Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

#5 QHSE-professional van de toekomst | Olaf Blaauw

Elke maand zet V-Kam Education een nieuwe KAM-coördinator in het middelpunt om hem of haar over zijn vak te laten vertellen. Hoe ziet de toekomst van de QHSE-professional* er volgens hen uit? Deze maand aan het woord: Olaf Blaauw. ‘Ik denk dat we steeds assertiever moeten zijn.’

Olaf werkt als adviseur Kwaliteit bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de afdeling waterketen. Hij doet dit samen met drie andere collega’s: specialisten die naast hun functie nog een rol hebben als KAM-coördinator. Voor Olaf is een KAM-coördinator meer de aanjager: “We zijn een afdeling van honderd man. We hebben teamleiders, monteurs en operators hard nodig om te voldoen aan onze kwaliteitsnormen. We doen het als een team. Aanjagen, overtuigen en risico’s inschatten, dat is echt de functie van een QHSE professional.”

De functie is volgens Olaf zeker veranderd, net als de informatiebehoefte van jonge mensen. “Ze zoeken informatie via hun telefoon of tablet. Niet meer in een boekje. Daar moet je als QHSE in voorzien. Wij hebben ook collega’s die hier al dertig jaar werken, zij hebben liever een voorschriftje. Dat is ook goed. Het moet maatwerk blijven.” Het mag ook allemaal wel wat simpeler: “Vroeger had je handboeken vol informatie en werkinstructies. Je moet het praktisch maken als KAM-coördinator. Maak het behapbaar, ga met filmpjes aan de slag. Maar luister vooral naar de behoeftes van je collega’s. Wat hebben zij nodig om veilig te werken? Daar liggen vooral de kansen.”

Wat volgens Olaf de vijf onmisbare vaardigheden van een KAM-coördinator zijn? “Assertief, overtuigend, adviserend, kennisdragend en samenwerkend. Ik red het niet alleen. Ik ben een spil, de aanjager en als mijn collega’s niet bewegen, dan houdt het ook voor mij op. Ik volg minstens om de twee jaar een opleiding om mijzelf te blijven ontwikkelen. Ook heb ik goede gesprekken met mijn leidinggevende over mijn competenties en vaardigheden. Wat voor opleidingen je nodig hebt, is per persoon afhankelijk. Maar jezelf continue blijven ontwikkelen is in mijn ogen altijd hard nodig.”

“Hoe onze functie er over tien jaar uitziet? Dan moet ik even dagdromen. Ik denk dat een KAM-coördinator steeds assertiever moet en zijn en vooral veel met auditen bezig is. Niet audits vanuit het boekje, maar echt vraaggericht auditen. Wat wil de klant? Wat wil je collega? Je moet vooral luisteren naar degene voor wie je het doet.”

Meer horen van Olaf? Bekijk dan hier de video, waarin hij onder andere vertelt over het belang van netwerken met andere KAM-coördinatoren, om samen een platform van kennis te creëren.

Bekijk blog #4 met Hanneke Lutters <   > Bekijk blog #6 met Marcel Sparidans


* QHSE staat voor Quality, Health, Safety and Environment. De Engelse term voor KAM (kwaliteit, arbo en milieu).

Auteur: Michelle van der Molen – contentmarketeer V-Kam Education®