Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Vier stappen voor effectief verandermanagement

Volgens onderzoek is dit falen veel vaker te wijten aan weerstand binnen de organisatie dan aan technische of operationele zaken.

Volgens Browning is een systematische, proactieve aanpak, waarin vier stappen worden doorlopen, de sleutel tot succesvol verandermanagement.

De 4 stappen:

1. Overwinnen van weerstand

Weerstand van medewerkers tegen verandering is een hele natuurlijke reactie. Door aandacht te besteden aan de volgende zaken kun je deze weerstand wegnemen:
– Communiceer duidelijk en consistent over de verandering, ruim voor de implementatie ervan.
– Help medewerkers begrijpen waarom de verandering noodzakelijk is en vertel hen wat er precies voor hen verandert. 
 Zorg voor ‘veranderkampioenen’ in het managementteam die de verandering op een positieve manier uitdragen en de reacties van medewerkers kunnen peilen. 
– Zorg dat managers voorbereid zijn, bijvoorbeeld door training en informatieverstrekking, zodat zij vragen van medewerkers kunnen beantwoorden.

2. Betrek medewerkers erbij

Medewerkers die betrokken zijn bij de verandering helpen eerder bij het implementeren van de verandering, zodat deze ook daadwerkelijk tot stand komt. Je betrekt medewerkers bij de verandering door:
– Het ontwikkelen van een teamaanpak met de perspectieven van medewerkers van diverse niveaus en afdelingen. 
– Het toewijzen en verduidelijken van rollen en verantwoordelijkheden. 
– Meer aandacht voor medewerkers die het meest door de verandering worden beïnvloed.
 Medewerkers die tegen de verandering zijn actief te betrekken bij het veranderproces.
– Te begrijpen en rekening te houden met de verschillende motivationele factoren van iedere medewerker.

3. Implementeer in fases

Voor een soepel en naadloos verlopend verandertraject is een gefaseerde aanpak gewenst:

 Bereid voor op verandering – Door het ontwikkelen van een veranderstrategie, het samenstellen van een veranderteam en het bepalen van de belangrijkste rollen wordt veel voorbereidend werk gedaan. 
 Manage de verandering – Door het schrijven en uitvoeren van een change managementplan, waarin aandacht wordt besteed aan communicatie, operatie en weerstand. 
– Versterk de verandering – Door het verzamelen en analyseren van feedback en het vervolgens – indien nodig – implementeren van corrigerende maatregelen.

4. Communiceren over verandering

Medewerkers niet vantevoren inlichten over aanstaande veranderingen kanwangedrag van medewerkers met 42% verhogen. Communicatie, tweerichtingsverkeer, is een integraal onderdeel van iedere fase van het verandertraject. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit:
– Ga voordat een verandering wordt doorgevoerd 1-op-1 in gesprek met medewerkers die weerstand bieden en stel hen in staat input te leveren.
– Wees duidelijk, consistent en expliciet, met name als het gaat om de tijdlijn en verantwoordelijkheden.
– Gebruik zowel formele als informele communicatiemiddelen, waaronder e-mail, intranet, persoonlijke ontmoetingen en de telefoon.
– Bied medewerkers de mogelijkheid om feedback te geven, en verwerk deze input in het plan. 
– Roep medewerkers bij elkaar om worst-case scenario’s te verkennen en ontwikkel vervolgens een strategie om deze te adresseren.

Door bovenstaande stappen te volgen kan een verandertraject soepeler en met minder weerstand verlopen.

KAM coördinator/QHSE opleiding

Volg de praktische KAM coördinator/QHSE opleiding voor meer lessen in kwaliteitsmanagement, Arbo, veiligheid, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bron: TLNT