Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Gebruik je opleidingsbudget voor een training in 2024. Lees hier hoe dat werkt.

De voor- en nadelen van een online VCA examen

Het online afnemen van het VCA examen wordt ook wel Computer Based Testing (CBT) genoemd. Deze nieuwe manier van VCA examineren zal vanaf 2017 papieren VCA examens gaan vervangen. Het online VCA examen zou de efficiëntie vergroten, meerwaarde toevoegen en de kwaliteit verhogen. Maar wat zijn nu écht de voordelen én de nadelen van CBT, ten opzichte van Paper Based Testing? We zetten ze op een rijtje.

Computers zijn onderdeel geworden van onze maatschappij. Ook binnen het onderwijs zijn IT-toepassingen niet meer weg te denken: de elektronische leeromgeving blijft groeien, computers worden ingezet als leermiddel en IT is een essentiële tool bij beheers- en managementtaken op school. Computers zijn al jaren een vanzelfsprekend hulpmiddel. Daarom sluit CBT perfect aan bij de belevingswereld van een groeiend aantal examenkandidaten en helpt het om examens aantrekkelijker te maken. Dit stimuleert kandidaten om actief deel te nemen en heeft positieve gevolgen op de resultaten.

VCA cursus

Uw medewerkers zijn uw belangrijkste kapitaal! Creëer daarom goede arbeidsomstandigheden. De VCA cursus van V-Kam Education draagt bij aan een gezonder werkklimaat!

De voordelen van CBT

Online VCA-examinering heeft verschillende voordelen, voor zowel de examinering als voor de examenkandidaat. We noemen hier eerst de grootste voordelen die CBT-examinering heeft.

1. Maakt de correctie betrouwbaarder.
Het kost minder moeite om grote hoeveelheden VCA examens na te kijken en er kunnen minder menselijke fouten worden gemaakt.

2. Geeft sneller testresultaten.
Direct na een VCA-examen is de uitslag bekend. Dit is voor examenkandidaten prettig, en voor hun werkgevers zinvol in verband met de inzetbaarheid. 

3. Verhoogt de efficiëntie.
Bij het online VCA examen is de productie van drukwerk en de fysieke distributie van examens niet meer nodig. Het digitaal distribueren vergroot de garantie op geheimhouding van opgaven. Daarnaast zorgt CBT voor betere mogelijkheden tot versioning (iedere kandidaat krijgt zijn eigen versie van het examen waardoor ‘spieken’ niet zinvol meer is.

4. Maakt ander soort examinering mogelijk.
CBT is zeer geschikt voor het VCA voorleesexamen. Via een koptelefoon wordt de vraag of het antwoord voorgelezen, zo vaak nodig. Zo bepaalt een deelnemer zijn eigen tempo.

De nadelen van online VCA examen

Waar een bepaalde ontwikkeling voordelen kan hebben, zijn er vaak ook nadelen. We noemen de belangrijkste nadelen van CBT-examinering:

1. Grote investeringen.
Het inrichten van een goed CBT systeem vergt grote investeringen voor bedrijven en onderwijsinstellingen 

2. Minder VCA examenlocaties.
Nu worden VCA-examens op meer dan 2.500 locaties afgenomen. Dit aantal zal gezien de gevraagde investeringen voor CBT zeker afnemen, waardoor kandidaten verder moeten reizen of niet direct aansluitend aan de opleiding examen af kunnen leggen.

Online VCA examens nu al op vier locaties mogelijk

Voor een online VCA examen kunt u momenteel al terecht in Zwijndrecht, Amsterdam, Doetinchem en Nieuwegein.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bron:pbna