Direct naar content
 • Ervaring sinds 2001

 • Trainingen door heel Nederland

ISO 14001 checklist

Essentie ISO 14001 checklist

Een milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001-norm helpt organisaties om systematisch de risico’s op milieugebied te beheersen en de milieuprestaties te verbeteren. Het voldoen aan de milieuwet- en regelgeving is uiteraard een basisvoorwaarde. De organisatie zal de nodige organisatorische en technische voorzieningen moeten treffen om de gewenste prestaties te halen. Om aan de norm te voldoen is het noodzakelijk de prestaties continu te verbeteren. De basis voor een milieumanagementsysteem is een compleet inzicht in de mogelijkheden om de milieuprestaties te verbeteren, bijvoorbeeld ten aanzien van:

 • emissies/lozing naar water, bodem, lucht;
 • gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen;
 • energieverbruik;
 • warmte, straling, trillingen;
 • afval en bijproducten;
 • de eigenschappen van de geleverde producten en diensten.

 

Op basis van het inzicht in milieuaspecten worden prioriteiten gesteld en doelstellingen geformuleerd. In praktische zin moet de organisatie vervolgens:

 • Verantwoordelijkheden vastleggen en instructies opstellen.
 • Technische en organisatorische voorzieningen treffen.
 • Benodigde opleidingen en communicatie regelen.
 • Zorgen voor een adequate monitoring van de milieuprestaties.
 • Bij afwijkingen of milieu-incidenten corrigerende acties nemen.
 • Interne audits uitvoeren om de werking van het systeem te toetsen.
 • De resultaten laten beoordelen door de directie.
 • In het licht van het streven naar verbetering stelt de directie nieuwe ambitieuzere doelstellingen vast.

Meerwaarde ISO 14001 checklist

De ISO 14001-norm geeft een organisatie een helder kader voor het vormgeven van het milieumanagementsysteem (gebaseerd op de plan-do-check-act principes). Een systeem volgens deze norm kan worden gecombineerd met een kwaliteits- of Arbomanagementsysteem. Een goed functionerend milieumanagementsysteem heeft de volgende voordelen:

 • Inzicht in de risico’s en mogelijkheden deze te beheersen.
 • Toegankelijkheid van de gegevens op milieugebied.
 • Aantoonbaarheid van de eigen beheersing.
 • Hoger rendement omdat maatregelen worden geselecteerd die het meest opleveren.
 • Zekerheid dat alle verplichtingen worden nagekomen.

 

ISO 14001 certificatie kan een systeem verbeteren. Een certificaat stimuleert medewerkers en geeft ze extra waardering. Bij communicatie met de overheid en afnemers geeft het certificaat aan dat het managementsysteem aan objectieve kwaliteitseisen voldoet. Klanten die duurzaam ondernemen vragen steeds vaker een ISO 14001-certificaat aan hun leveranciers. Voor organisaties die duurzaam ondernemen is een milieumanagementsysteem de basis voor een geloofwaardig milieubeleid. Ook de overheid geeft steeds meer waarde aan een ISO 14001-certificaat omdat deze organisaties hun milieuzaken aantoonbaar op orde hebben.

Bron: SCCM

Milieu en ISO 14001 cursus

Wilt u meer weten over milieu wet- en regelgeving en de ISO 14001 checklist? Schrijf u nu in voor de milieu/ISO 14001 cursus.