Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Is een RI&E verplicht?

De RI&E is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Maar wanneer is een RI&E verplicht en zijn er ook situaties waarin je niet RI&E-plichtig bent? Dát en meer lees je in deze Q&A!

Is een RI&E verplicht?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ja, een RI&E is verplicht. Met een RI&E waak je over de veiligheid en gezondheid van je medewerkers en kun je mogelijke incidenten voorkomen.

Het is belangrijk dat je de RI&E schriftelijk vastlegt én voorziet van een  bijbehorend plan van aanpak. Hierin beschrijf je welke maatregelen je gaat nemen om de risico’s aan te pakken. Ook is het belangrijk om de arbeidsongevallen uit het verleden in deze RI&E op te nemen.

Mijn medewerker maakt weinig uren, ben ik dan ook RI&E-plichtig?

Bijna elk bedrijf met medewerkers is verplicht een RI&E op te stellen. Er geldt alleen een uitzondering voor bedrijven die in totaal maximaal 40 uur per week medewerkers aan het werk hebben (dit zijn de uren van alle medewerkers bij elkaar).

Als je binnen deze categorie valt mag je ook gebruikmaken van de Checklist Gezondheidsrisico’s. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Ik heb alleen vrijwilligers aan het werk, is een RI&E dan ook verplicht?

Als je alleen vrijwilligers aan het werk hebt, is het belangrijk om te kijken naar het type werkzaamheden dat ze voor je uitvoeren. Werken ze met gevaarlijke stoffen of biologische agentia? Dan ben je wél verplicht om een RI&E uit te voeren. 

Ik heb een uitzendbureau, ben ik verplicht een RI&E op te stellen?

Ja, ook als uitzendbureau ben je verplicht om jouw uitzendkrachten en werknemers (WADI, artikel 11) een RI&E aan te bieden. Je hoeft geen RI&E op te stellen voor de werkzaamheden die bij de inlener plaatsvinden. De inlener moet jou bij start van de werkovereenkomst een  kopie van de RI&E toesturen, zodat jij de uitzendkracht kunt informeren over de risico’s en maatregelen op de werkplek. (art. 5, lid 5 Arbowet).

Ik heb meerdere vestigingen, moet ik voor elke vestiging apart een RI&E uitvoeren?

De Arbowet maakt geen verschil tussen filialen of vestigingen. Het is alleen belangrijk dat de RI&E alle aspecten van het werk omvat. Dat betekent dat je voor elke werkplek en per vestiging de risico’s in kaart moet brengen, want de risico’s kunnen sterk per filiaal verschillen. Denk bijvoorbeeld aan brandpreventie, BHV en lawaai.

Je RI&E kan op andere vlakken juist overeenkomsten hebben, zoals het Arbobeleid, arbeidstijden en werkdruk. Dit soort overeenkomsten zijn niet erg. Je kunt er ook voor kiezen om een algemeen deel te maken, dat voor alle vestigingen van toepassing is (o.a. Arbobeleid). En voor iedere vestiging de overige specifieke gegevens aan te vullen.

In beide gevallen is het belangrijk dat jij álle risico’s helder in beeld hebt en dat je niets over het hoofd ziet. 

Mijn bedrijf is gevestigd in het buitenland, maar heeft werknemers in Nederland. Ben ik verplicht een RI&E uit te voeren?

Als jouw bedrijf is gevestigd in een EU-land moet je áltijd een RI&E opstellen. De manier waarop een RI&E eruit moet zien kan per land verschillen. In Nederland geldt de Arbowetgeving en die is van toepassing op alle werkgevers en werknemers op Nederlands grondgebied.

Laat jij als Buitenlands bedrijf werknemers in Nederland werken? Dan moet je voor hen een RI&E opstellen o.b.v. het Nederlands recht. Ben je een Nederlands bedrijf en laat je werknemers werken in het buitenland? Dan gelden de RI&E-vereisten van dát land.

Ik heb vaak mensen van andere bedrijven aan het werk, moet ik voor hen ook een RI&E opstellen?

Nee, als jij een bedrijf inhuurt is dat bedrijf zélf verantwoordelijk voor de werkzaamheden die hun werknemers uitvoeren.

Je bent wel verantwoordelijk voor het voorkomen van gevaar voor derden. Daar vallen ook de werknemers van het ingehuurde bedrijf onder. Derden mogen namelijk geen slachtoffer worden van jouw bedrijfsactiviteiten.

Dat betekent dat je hen moet waarschuwen en informeren over gevaarlijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan vorkheftrucks die door het bedrijf rijden of een bepaald vloerdeel waar uitglijgevaar is.  

Nog vragen? Stel ze in de chat!

Nog steeds niet zeker of een RI&E voor jou ook verplicht is? Stel jouw specifieke vraag aan ons via de chat. Rechtsonderin beeld vind je de chat.

En wil je zelf aan de slag met je RI&E? Lees dan onze blog Hoe maak je zelf een RI&E

Ook interessant