoren zelf? Hanneke Lutters, KAM-coördinator bij Voskamp Beveiligingstechniek, noemt het een centraal persoon binnen de organisatie. Iemand die buiten het werkvlak van de medewerker durft te kijken. “De KAM-coördinator kijkt naar de kruisverbanden tussen de verschillende afdelingen en waarborgt de Kwaliteit voor iedereen. Ik ben een vraagbak, sparringpartner, de bewaker van. Je neemt de medewerkers mee in het proces van A tot Z. Tuurlijk, je hebt altijd mensen die het minder vinden of jouw functie niet gewend zijn. Ook die neem je mee. Het is een veranderingsproces. Het moeilijkste dat er is, ook bij de mens.”

Download het gratis e-book ‘De 5 onmisbare vaardigheden van élke KAM-coördinator’