Direct naar content
 • Ervaring sinds 2001

 • Trainingen door heel Nederland

Herziene versie VCU norm 2011/05

Overgangsregeling van VCU 2007/04 naar VCU 2011/05

 • Naast een aantal aanpassingen o.a. vanwege de ISO/IEC 17021 is er een zeer belangrijk verschil: De VCU versie 2007/04 is geen door de Raad van Accreditatie geaccepteerd schema, VCU versie 2011/05 is dat wel.
 • Vanaf 1 november 2012 dienen nieuwe contracten voor VCU-certificatie te worden gebaseerd op de VCU versie 2011/05.
 • VCU-certificatie die is gecontracteerd voor 1 november 2012, kan nog worden gebaseerd op de oude versie (VCU 2007/04) met dien verstande dat na 31 oktober 2012 geen VCU-certificaten meer mogen worden verstrekt op basis van de versie 2007/04.
 • Tussentijdse audits worden afgehandeld op basis van de VCU versie die is gehanteerd bij de initiële audit of bij de herhalingsaudit (bij verlenging). Na 31 oktober 2012 kan geen enkele audit nog gebaseerd worden op de VCU 2007/04. Dit houdt in, dat er tot en met 31 oktober 2012 nog VCU certificaten op basis van versie 2007/04 uitgegeven kunnen worden. Deze moeten dan bij de eerstvolgende tussentijdse audit (uiterlijk 31 oktober 2013), omgezet worden naar een VCU certificaat 2011/05, wat dan een nieuw certificaat wordt met een looptijd van drie jaar. Kortom: na 31 oktober 2013 zijn er geen certificaten meer op basis van de VCU 2007/04.
 • Na 31 oktober 2012 kan verlenging van VCU-certificatie enkel plaatsvinden op basis van de nieuwe versie.
 • Uitbreiding van het aantal nevenvestigingen kan na 31 oktober 2012 pas worden verleend na toetsing op basis van de nieuwe versie.

Verschillen VCU

Uit de vergelijking van de beide versies van de VCU, blijkt dat er weinig fundamentele verschillen zijn tussen beide versies. Algemeen

De belangrijkste verschillen zitten in de aanpassing van de BVCVU aan de systematiek van VCA 2008/5.1

 • Doelstellingen, die cursief gedrukt zijn, moeten door de auditor onderbouwd worden.
 • In tegenstelling tot de VCA zijn niet alle doelstellingen van de vragen cursief gedrukt.
  Dit is bij vier van de totaal 19 vragen het geval. De reden is dat de minimumeisen voldoende uitgebreid en gedetailleerd zijn. Hierom heeft het weinig zin de doelstellingen nog eens supplementair te onderbouwen.
 • Net als bij de VCA zijn ook een beperkt aantal minimumeisen cursief gedrukt. Dit houdt in dat de auditor deze ook moet onderbouwen.
 • Het proceduregedeelte is aangepast aan de ISO 17021 en aan de VCA 2008/5.1.
 • Afkortingen, definities en begrippen zijn vooraan in de checklist geplaatst.
 • De eisen aan het VCU auditrapport zijn opgenomen in bijlage A. Voor het VCU auditrapport moet het format gebruikt worden dat op de websites http://www.vca.nl/ en http://www.besacc-vca.be/ gepubliceerd wordt.
 • De statistiek arbeidsongeval in vereenvoudigd.
 • Verplichtingen van en eisen aan certificatie instellingen, VCU coördinatoren en VCU auditoren zijn in bijlage B van de checklist opgenomen. Dit was bij de versie 2007 een afzonderlijk document.

Definities

Hier zijn enkele definities bijgekomen: aannemer (opdrachtnemer), certificatiestatus, hoofdvestiging, Injury Frequency (IF), Register van Risicovolle Taken, SSVV opleidingengids en uitzendorganisatie.

Procedure

Naast een aan VCA aangepaste schikking zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Onderbouwingen;
 • Certificatieproces, oa Fase 1 audit en auditrapport;
 • Tijdsbesteding is aangepast.


Vragen

In de vragen zelf zitten een aantal detailaanpassingen:

1.1 Jaarlijks interne audit

1.2 Nederland: NEN 4400 inspectiecertificaat

België: erkend uitzendkantoor

Anderen landen: voorleggen aan Werkgroep VCU (WG VCU), die de gelijkwaardigheid al of niet vaststelt

2.1 Jaarlijks te realiseren VG doelstellingen vastleggen en VG actieplan

2.2 Herschikking: documenten "verslag uitgebrachte adviezen"is geschrapt

3.2 Veiligheidspaspoort; dit is een samenvoeging van de vragen 3.2 en 3.3 uit de versie 2007

4.2 Drie minimumeisen uit de versie 2007 zijn samengevoegd i.v.m. afwijking of uitzondering

4.3 Uitbreiding met "Mogelijkheid om medisch deskundige te raadplegen"

4.4 gedetailleerdere: jaarlijks aantal controlebezoeken en opvolging van de verbeteracties

4.5 NB bijgevoegd

5.2 NB bijgevoegd

Hoofdstuk 6 (vragen 6.1 en 6.2) is anders gestructureerd en in overeenstemming gebracht met VCA 2008/5.1.

Bron: C+ certificering

VCU VIL cursus

Intercedenten en leidinggevenden kunnen de VCU VIL cursus volgen. Dit kan zowel klassikaal als via elearning.