Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Verplichte ISO 27001 certificering Arbodiensten

Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om samen te werken met een ISO 27001 gecertificeerde leverancier voor arbodiensten. De ISO 27001 is een wereldwijd bekende norm waarmee kan worden aangetoond dat een managementsysteem voldoet aan alle eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Op werkplekken waar hardware (hostingomgeving), netwerkverbindingen of softwarepakketten worden onderhouden en/ of geïnstalleerd en die fysieke toegang hebben tot de informatiesystemen, moeten werken volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en zijn NEN en ISO 27001 gecertificeerd, door een daartoe geautoriseerde CI.  Ook het managementsysteem voor informatiebeveiliging van leveranciers moet in orde zijn. Stel je voor: een datalek van persoons- en medische gegevens van een zorgorganisatie heeft niet alleen financiële gevolgen, maar kan ook een schending van reputatie betekenen.

Toetsing

Arbodiensten die vanaf 1 januari 2019 voor het eerst over een certificatie beschikken, zullen getoetst worden volgens de nieuwe eisen. Bedrijven die daarvoor al gecertificeerd waren, kunnen bij de hercertificering en controle-audits kiezen of ze volgens de nieuwe of oude eisen willen worden getoetst. Wel moeten ook zij voldoen aan de nieuwe Arbowet en AVG. Vanaf 1 januari 2020 worden alle audits volgens het nieuwe certificatieschema arbodiensten uitgevoerd.

Het ISO 27001 certificaat is drie jaar geldig, maar wel onder de voorwaarde dat de geautoriseerde CI jaarlijks een controle-audit uitvoert. De bevindingen die de CI doet zullen moeten worden opgevolgd.

Training

Beschikt u nog niet over een ISO 27001 certificatie? In de training ISO 27001: informatiebeveiliging in de praktijk leert u hoe u een risicoanalyse uitvoert. Ook leert u hoe u gestructureerd een eenvoudig te onderhouden Information Security Management Systeem (ISMS) opzet, invoert en beheert volgens ISO 27001. U gaat aan de slag aan de hand van praktijkvoorbeelden en cases, waardoor u inzicht en kennis over de norm ISO 27001 snel toeneemt.

Bron: BG Magazine / Michelle van der Molen © V-Kam Education®