Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Van ISO High Level Structure (HLS) naar ISO Harmonized Structure (HS): dít gaat er veranderen

Sinds mei 2021 is de High Level Structure (HLS) als ISO managementsysteemnorm vervangen door de HS: de Harmonized Structure. Hoewel deze nieuwe overkoepelende basisstructuur veel op zijn voorganger lijkt, zijn er toch een paar kleine nuances en aanvullingen. Benieuwd wat er verandert? We leggen het je graag uit! 

HLS: hoe zit het ook alweer?

Tijd voor een korte opfriscursus: hoe zat het ook alweer met de High Level Structure? Laten we teruggaan in de tijd.

De HLS werd in 2012 geïntroduceerd als basisstructuur voor ISO managementsystemen. Het doel van dit nieuwe overkoepelende systeem? Organisaties helpen om de verschillende ISO managementsystemennormen makkelijk en efficiënt te implementeren.

Met de HLS kwam er één uniforme structuur om alle normen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid gelijktijdig te beheersen én te borgen. De HLS was opgebouwd in tien hoofstukken en vormde een handige kapstok voor de interne bedrijfsvoering. 

Van HLS naar HS: wat blijft hetzelfde?

Zoals we hierboven al schrijven blijft de nieuwe Harmonized Structure inhoudelijk grotendeels gelijk aan zijn voorloper. Dit geldt met name voor het doel en de opbouw; de nieuwe HS fungeert nog steeds als algemeen kader voor de diverse ISO managementsysteemnormen. Ook de onderverdeling in tien hoofdstukken is hetzelfde. 

Wat verandert wel?

Met de komst van de HS krijgt een aantal hoofdstukken een wijziging of aanvulling. Zo wordt een aantal hoofdstukken concreter gemaakt. Bij andere onderdelen is er meer vrijheid voor eigen invulling. 

De belangrijkste wijzigingen op een rij: 

  • Het beoogde resultaat wordt belangrijker: deze moet in de betreffende norm worden vastgelegd.
  • Organisaties mogen zelf bepalen of ze wel of geen gevolg geven aan de behoeften en verwachtingen van (art. 4.2 contextanalyse).
  • Het Management of Change wordt een verplicht onderdeel; hiervoor wordt een nieuwe paragraaf aangemaakt. 
  • Bij gedocumenteerde informatie wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen het ‘bijhouden’ en ‘onderhouden’ van informatie. 

Naast deze inhoudelijke wijzigingen zijn er tekstueel enkele wijzigingen aangebracht om de consistentie te verbeteren. 

Wat zijn de gevolgen van deze wijzigingen?

Hoewel de nieuwe HS sinds mei 2021 van kracht is, duurt het nog een tijdje voordat organisaties ook echt met de wijzigingen te maken krijgen. Dia komt omdat de ISO normen eens in de 5 jaar een herziening krijgen. De eerstvolgende herziening staat gepland voor … . Vanaf die tijd moet de nieuwe HS in de praktijk worden toegepast en moeten alle ISO normen met een HLS de aangepaste versie overnemen. 

Toepassen van normen

Wil je meer leren over de toepassing van normen in jouw organisatie? Bekijk hier al onze trainingen. Allemaal gericht op kwaliteitsmanagement.