BHV voor evenementen

Hoe de bhv geregeld moet zijn op een evenement, hangt af van veel verschillende factoren. Het is overzichtelijk om tijdens een evenement te werken met verschillende zones. Op deze manier krijgen alle bhv’ers hun eigen zone toegedeeld tijdens een ontruiming. Daarnaast is het verstandig om plattegronden met daarop vluchtroutes uit te delen aan de bezoekers.
Meer informatie over:

V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers