Update Covid-19 - toegangsbewijs

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Let op het toegangsbewijs. Lees verder.. Lees meer

Interne audit trainingen

Ben je op zoek naar kwalitatieve interne audit trainingen? Dan zit je bij V-Kam Education® goed. Je vindt bij ons zowel de eendaagse interne auditor training als een uitgebreide driedaagse interne audit training. Schrijf je vandaag nog in voor één van beide audit trainingen!

interne-audit-training

Interne audit cursus (1 dag)

Deze 1-daagse interne audit training is een uitstekend startpunt om de auditvaardigheden te trainen. Na het volgen van deze audit cursus ben je in staat om effectief interne audits uit te voeren. Je beschikt over de juiste basiskennis en vaardigheden om een interne audit goed voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren. Een praktische training, waarmee je direct kunt starten als interne auditor.

 

Bekijk deze 1-daagse interne audit training

interne-audit-training

Interne audit training (3 dagen)

Interne audit training inclusief kennismaking met de normen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. In deze 3-daagse training gaan we samen dieper in op de kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor de interne auditor.

Bekijk deze 3-daagse interne audit training

internal-audit-training

Internal audit training (English)

An important advantage for the effectivity of a KAM-system, is that organizations do process focused internal audits, by which the KAM-elements can be checked if they are operating right. These audits influence the support and the effectivity of the KAM system and there require the fervour of qualified employees.

Look at this internal audit training in the English language

Algemene informatie: wat is auditing?

Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek;

  • Om te bepalen of activiteiten op het gebied van kwaliteit en de daarmee samenhangende resultaten in overeenstemming zijn met het vastgelegde kwaliteitssysteem
  • En geschikt zijn voor het bereiken van de doelstellingen

 

Toelichting:

Systematisch:
Werk bij iedere audit volgens een vaste systematiek (voorbereiding, uitvoering en rapportage), Bijvoorbeeld:

  • 1 uur voorbereiding;
  • 1 uur auditen;
  • 1 uur rapportage.

 

Onafhankelijk:

Sta onafhankelijk t.o.v. de te auditten afdeling (normvereiste)!

 

Onderzoek:

Zorg dat het doel van de audit centraal staat. Een audit mag nooit lijken op een kruisverhoor! Blijf positief.

1e aandachtsveld: Controle: Wordt volgens het kwaliteitssysteem en ISO 9001 gewerkt?

2e aandachtsveld: Doeltreffendheid: Zijn de handelingen doeltreffend?

3e aandachtsveld: Verbetering: Kan het kwaliteitssysteem beter?

 

De partijen die bij een audit betrokken zijn:

  • Auditor: degene die de audit uitvoert;
  • Auditee: activiteitverantwoordelijke (degene die de audit ondergaat).

 

ISO 19011

Voor het auditen van kwaliteitssystemen zijn internationale richtlijnen opgesteld. Deze zijn vastgelegd in de ISO-norm 19011. Deze nieuwe richtlijn is een samenvoeging van de richtlijn voor het Auditten van Kwaliteitssystemen (ISO 10011:1991) en de richtlijn voor milieu-auditing (ISO 14010:1996).

Voor wie zijn deze trainingen?

De trainingen zijn bedoelt voor interne auditoren die audits uitvoeren binnen een organisatie voor arbo, milieu, voedselveiligheid en kwaliteitsmanagement. Enige kennis is niet strikt noodzakelijk maar is wel handig en aan te raden. Denk hierbij aan normen die aansluiten zoals bijvoorbeeld ISO 45001, OHSAS 18001, ISO 14001ISO 9001HACCP en ISO 27001.

Na de interne audit trainingen kun je interne audits uitvoeren. Deze audits kan je goed voorbereiden, uitvoeren en rapporteren. De cursus van 1 dag is een praktische training waarmee je in de praktijk wordt begeleidt in het uitvoeren van een audit. De training van 3 dagen is voor de mensen die al een interne auditor zijn en die nog meer verdieping willen krijgen.

Download ons gratis e-book

"De 12 gouden interne audit regels"

Download e-book

V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers