Direct naar content
  • Ervaring sinds 2001

  • Trainingen door heel Nederland

Gebruik je opleidingsbudget voor een training in 2024. Lees hier hoe dat werkt.

De overstap naar ISO 45001

OHSAS 18001-certificaten zijn na 12 maart 2021 niet meer geldig

Organisaties met een OHSAS 18001-certificaat hebben nog tot 12 maart 2021 de tijd om over te stappen op een ISO 45001-certificaat. Het ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’ werd gepubliceerd in maart 2018 en richt zich op een gezonde en veilig werkomgeving voor werknemers. Lees hier wat deze overgangstermijn voor jouw organisatie kan betekenen.

Overgangsperiode ISO 45001

De wereldwijde vereniging International Accreditation Forum (IAF) en de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) hebben de overgangstermijn van OHSAS 18001-norm vastgesteld. Certificaten die onder accreditatie zijn uitgegeven op basis van OHSAS 18001:2017 zijn na 12 maart 2021 niet meer geldig. Ook de certificaten die in de overgangsperiode zijn uitgegeven, verlopen op uiterlijk 12 maart. ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001-norm voor arbomanagementsystemen. ‘Arbo’ wordt vanaf 2021 vervangen voor de afkorting ‘G&VW’.

‘Plan-do-checkt-act’ cyclus

Fysieke belasting, machineveiligheid en psychosociale arbeidsbelasting zijn allemaal van invloed op de gezondheid en veiligheid van jouw medewerkers. Met het G&VW-managementsysteem worden deze gevaren en risico’s geïndentificeerd – en geëvalueerd – om deze risico’s aan te kunnen pakken. De ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA) geldt als de basis van het nieuwe mangementsysteem. ISO 45001 stelt, naast de PDCA, ook eisen aan de te behalen resultaten:

  • Continue verbetering van de G&VW-prestaties
  • Beheersing van de G&VW-risico’s als gevolg van activiteiten van de organisatie
  • Voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en andere eisen.

De eisen zijn verdeeld over zeven hoofdstukken; context van de organisatie, leiderschap & participatie van medewerkers, planning, ondersteuning, uitvoering, evaluaties van de prestaties en verbetering.

High Level Structure

Het vervangende certificaat, de ISO 45001 heeft de ISO High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen als basis. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen makkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen te combineren. Het verschil op basis van de HLS, zit onder andere in de directe betrokkenheid van de leiding. Er wordt niet alleen meer gekeken naar risico’s – maar ook naar kansen. Zo zijn er nog veel meer voordelen te noemen, wat betreft de nieuwe ISO-normen.

Gezonde en veilige werkomgeving

Wat dit betekent voor jouw organisatie? Door toepassing van de ISO 45001 kan een organisatie zorgen voor een gezonde en veilig werkomgeving voor de medewerkers. G&VW-risico’s worden beter beheerst en prestaties worden verbeterd. V-Kam Education biedt een ISO 45001 training en cursus Lead Auditor ISO 45001 aan die je helpt om de managementsysteemnorm beter te begrijpen en je optimaal voor te bereiden op de overstap voor het komende jaar. V-Kam Education helpt jou efficiënter, veiliger en duurzaam werken.

Bron: NEN & SCCM

Auteur: Michelle van der Molen – contentmarketeer V-Kam Education®