Wanneer is ISO 27001 verplicht?

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt ISO 27001 informatiebeveiliging naar een hoger niveau getild. Veel onderwerpen in de AVG kunnen worden geborgd in een informatiebeveiligingssysteem op basis van ISO 27001. Voldoen aan de ISO 270011 norm of het hebben van een ISO 27001 certificering is echter geen verplichting vanuit Nederlandse of Europese wetgeving. Wel geeft de AVG aan dat de certificering een belangrijk hulpmiddel kan zijn voor het aantoonbaar maken van de eisen en voorschriften vanuit de AVG.

Meer informatie over de:

V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers