Update Covid-19 - toegangsbewijs

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Let op het toegangsbewijs. Lees verder.. Lees meer

Hoe word je een preventiemedewerker?

Volgens de Arbowet moet je als werkgever met je personeel afstemmen wie er als preventiemedewerker wordt aangesteld en wat hierin zijn of haar rol is. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten schriftelijk worden vastgelegd. Als er sprake is van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moeten ook zij betrokken worden bij de keuze voor een preventiemedewerker. Een cursus voor preventiemedewerker of opleiding preventiemedewerker kan bijdragen aan voldoende deskundigheid en ervaring.

Meer informatie over:

V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers