Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Achteraf aanvragen van nascholingsuren code 95 wordt beperkt

Huidige situatie

Op dit moment is er een procedure voor het kunnen na-registreren van eerder gevolgde nascholingscursussen voor code 95, die niet of niet correct zijn opgevoerd of verwerkt. Deze procedure is in het leven geroepen om chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 de kans te geven om gevolgde nascholingscursussen i.v.m. de vervallen vrijstelling alsnog te laten registreren. De procedure wordt ook gebruikt om registratiefouten te herstellen, zodat chauffeurs vóór 10 september 2016 al hun nascholingsuren hebben bijgeschreven. Voor deze na registratie worden administratie- en registratiekosten in rekening gebracht door het CBR.

Nieuwe situatie

Vanaf 1 oktober a.s. is het nog maar zeer beperkt mogelijk om uren te laten registreren door het CBR. Het betreft dan alleen nog de cursisten die wel zijn geregistreerd maar niet of niet correct zijn afgemeld. Het verzoek hiervoor wordt beoordeelt waarbij om aanvullende bewijzen gevraagd kan worden. Er is bovendien een maximum termijn van drie maanden van toepassing. Dat betekent dat verzoeken om na-registratie van uren die later dan 3 maanden na de betreffende cursusdag worden ingediend niet meer in behandeling worden genomen. Bij na-registratie vanaf 1 oktober a.s. wordt tevens het Raamwerk Nascholingscursussen strenger in acht genomen. Dit betekent dat er bij toekenning van na-registratie sancties opgelegd kunnen worden, op grond van hoofdstuk 4.2.3 van het Raamwerk. Voor de na-registratie worden administratie- en registratiekosten in rekening gebracht door het CBR.

Investeer in de veiligheid van uw heftruck chauffeurs!

Schrijf u nu in voor de praktische en gedegen heftruck cursus van V-Kam Education.

Toelichting

De reden van deze aanpassing is, omdat de vrijstelling voor oudere chauffeurs inmiddels ruim een jaar vervallen is en na 10 september 2016 voor de grootste groep beroepschauffeurs de deadline voor het behalen van code 95 is verstreken. Aanvragen voor na-registratie die tot 1 oktober 2016 via de huidige procedure binnenkomen worden nog in behandeling genomen.

Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen!