Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

ISO 9001 op de schop?

Veranderingen op komst in 2021

Er gaan geruchten rond in de norm-gangen. De ISO 9001 zou in 2021 weleens kunnen worden herzien. En dat terwijl de herziening van 2015 bij een ieder nog helder op het netvlies staat. Wat betekenen deze eventuele aanpassingen en wat vinden onze trainers hiervan? Wij nemen jullie mee!

Herziening in 2015

We gaan voor het gemak even vijf jaar terug in de tijd. De herziening van de ISO 9001 bracht in 2015 een aantal wijzigingen met zich mee. Lag eerst de nadruk op procesbeschrijvingen, nu wordt er meer gekeken naar de achtergrond van de organisatie waarop de ISO 9001: 2015 wordt toegepast. Het woord managementsysteem is voor iedereen inmiddels een bekend fenomeen, waarbij je onder andere kijkt naar de risico’s en kansen van je organisatie.

High Level Structure

Gaan we nog verder terug in de tijd –  het jaar 2012 – dan zien we allemaal dat de High Level Structure (HLS) ook een lepel in de pap heeft, wat betreft de aanpassingen van ISO 9001. De afgelopen twee jaar werd de HLS onder de loep genomen en in 2021 gaat de aangepaste versie van start, die het interpreteren van onder andere het risicomanagement gemakkelijker moet maken. De gevolgen hiervan? Die verschillen per norm. We zeiden het al eerder: ongeveer de helft van het eisenpakket van de ISO 9001 is gebaseerd op de HLS. Alles wat er aan de kerneisen van de HLS is veranderd, heeft uiteindelijk ook impact op de gebruikers van de normen die daarop zijn gebaseerd.

Nieuwe aanpassingen voor 2021

Maar nu? Wordt de norm in 2021 opnieuw aangepast? Het kwaliteitsmanagement (QMS) ontwikkeld zich met de jaren. Een groep experts – beter bekend als de taakgroep Emerging trends in quality management beoordelen of belangrijke toekomstige ontwikkelingen in de wereld een impact gaan hebben op de ontwikkelingen rondom het QMS. Dit doen ze door middel van een aantal concepten, die ze naast de toekomstige kwaliteitsmanagementsystemen leggen. Kan het naast elkaar blijven bestaan of zijn er aanpassingen nodig? De bevindingen van de taakgroep moeten de ISO technische commissie genoeg input geven, om te bepalen of de eisen van ISO 9001 een optimalisatie of aanvullende aanbevelingen nodig heeft.

De concepten waar het om gaat:

  • Continue verandering (agility)
  • Circulaire economie
  • Innovatie(management)
  • Informatie- en AI -aspecten
  • Demografische veranderingen
  • Relationeel management

Geen grote impact

Grote veranderingen voor 2021? Monique Moraal, trainer bij V-Kam Education verwacht van niet. “Na veertien jaar heb ik geleerd: eerst wachten op de definitieve berichten. In de omslag naar de huidige versie hebben veel consultants zich in de vingers gesneden door dingen te beweren, die achteraf totaal geen eis bleken te zijn. Ik denk niet dat het volgend jaar heel druk gaat worden, met grote veranderingen of nieuwe eisen. Het updaten van de ISO 9001 in lijn met de HLS, zal vooral tekstueel een impact hebben.”

Ondertussen is er een enquête uitgestuurd naar de landen die betrekking hebben op ISO 9001. Deze systematische beoordeling loopt tot december 2020. In oktober 2021 zal er door een aangewezen taakgroep een plan worden gepresenteerd, die het besluit om ISO 9001:2015 te herzien, zal ondersteunen. Iets wat vervolgens nog twee jaar kan duren, dus voorlopig doen we alles nog volgens het ‘oude boekje’.

Bron: NEN