Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

NEN commissie bepaalt standpunt ISO/DIS 22000 foodsafety

ISO 22000, de internationale norm voor management van voedselveiligheid, wordt herschreven. De ISO-lidstaten, waaronder Nederland, kunnen tot uiterlijk begin juli hun commentaar op de tekst indienen en een stem uitbrengen. Voor Nederland heeft de NEN normcommissie op 6 juni in Delft het nationale commentaar afgestemd.

Publicatie van de ISO tekst als normontwerp (ISO/DIS 22000) is een belangrijk fase. Het is de laatste gelegenheid om nog inhoudelijk commentaar op de tekst in te dienen. Op 6 juni heeft de normcommissie de tekst van ISO/DIS 22000 onder de loep gelegd en is met diverse voorstellen gekomen tot aanpassing. Twee opmerkelijke punten:

Wat zijn een CCP en O-PRP?

De termen CCP (Critical Control Point) en O-PRP (Operational Prerequisite Programme) zijn belangrijke begrippen bij management van voedselveiligheid en dus in ISO 22000. Ze zijn al opgenomen in de eerste versie uit ISO 22000 uit 2005. De interpretatie van beide termen bleek toen al in de praktijk niet altijd eenduidig te zijn, wat tot verwarring leidde. In de nieuwe versie van ISO 22000 heeft ISO hard gewerkt aan verduidelijking van deze termen. Op 6 juni in Delft bleek dat dit slechts gedeeltelijk gelukt is. Nog steeds zijn er praktijksituaties te bedenken waarin de ene partij spreekt van een CCP en de andere van een O-PRP. De NEN commissie roept ISO op de termen verder te verduidelijken.

ISO High Level Structure (HLS)

Een belangrijke wijziging in de nieuwe versie van ISO 22000 is de verdere invoering van de ISO High Level Structure. ISO gebruikt de HLS om meer eenduidigheid te krijgen in de structuur en inhoud van ISO normen op het gebied van managementsystemen, zowel bestaande als nieuwe. Doel is een betere integratie en afstemming van deze normen, wat bijvoorbeeld voordelig is voor organisaties die twee of meer van deze systemen gebruiken. De invoering van de HLS in ISO 22000 is grotendeels gelukt, al bleek het niet altijd gemakkelijk de HLS tekst en de specifieke foodsafety tekst op elkaar af te stemmen.

ISO naar Nederland

ISO verzamelt al het internationale commentaar. Tijdens een vergadering in oktober zal de ISO commissie al het commentaar evalueren en de tekst van ISO/DIS 22000 op basis hiervan aanpassen en verbeteren. ISO vergadert op wisselende locaties, maar de oktober meeting is dit keer in Nederland. Naast de herziening van ISO/DIS 22000 staat daar ook de start van het door Nederland geleide project voor een nieuwe ISO publicatie voor transport & storage in het kader van ISO 22000 op de agenda.

ISO 22000

Wilt u meer weten over de praktische toepassing van ISO 22000? Schrijf u dan nu in voor de praktische ISO 22000 cursus van V-Kam Education!

Bron:nen.nl