Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Zo wordt preventie prioriteit

De inhoud van dit blog is gecheckt door trainer Ilse Jansen

We hebben een aantal preventiemedewerkers. Ze zijn allemaal heel gemotiveerd. Maar preventie is hun bijtaak. En ik merk dat ze het lastig vinden hier tijd voor te maken. Hoe zorg ik er als KAM-Coördinator voor dat zij preventie prioriteit geven?

Tijdens een sessie van de Klankbordgroep kwam deze vraag langs. En collega KAM’ers deelden hun ervaringen. Daar kwamen mooie tips uit. Lees maar mee…

Maak heel duidelijk wat de taak inhoudt

Leg de taken van je preventiemedewerker vast. Welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft hij of zij? Mag iemand zelfstandig aan de slag, of is er sturing?

Laat dit daarna ook de rest van de organisatie weten. Het moet duidelijk zijn met welke vragen ze terecht kunnen bij de Preventiemedewerker. En wat ze mogen verwachten. Dat geeft duidelijkheid.

Registreer elk ongeval, bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Waarom? Allereerst voor jezelf. Wanneer je inzicht hebt in wat er zoal misgaat, of mis kan gaan, kun je maatregelen nemen.

Ten tweede voor de preventiemedewerkers. Vaak is niet duidelijk wat er op de werkvloer kan gebeuren of gebeurt. Of hoe vaak iets (bijna) misgaat. Leg dit dus vast. En deel dit elke maand met je preventiemedewerkers. Daarmee maak je ze bewust. En wordt het belang van hun taak heel zichtbaar.

Wat zijn de trends?

Als er inzicht is, kun je samen kijken naar de trends. Gebeuren ongelukken vaak op dezelfde plek? Bij dezelfde machine? Of vaak tijdens de nachtdienst? 

Ga samen met je PM’er op onderzoek uit. Het werkt goed om dit sámen te doen. Dat motiveert. 

Zorg ervoor dat het vuurtje blijft branden

Als KAM-coördinator heb je een belangrijke taak. Jij moet ervoor zorgen dat het vuurtje blijft branden. Heb dus regelmatig contact met je PM’ers, geef ze input om hun werk goed te kunnen doen (zoals toolboxen), en stel vragen.

Doe ook samen met je preventiemedewerker de veiligheidsrondes. Laat ze niet alleen een checklist afvinken, maar ook in gesprek gaan met medewerkers. Zo denken ze samen na over over eventuele risico’s. En het oplossen ervan. Dat is nog eens preventie!

Vergeet de teamleider niet

Veel PM’ers hebben het gevoel weinig ruimte te krijgen voor hun werkzaamheden. Omdat er bijvoorbeeld veel ziekte is, of omdat andere werkzaameden belangrijker lijken. Wat kun je hieraan doen?

Ga geregeld met de preventiemedewerker en teamleider om tafel. Evalueer: hoeveel tijd was er voor preventiewerkzaamheden? Hoeveel is er de komende tijd nodig? En hoe is daar tijd voor vrij te maken?

Als je dit samen bespreekt en vastlegt, geeft dat duidelijkheid en rust. Plus: je deelt zo de verantwoordelijkheid.

Kom je ook bij de KAM-klankbordgroep?

Vier keer per jaar komt een groep KAM-coördinatoren online bij elkaar. Om na te denken over dit soort vragen. Om kennis te delen. Of om te brainstormen over een case. Wil je ook meedoen? Geef je dan hier op.

Ook interessant…