Update Covid-19 - toegangsbewijs

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Let op het toegangsbewijs. Lees verder.. Lees meer

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Met een ISO 27001 certificatie voldoet een bedrijf aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Met de ingang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels rondom gegevensbescherming aangescherpt. Met het behalen van een ISO 27001 certificaat toon je aan dat je ook aan de AVG voldoet.

Meer informatie over de:

V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers