Hoe word je een preventiemedewerker?

Volgens de Arbowet moet je als werkgever met je personeel afstemmen wie er als preventiemedewerker wordt aangesteld en wat hierin zijn of haar rol is. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten schriftelijk worden vastgelegd. Als er sprake is van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moeten ook zij betrokken worden bij de keuze voor een preventiemedewerker. Een cursus voor preventiemedewerker of opleiding preventiemedewerker kan bijdragen aan voldoende deskundigheid en ervaring.

Meer informatie over:

V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers