Wat is een Preventiemedewerker?

De preventiemedewerker ondersteunt de werkgever als interne deskundige om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden aan werknemers. De naam preventiemedewerker is er al sinds de wijzigingen in de Arbowet van juli 2005. De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico's van de organisatie.

Meer informatie over:

V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers