Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

NEN-EN 15224 (ISO 9001 voor de zorg) onder accreditatie

Toetsen op NEN-EN 15224

Certificerende instellingen kunnen organisaties beoordelen op basis van deze norm. In Nederland houdt de Raad voor Accreditatie toezicht op het consistent toetsen van deze norm door de verschillende certificerende instellingen.

De eisen voor toetsen op het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 zijn vastgelegd in ISO 17021. ISO 17021 stelt eisen aan de certificerende instellingen, de auditoren, de manier waarop het toetsingsonderzoek wordt uitgevoerd en hoe er wordt gerapporteerd. Om te toetsen op NEN-EN 15224 moeten certificerende instellingen aanvullende regelingen treffen voor de sectorspecifieke eisen die in NEN-EN 15224 zijn opgenomen. Deze aanvullende regelingen hebben betrekking op het terrein van zorg en welzijn en betreffen onderwerpen als de materiedeskundigheid van de auditoren, de voorwaarden waaronder multi-site toetsing is toegestaan en de omgang met patiëntgegevens en de wettelijke bescherming hiervan.

In samenwerking met de certificerende instellingen heeft NEN-HKZ deze ISO 17021 specifiek gemaakt voor de sectoren zorg en welzijn. Dit document is NTA 8224 ‘Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen in zorg en welzijn uitvoeren’. Het is de verwachting dat dit document binnenkort door de Raad voor Accreditatie wordt goedgekeurd.

Zodra dit document is goedgekeurd kunnen organisaties worden getoetst ‘onder accreditatie’. Dit betekent dat de certificerende instellingen het toetsingsonderzoek uitvoeren volgens de daarvoor geldende eisen en dat de Raad voor Accreditatie hier toezicht op houdt.

Toetsen op HKZ-schema’s kwaliteitmanagement

HKZ is een door de Raad voor Accreditatie erkend schemabeheerder die (tot nu toe) haar accreditatie heeft op basis van ISO 17021 en specifieke aanvullende afspraken met de Raad. De nieuwe NTA 8224 bevat ook deze specifieke afspraken voor de sectoren zorg en welzijn die gelden bij de beoordeling van kwaliteitsmanagementssystemen.

Bron: NEN

ISO 9001 cursus

Wilt u meer weten over ISO 9001? Neem contact op voor meer informatie, of schrijf u in voor de cursus ISO 9001.