Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Werknemer kiest preventiemedewerker via de OR

Plannen voor het arbobeleid moeten in veel gevallen eerst langs de ondernemingsraad (OR). Het kabinet wil die rol van de OR nu vergroten door de OR meer invloed te geven op de keuze voor een preventiemedewerker. Het is dus weer tijd voor de arboprofessional en de OR om de handen ineen te slaan.

In het bericht ‘Plannen voor verbeteren bedrijfsgezondheidzorg’ heeft u al kunnen lezen dat werknemers straks het recht krijgen op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Ook wil minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat werknemers via de medezeggenschap meer te zeggen krijgen over de preventiemedewerker in de organisatie. Op het gebied van arbozaken heeft de ondernemingsraad al veel invloed. De wettelijke rechten van de OR vindt u terug in artikel 27 lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR), de Arbeidsomstandighedenwet en mogelijk zelfs uw cao. Het kabinet wil de rechten van de OR verder uitbreiden.

Preventiemedewerker cursus

Meer weten over veiligheid en de Arbowet? Volg de praktische cursus preventiemedewerker of opleiding preventiemedewerker van V-Kam Education!

Volg de preventiemedewerker cursus nu ook online!

Ondernemingsraad krijgt meer invloed op preventiebeleid

Het kabinet benadrukt dat zowel de werkgever als de werknemers een rol hebben in het verbeteren van de bedrijfsgezondheidszorg en preventie. Om de betrokkenheid van werknemers te vergroten, wordt de medezeggenschap uitgebreid met de eis tot overeenstemming tussen werkgever en OR over de keuze voor een preventiemedewerker en zijn positionering in de organisatie. Op dit moment is het instemmingsrecht van de OR van toepassing op de taakomschrijving van de preventiemedewerker, maar niet op zijn aanstelling.

Geen vervangende instemming bij overeenstemmingsrecht

De ‘eis tot overeenstemming’ zoals dat is verwoord in de Kamerbrief (pdf) lijkt te wijzen op het overeenstemmingsrecht van de OR. Bij het instemmingsrecht moet de bestuurder voor zijn plannen om een regeling te wijzigen instemming krijgen van de OR, maar als de OR niet instemt, heeft de bestuurder de optie om bij de rechter om vervangende toestemming te vragen. Bij het overeenstemmingsrecht heeft de werkgever geen mogelijkheid om vervangende toestemming te vragen. De werkgever en de OR moeten er dan echt samen uitkomen en anders gebeurt het niet.

Bron: rendement.nl