Direct naar content
 • Ervaring sinds 2001

 • Trainingen door heel Nederland

Vacature: we zoeken een klantgerichte officemanager. Iets voor jou?

MVK’er: wat is dat?

Uitgelicht: Middelbare Veiligheidskunde

Een MVK’er, wat is dat?

Volgens de Nederlandse wetgeving kan een preventiemedewerker de rol van een Middelbare Veiligheidskundige (MVK’er) invullen, wanneer hij aan de nodige randwaarden voldoet. En dat, terwijl ze in naaste landen bedrijven verplichten een MVK’er in dienst te nemen, kijkend naar de grootte en de bekende risico’s van het bedrijf. Wat is dat dan precies, een MVK’er?

Hoofdtaken van een MVK’er

In Nederland bepaalt de werkgever op basis van de risico’s, welke deskundige er nodig is binnen het bedrijf. Een MVK’er heeft een aantal hoofdtaken en houdt zich o.a. bezig met de volgende onderwerpen:

 • Het (mede) uitvoeren van een Risico- & Evaluatie-analyse (RI&E)
 • Het informeren en adviseren van de directie en eventuele Ondernemingsraad, over de te nemen maatregelen
 • De te nemen maatregelen uitvoeren
 • Het geven van voorlichting en instructie
 • Arbobeleid
 • Zaken rondom bedrijfshulpverlening
 • Zaken rondom Arbeidsmiddelen
 • Zaken rondom persoonlijke beschermingsmiddelen

Preventief risicomanagement

Waar je als MVK’er het meeste tegenaan loopt, is volgens trainer Tiemen van der Worp, dat de wettelijke kaders met elkaar kunnen botsen. “Stel, je houdt je bezig met voedselveiligheid. Dan wordt er gezegd: je moet je werkplek voorzien van gladde vloeren, die makkelijk en goed schoon te houden zijn. Maar zodra je kijkt naar de arbeidsveiligheid, zal je worden geadviseerd een stroeve vloer aan te schaffen, met veel grip, om uitglijden te voorkomen. Als Middelbare Veiligheidskunde houd je je vooral bezig met preventief risicomanagement.”

Denkwijze van een MVK’er

Bij preventief risicomanagement, houd je je bezig met vragen als: wat zijn de nu al bekende risico’s binnen deze branche? Wat zijn de gevaren? Wat kan hier allemaal misgaan? Vervolgens classificeer je als MVK’er het risico: bij het identificeren van het risico houd je rekening met je persoonlijke mening en probeer je zo objectief mogelijk te zijn, om de juiste prioriteiten te kunnen bepalen. De gedachte: ‘Dat is wel een heel klein risico’, moet worden: ‘Dat is een risico’. Je bedenkt en implementeert de beheersmaatregelen, waarvan je de effectiviteit blijft controleren en evalueren. In feite houd je je als MVK’er bezig met de Plan-do-act-check model, maar dan voeg je nog het kopje ‘observeren’ toe.

Vaardigheden van een MVK’er

‘Wat ga ik doen om de kans en het effect wat er bij dit risico op kan treden, te beïnvloeden’, is één van de belangrijkste vragen waar een MVK’er zich mee bemoeit. Daarvoor heb je handige hulpmiddelen en modellen, maar de belangrijkste is en blijft toch wel: de wet- en regelgeving. Hier haal je als veiligheidskundige je inspiratie uit, maar je moet het wel leren lezen, om de belangrijke informatie eruit te kunnen halen. Wat volgens Tiemen de belangrijkste vaardigheden van een MVK’er zijn?

 • Onderzoeken en analyseren
 • Communiceren
 • Een ethische beroepshouding
 • Samenwerken en managen van belanghebbenden
 • Auditen
 • Het uitvoeren van een ongevalsonderzoek
 • Managen van processen en risico’s
 • Compliance (werken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving)

Of zoals Tiemen zegt: “Als MVK’er raak je besmet met het levenslange ‘Arbovirus’. Iets is nooit zwart of wit. Het gaat om de onderbouwing van je argumenten. En om die juist uit te voeren, laat je je regelmatig bijscholen.”

Het verschil tussen MVK en HVK

Waar een MVK’er zich bezighoudt met de basisprincipes op het gebied van veiligheidsdenken en meer gericht is op de praktische onderwerpen en risico’s binnen een organisatie, gaat het werk van een hogere veiligheidskundige (HVK’er) vaak nog een stapje verder. Bij een HVK’er ligt de focus meer op management en sturing op het gebied van veiligheid binnen organisaties. Als HVK’er verleen je intern of extern – op een iets dieper vlak – ondersteuning bij het beheersen van veiligheidsrisico’s binnen de organisatie.

Opleiding MVK -V-Kam Education

Nieuwsgierig geworden naar meer? De opleiding MVK van V-Kam Education is gericht op praktische onderwerpen en risico’s binnen een organisatie. Zo leer je veiligheidsplannen opstellen, deskundig advies uitbrengen, procedures opstellen en evaluaties uitvoeren. Binnen deze cursus concentreer je je op directe operationele risico’s, waar jij in jouw bedrijf mee te maken krijgt.

(c) Michelle van der Molen, contentmarketeer V-Kam Education®.