Update Covid-19 maatregelen

Vanaf 2 juni starten de klassikale trainingen weer! Lees meer

Veelgestelde vragen

Hier vind je een overzicht van de meestgestelde vragen:

Wanneer ontvang ik mijn certificaat of diploma?

Ongeveer 14 dagen na afloop van de cursus ontvangt u, als de betaling binnen is, het certificaat of diploma per post. Wij sturen dit naar de contactpersoon.

Wat moet ik doen als mijn certificaat of diploma kwijt is?

Als u uw originele certificaat of diploma kwijt bent, neem dan contact met ons op! Houdt u er wel rekening mee dat voor bepaalde diploma (zoals VCA) het niet mogelijk is om duplicaten te verstrekken.

Wat zijn de voorwaarden?

De algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

Kan ik de cursus annuleren?

Met inachtneming van artikel 7 van onze Algemene Voorwaarden kunt u, indien gewenst, uw inschrijving annuleren.

Artikel 7 uit de leveringsvoorwaarden over Annulering:

  • a. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft V-Kam Education het recht de cursus te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op restitutie van reeds betaalde cursusgelden.
  • b. Annulering van een cursus door opdrachtgever of cursist kan alleen schriftelijk geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:
  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus dient de opdrachtgever €17,50 administratiekosten te betalen.
  • 3 en 4 weken voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd
  • Vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
  • Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
  • Voor arrangementskosten gelden bij annulering de regelingen van het hotel en/of conferentieoord.

Wanneer ontvang ik het lesmateriaal?

Het lesmateriaal wordt tijdens de les uitgereikt. In sommige gevallen kan het voorkomen dat u het boek vooraf ontvangt om dit alvast door te nemen. Dit is met name het geval bij de eendaagse VCA cursussen.

Hoe gaat V-Kam Education om met mijn (vertrouwelijke) gegevens?

Vanuit onze visie willen wij een integere opleider zijn. Wij gaan daarom ook zeer zorgvuldig om met jouw gegevens. Je kunt dit ook nalezen in onze disclaimer en privacy policy.

V-Kam Education® voldoet aan de eisen uit Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens die sinds 25 mei 2018 geldt.  Vastgelegd is welke persoonsgegevens worden opgevraagd, met wel doel, wat de bron is van deze persoonsgegevens en met wie ze worden gedeeld.

In het kader van opleiding/werk zijn de werkgever (onze klant) en werknemer (onze cursist) overeengekomen dat er een cursus/opleiding wordt gevolgd. De privacy van de cursist wordt gewaarborgd als V-Kam Education® persoonsgegevens opvraagt en verwerkt.

Hoewel het voor onze organisatie niet verplicht is, hebben we uit zorgvuldigheid wel een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Ook dat past bij onze visie een integere opleider te zijn.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Als u zich heeft aangemeld via deze website ontvangt u per direct een e-mail als orderbevestiging.

VERDERE VERLOOP VAN UW INSCHRIJVING:

1. Boeking geplaatst. De plaats is voor u gereserveerd
2. Uw boeking wordt verwerkt. Indien nodig nemen we telefonisch contact met u op voor aanvullende gegevens.
3. Na verwerking ontvangt u per e-mail de uitnodiging
4. De factuur wordt per e-mail verstuurd naar de crediteurenadministratie.


Heeft u vragen? Stuur uw e-mail naar support@v-kam.nl of bel met 038 820 02 52.

 

Wat moet ik doen als mijn certificaat of diploma niet goed is?

Vult u het contactformulier in of  bel ons (038) 820 02 52. Wij zorgen er dan zo snel mogelijk voor dat dit opgelost wordt.

V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers