Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Planning overgang certificaten naar ISO 9001:2015

De IAF en ISO hebben afgesproken een overgangsperiode van 3 jaar aan te houden volgend op de publicatie van ISO 9001.

‘Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen’.

Deze overgangsperiode start in september 2015 en eindigt in september 2018. Na september 2018 zullen certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig zijn.

Overgangsplan IAF en ISO

Om normgebruikers en andere organisaties te helpen met de voorbereidingen op de komst van de nieuwe norm heeft het IAF (International Accreditation Forum) tezamen met de communicatiegroep van de betreffende ISO-commissie een voorlopig overgangsplan opgesteld. Dit plan zal door de IAF tijdens haar jaarlijkse vergadering in oktober 2014 waarschijnlijk formeel worden bekrachtigd.

  • Vanaf maart 2017 mag alleen nog geaccrediteerde certificatie plaatsvinden tegen ISO 9001:2015.
  • Tussen september 2015 en maart 2017 kan een organisatie ervoor kiezen nog een nieuw certificaat tegen de oude versie van de norm te behalen, maar ook de geldigheid van zo’n certificaat vervalt per september 2018.

Aanbevelingen van de IAF

De mate waarin organisaties aanpassingen moeten doorvoeren om aan de herziene ISO 9001 te voldoen, zullen afhankelijk zijn van hoe goed het bestaande managementsysteem functioneert, van de structuur van de organisatie en haar werkwijzen. Daarom is een impactanalyse aan te raden om een realistische schatting te kunnen maken over de benodigde middelen en tijd voor de overgang. 

Omdat er in de DIS-fase nog steeds technische aanpassingen kunnen plaatsvinden moeten organisaties en certificerende instellingen wel oplettend zijn hoe de eisen er precies uit gaan zien in FDIS fase (Final Draft International Standard). 
Elke vroegtijdige beoordeling van een certificerende instelling tegen de concepteisen moet opnieuw worden uitgevoerd en in zijn geheel worden geverifieerd alvorens een certificaat tegen de definitieve ISO 9001:2015 kan worden uitgereikt.

Certificerende en accrediterende instellingen

Voor certificerende instellingen en accrediterende instellingen zijn gedetailleerde richtlijnen opgesteld over training, overgangsprogramma’s, beoordelingen en communicatie. 
Het gehele document is gepubliceerd op de websites van IAF.

Meer informatie over ISO 9001

ISO 9001 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen’ wordt momenteel herzien. De herziening bevindt zich nu in het stadium van ‘Draft International Standard’ of ‘DIS’. De publicatie van de herziene norm zal naar verwachting plaatsvinden rond september 2015.

Workshop De nieuwe ISO-normen

De managementsysteemnormen ISO 9001 en ISO 14001 worden herzien. Wat verandert er voor het managementsysteem van uw organisatie? De interactieve workshop De nieuwe ISO-normen behandelt in een halve dag de nieuwe HLS-hoofdstructuur, de kerneisen en de belangrijkste managementthema’s. Ook de volgens de HLS opgemaakte ontwerpnormen voor kwaliteits- en milieumanagement komen aan bod.

Bron: nen.nl