Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

De 7 rollen van de MVO-manager – En van de kwaliteitsmanager?

Carola Wijdoogen werd in 2014 verkozen tot MVO-manager van het jaar. Zij werkte vervolgens aan een boek over de rollen en competenties van MVO-managers. Welke rollen zijn herkenbaar voor kwaliteitsmanagers?

Wijdogen schreef het boek ‘MVO doe je zo’ op basis van haar eigen ervaringen als eerste duurzaamheidsmanager bij de NS. Het was een nieuwe functie die van tevoren niet volledig was vastgelegd. Ze ging praten met andere MVO-managers in andere organisaties. Door te leren van haar eigen ervaringen en die van collega MVO-managers, kwam ze tot 7 rollen.

Ze kreeg daarbij ook steun van wetenschappers, waaronder hoogleraar Jan Jonker van Radboud Universiteit en Eghe Osagie die aan de Wageningen Universiteit promotie-onderzoek doet naar de taakinhoud van MVO-manager, vooral in het MKB.

1. Netwerkrol

Voor de netwerkrol heb je effectieve, sociale, communicatieve en netwerkvaardigheden nodig. Je bouwt aan netwerken en maakt het samenwerken op het gebied van MVO mogelijk. Je moet stakeholders kunnen identificeren en kunnen werken in multidisciplinaire en multiculturele samenwerkings- verbanden. Tegelijkertijd het bedrijfsbelang én stakeholdersbelang dienen. Om dit goed te doen heb je de competenties management en ondernemerschap en interpersoonlijke vaardigheden nodig. Ook is systeemdenken belangrijk om te bepalen met welke stakeholders duurzame waarde gecreëerd kan worden.

2. Strategische rol

De kerntaak in de strategische rol is het op strategisch niveau kunnen denken en werken. De competenties systeemdenkenen management en ondernemerschap zijn hiervoor het belangrijkst. Je moet weten hoe systemen binnen en buiten de organisatie werken en je moet weten wat er moet gebeuren om systemen duurzaam te maken. Ook moet je kunnen omgaan met veranderende context en toch je doel voor ogen blijven houden. Daarnaast helpen interpersoonlijke competenties en vooruit kunnen denken.

3. Coördinerende en initiërende rol

Om de visie en missie naar de organisatie van MVO te vertalen, zijn vooral de volgende competenties nodig. Systeemdenken om MVO-relevante systemen en subsystemen te kunnen begrijpen, inclusief hun onderlinge afhankelijkheden. Kennis van en inzicht in de besturing en inrichting van de organisatie en het vertalen van MVO naar een strategisch plan, structuur en systemen in de organisatie. Weten hoe systemen binnen en buiten een bedrijf werken. En wat er moet gebeuren om systemen te veranderen. Interpersoonlijke vaardigheden zijn nodig om verandering te realiseren zonder hiërarchische aansturing.

4. Stimulerende en verbindende rol

Voor het creëren van draagvlak heeft de MVO-manager inhoudelijke en interpersoonlijke vaardigheden nodig. De inhoudelijke vaardigheid gaat over het aansluiten bij verschillende disciplines (multidisciplinair) en verbinding kunnen maken. Ook in deze rol is systeemdenken dus belangrijk. De interpersoonlijke vaardigheden gaan over effectieve sociale, communicatieve en netwerkvaardigheden zoals stijlflexibiliteit, waarbij je als een kameleon met heel verschillende mensen op allerlei functies kunt communiceren.

5. Mentorrol

Je moet beschikken over multidisciplinaire kennis om erachter te komen hoe een relevante vertaling kan worden gemaakt vanuit het systeem waarin het bedrijf, afdeling, functie zich bevindt. Holistisch kunnen denken is daarvoor belangrijk. Instrumenteel denken is nodig voor specifieke functies zoals de financiële afdeling. Projectmanagement is nodig om medewerkers structureel te kunnen adviseren, informeren en trainen, zodat zij de MVO-doelen kunnen bereiken in hun taken en functies.

6. Vernieuwende rol

Voor de vernieuwende rol is out-of-the-box-denken heel belangrijk. Je moet creatief en open-minded zijn om constant uit te dagen en jezelf te laten uitdagen en verrassen. Kunnen reflecteren, fouten durven maken en daarvan leren. Holistisch (systeem)denken en van daaruit onverwachte en vernieuwende allianties aangaan. Vooruitdenken om toekomstige ontwikkelingen van buiten naar binnen te halen.

7. Monitoringrol

Voor de monitoringrol zijn instrumenteel denken en een analytisch vermogen heel belangrijk. Dit laatste is onderdeel van de competentie ‘het managen van MVO’, waarbij het met de juiste informatie zorgen voor de gewenste besluitvorming het resultaat van die competentie is. Goed doordenken over welke ‘metrics’ gaan helpen om MVO te borgen, over de voortgang te rapporteren en het voor stakeholders relevant te maken. Voor het vertalen van niet-financiële waarden naar financiële waarden, waardoor geïntegreerde besluitvorming mogelijk wordt, is ook systeemdenken een belangrijke competentie.

Bron:sigmaonline.nl

KAM coördinator opleiding

Wilt u meer weten over normen en kwaliteitsmanagement? Schrijf u nu in voor de praktische KAM coördinator opleiding van V-Kam Education!