Update Covid-19 - toegangsbewijs

Trainingen gaan door! Zowel live als in onze online classroom. Let op het toegangsbewijs. Lees verder.. Lees meer

BHV en ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij regelingen over bhv. Wanneer de OR twijfels heeft over de organisatie van bhv binnen het bedrijf, kan zij gebruik maken van het initiatiefrecht en dit onderwerp op de agenda zetten. Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht voor wat betreft arbeidsomstandigheden.
Meer informatie over:

V-Kam Education werkt(e) onder andere voor:

Meer opdrachtgevers