BHV Engelstalig

De inhoud van een bhv cursus in het Engels is hetzelfde. Wanneer een bedrijf werknemers van meerdere nationaliteiten in dienst heeft, is het belangrijk om ook bhv’ers op te laten leiden die kunnen communiceren met niet-Nederlanstaligen.
Meer informatie over:

V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers