Ontdek meer op het V-Kam Education blog

 • De informatieplicht energiebesparing: voor wie geldt dit?

  Vanaf 1 juli 2019 moeten alle bedrijven en instellingen voldoen aan de nieuwe eis van de informatieplicht. Uit de Nationale Energieverkenning 2017 is gebleken dat het toezicht op de energiebesparingseis niet waterdicht is. Het Energieakkoord voor duurzame groei kan op deze manier niet worden bereikt. Er is immers niet voldoende informatie beschikbaar over de bedrijven en instellingen in Nederland om hierin te kunnen handhaven. Informatieplicht maakt dit een gemakkelijker. Tegelijkertijd moedigt de informatieplicht bedrijven en instellingen aan om te starten met de energiebesparing. De lijst met erkende maatregelen voor energiebesparing (per bedrijfstak) geldt als uitgangspunt.

  Geplaatst op 16 april 2019

  Lees verder
 • ISO 14001 Milieuprestatiemeting positief gewaardeerd

  SCCM heeft de ISO 14001 Milieuprestatiemeting ontwikkeld. Dit instrument helpt een organisatie beter inzicht te krijgen in de milieuprestaties. In de periode mei t/m augustus 2018 heeft een student van de Radboud Universiteit een pilot-onderzoek uitgevoerd met de ISO 14001 Milieuprestatiemeting. 25 organisaties hebben meegedaan met het onderzoek.

  Geplaatst op 30 november 2018

  Lees verder
 • 95% ISO 14001-gecertificeerde bedrijven stapt op tijd over naar ISO 14001:2015!

  Nog een kleine drie maanden te gaan en dan is het 15 september en moet de overgang naar ISO 14001:2015 zijn afgerond. In de registratie van SCCM is nu 62% van de uitgegeven ISO 14001-certificaten op basis van de 2015-norm. Volgens de planning van de certificatie-instellingen zal bijna 95% van de ISO 14001-certificaten op tijd zijn overgegaan. De overige volgen in de laatste maanden van 2018 of eerste maanden van 2019. Het aantal organisaties dat stopt met ISO 14001-certificatie is heel klein. Is uw bedrijf nog bezig met de overstap? Bekijk dan hier de hulpmiddelen die SCCM heeft ontwikkeld om de overstap te vergemakkelijken:

  Geplaatst op 29 juni 2018

  Lees verder
 • ISO 26000 blijft ongewijzigd internationale referentie voor MVO

  Dit jaar heeft de periodieke evaluatie van ISO 26000 plaatsgevonden. Op basis van reacties van belanghebbenden wereldwijd heeft ISO Technical Management Board (TMB) besloten om ISO 26000 te herbevestigen. Dit betekent dat ISO 26000 de komende jaren ongewijzigd de internationale referentie voor MVO blijft.

  Geplaatst op 22 december 2017

  Lees verder
 • Release AIM 2 januari 2018

  De Activiteitenbesluit Internet Module is nog niet aangepast aan de wijzigingen voor stookinstallaties in Activiteitenbesluit en -regeling van 19 december 2017. De wijzigingen worden verwerkt in de AIM release van 2 januari 2018.

  Geplaatst op 20 december 2017

  Lees verder
 • Vanaf 15 maart 2018 alleen nog audits op basis van ISO 14001:2015

  Het IAF (International Accreditation Forum) heeft besloten dat certificatie-instellingen vanaf 15 maart 2018 alleen nog audits mogen uitvoeren op basis van de ISO 14001:2015-norm.

  Geplaatst op 15 december 2017

  Lees verder
 • Overgang naar ISO 14001:2015 komt op gang

  Van de ruim 2.400 ISO 14001-certificaten in de database van SCCM zijn er nu 718 op basis van de ISO 14001:2015. Dat is circa 30% van het totaal. Voor de overige organisaties zijn er nog ongeveer 11 maanden om de overstap te maken. Het advies is om op tijd afspraken met uw certificatie-instelling te maken. Voor organisaties die nog moeten starten, heeft het SCCM een stappenplan opgesteld waarin een werkwijze is beschreven om het managementsysteem om te bouwen naar de nieuwe norm.

  Geplaatst op 3 november 2017

  Lees verder
 • Blijf experimenteren met duurzame inzetbaarheid

  Duurzame inzetbaarheid écht in gang zetten binnen de organisatie, is vaak een hele toer. “Het is een veelkoppig monster”, zegt Cristel van de Ven van Factor Vijf. Over de do’s & don’ts rond duurzame inzetbaarheid.

  Geplaatst op 27 oktober 2017

  Lees verder
 • Certificatieschema CO2-reductie- management met ISO 14001 beschikbaar!

  Het certificatieschema ‘CO2-reductiemanagement met ISO 14001’ is gepubliceerd. Dit certificatieschema is vooral interessant voor organisaties die verplicht zijn om in het kader van de Europese Energie Efficiency Directive (EED) een zogenaamde energieaudit uit te voeren.

  Geplaatst op 23 oktober 2017

  Lees verder
 • Stappenplan opzetten managementsysteem volgens ISO 14001 of ISO 45001

  Waar te beginnen bij het opzetten van een managementsysteem? Veel organisaties worstelen met deze vraag. Hieronder vindt u een praktisch stappenplan met 10 procesmatige en inhoudelijke stappen voor het opzetten van een milieu- en/of arbomanagementsysteem volgens ISO 14001 en ISO 45001.

  Geplaatst op 13 oktober 2017

  Lees verder
 • ISO 20400-norm voor MVI gelanceerd

  Op 18 mei is de internationaal vastgestelde norm ISO 20400 voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) gelanceerd. De nieuwe richtlijn biedt praktische handvatten bij het inrichten van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. De richtlijn is afgestemd met de eisen uit de ISO 26000 – de internationale richtlijn voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) en de ISO 14001.

  Geplaatst op 12 juni 2017

  Lees verder
 • MVO, welke certificaten en keurmerken zijn er en wat zijn de verschillen?

  Veel organisaties laten bij de inkoop van producten en diensten eisen aan MVO of duurzaamheidscriteria meewegen. Vaak worden certificaten en keurmerken gevraagd om de kwaliteit van onderdelen van het MVO-beleid aan te tonen. Het is niet altijd duidelijk hoe de verschillende certificaten en keurmerken zich tot elkaar verhouden en waar je op moet letten bij een certificaat. SCCM heeft twee publicaties uitgebracht rondom MVO en de certificaten en keurmerken die kunnen worden gebruikt. Inkopers kunnen deze publicaties gebruiken bij het formuleren van de uitvraag en om een ISO 14001-certificaat van een leverancier te kunnen beoordelen.

  Geplaatst op 7 juni 2017

  Lees verder
 • 5 dingen die duurzame ondernemingen moeten doen

  In de Guide to Corporate Sustainability, publiceert de ‘Global Compact’ van de Verenigde Naties vijf doorslaggevende kenmerken van duurzaam ondernemen. Dit is wat duurzame bedrijven doen.  

  Geplaatst op 29 maart 2017

  Lees verder
 • Openingspagina Activiteitenbesluit vernieuwd

  De  startpagina van het Activiteitenbesluit  is aangepast. Met de nieuwe overzichtelijke opzet bent u nu nog sneller bij de gewenste informatie. Bij de vorige opzet moest u vaker zoeken in het lange menu en vervolgens verder doorklikken. Vanaf nu bent met minder klikken waar u zijn wil. Zodra u doorklikt, ziet u het vertrouwde menu in de linkerkolom.

  Geplaatst op 20 maart 2017

  Lees verder
 • Moet uw bedrijf de overstap naar ISO 14001:2015 nog maken?

  Moet uw bedrijf de overstap naar ISO 14001:2015 nog maken? Plan dan tijdig de overgang in bij uw certificatie-instelling, want in september 2018 zijn oude certificaten volgens ISO 14001:2004 niet meer geldig. Op dit moment zijn 260 van de bij SCCM geregistreerde certificaten op basis van de ISO 14001:2015. Dat betekent dat veel bedrijven de overstap naar de nieuwe norm nog moeten maken. Wanneer iedereen wacht tot het eind van de transitieperiode ontstaat er een groot capaciteitsprobleem.

  Geplaatst op 13 maart 2017

  Lees verder
 • Kringlopenladder voor de circulaire economie

  De circulaire economie is gebaseerd op het sluiten van kringlopen. Hierin worden grondstoffen en materialen zo lang mogelijk behouden en hergebruikt. Kringlopen sluiten gebeurt in fasen, beginnend bij relatief eenvoudig bij een of enkele organisaties, tot aan grotere complexiteit op systeemniveau. In dit artikel presenteren Jan Jonker en Niels Faber de Kringlopenladder, die organisaties inzicht biedt in hun prestaties op het gebied van de circulaire economie en handvatten voor verdere ontwikkeling.

  Geplaatst op 8 maart 2017

  Lees verder
 • Nieuwe PGS 15 in Activiteitenregeling en Mor

  De Activiteitenregeling gaat verwijzen naar de geactualiseerde PGS 15. Deze richtlijn van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) gaat over gevaarlijke stoffen in verpakking. Ook verwerkt de wijzigingsregeling een aantal nieuwe of herziene NEN normen in de algemene regels.

  Geplaatst op 17 februari 2017

  Lees verder
 • Nieuwe versie certificatieschema ISO 50001 gepubliceerd

  Een nieuwe versie van het ISO 50001-certificatieschema is gepubliceerd. De wijzigingen in het schema houden verband met de implementatie van de ISO 50003-norm.

  Geplaatst op 11 november 2016

  Lees verder
 • Fairtrade week: duurzame cacao en MVO

  Week 44 stond in het teken van fairtrade producten. Er is veel te doen over duurzame producten en ook in de winkels zijn deze steeds vaker te vinden. Vooral de duurzame chocola wordt steeds vaker verkocht door de grotere merken. Er is een normcommissie ‘Cacao’ die nauw betrokken is bij de ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau in de Europese commissie CEN/TC 415 'Sustainable and Traceable Cocoa' en de internationale commissie ISO/TC 34/SC 18 'Cocoa'.

  Geplaatst op 9 november 2016

  Lees verder
 • MVO voorbij de checklists

  Geen enkele organisatie kan tegenwoordig nog zonder MVO-beleid. Maar als dat beleid niet verder komt dan checklists en keurmerken, dan is het MVO-beleid wel mager. Dat is een van de conclusies van Joop de Zwart, die 3 juni 2016 promoveerde aan de Radboud Universiteit op zijn proefschrift: ‘Corporate Social Responsibility, an Interpretative Practice’.

  Geplaatst op 27 juni 2016

  Lees verder
 • Drie mvo-tips voor het personeelsbeleid

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen wint ieder jaar aan populariteit. Bijna 70% van de Nederlandse bedrijven onderneemt wel enige vorm van actie op mvo-gebied. Te vaak gebeurt dit nog hapsnap. Slechts 17% van de bedrijven heeft een mvo-beleid   Dit blijkt uit de MVO monitor. People, planet, profit. Dat zijn de bekende mvo-pijlers. Bij HR staat natuurlijk de p van people centraal. En dan gaat het op de eerste plaats over je eigen medewerkers. Je werkt aan de inzetbaarheid, vitaliteit, loyaliteit en betrokkenheid van je medewerkers. Door in hun belang te handelen en een positieve invloed op hun (werk)leven voor te staan. Daarmee vergroot je ook meteen het succes van je hele organisatie.

  Geplaatst op 17 juni 2016

  Lees verder
 • Een omgevingsvergunning naast het Activiteitenbesluit: hoe zit dat eigenlijk?

  Steeds meer regels uit het Activiteitenbesluit gelden ook voor vergunningplichtige inrichtingen. Aan onze helpdesk krijgen we dan ook veel vragen over de relatie tussen het Activiteitenbesluit en de omgevingsvergunning milieu. Alle informatie hierover hebben we nu op één plek verzameld.

  Geplaatst op 20 mei 2016

  Lees verder
 • ISO 14001 koppelt milieu nu aan bedrijfsstrategie

  De herziene ISO 14001-norm sluit beter aan bij trends als MVO en circulaire economie. De directie moet voortaan zelf aan de bak om de ‘groene’ positie van het bedrijf in de keten te verbeteren en het milieubeleid meer te verankeren in de algemene bedrijfsstrategie. De certificatie van het milieumanagementsysteem van het bedrijf was tot voor kort een taak die hoofdzakelijk op het bordje van de KAM-medewerker (kwaliteit, arbo en milieu) lag. Was het certificaat verkregen, dan kreeg de brave borst een klopje op de schouder van de directie, die snel overging op ‘business-as-usual’, zoals de omzetgroei van het bedrijf en het veroveren van nieuwe klanten en markten. Met de herziene versie van ISO 14001 is dat voorbij. In de nieuwe norm ligt een dwingende taak voor het management om het milieubeleid en de bedrijfsstrategie met elkaar in lijn te brengen. Tot tevredenheid van directeur Frans Stuyt van SCCM, voluit de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen. Commitment van het management was altijd het heikele punt bij ISO 14001. “Je kunt als bedrijf dan wel een flinke jaarlijkse groeiambitie hebben, maar de nieuwe ISO-norm verplicht het management na te denken of dat past bij de milieuambities van het bedrijf. Die snelle groei is misschien helemaal niet meer te rijmen met het milieubeleid als de milieuprestaties in het geding komen”, zegt Stuyt.

  Geplaatst op 10 december 2015

  Lees verder
 • MVO-manager van het jaar 2015

  Birgitta Kramer, Manager Duurzaamheid bij waterbedrijf Vitens, is verkozen tot ‘MVO-manager van het jaar 2015’. Birgitta Kramer was met Harry Hofman (Strukton) en Fokko Wientjes (DSM) overgebleven uit een lijst van 250 MVO-managers. De prijs werd uitreikt door Maurits Groen, de nummer 1 in de Trouw Duurzame 100 van dit jaar.

  Geplaatst op 23 november 2015

  Lees verder
 • Nieuwe ISO 14001 nu ook in het Nederlands beschikbaar

  De wereldwijd meest toegepaste norm voor milieumanagement, ISO 14001, is herzien. Belangrijke wijzigingen zorgen ervoor dat de norm aansluit bij de laatste inzichten in milieumanagement en duurzaam ondernemen. Door toepassing van de zogenoemde High Level Structure is de norm nu nog gemakkelijker te integreren met kwaliteitsmanagement. De Nederlandse vertaling is vanaf vandaag beschikbaar.  

  Geplaatst op 12 oktober 2015

  Lees verder
 • Nieuwe ISO 14001-norm gepubliceerd!

  De ontwikkeling van de nieuwe ISO 14001-norm is afgerond, op 15 september 2015 is deze door ISO gepubliceerd. De nieuwe norm wordt door CEN (Europese Commissie voor Normalisatie) overgenomen als EN-ISO-14001 en is te koop op de website van NEN.

  Geplaatst op 18 september 2015

  Lees verder
 • Succesvolle 4e ISO/PC 277 bijeenkomst Duurzaam Inkopen

  In juni was de vierde internationale bijeenkomt van ISO/PC 277. Deze ISO/PC werkt met 34 landen, 13 observerende landen en 7 liaisons, waaronder de VN en OESO, aan de nieuwe internationale richtlijn ‘Duurzaam Inkopen’ (Sustainable procurement).

  Geplaatst op 9 september 2015

  Lees verder
 • ISO/FDIS 14001:2015 gepubliceerd!

  Op 2 juli jl. is de ISO/FDIS 14001:2015 gepubliceerd. Dit is de eindtekst voor de nieuwe ISO 14001. In deze versie kunnen alleen nog taalkundige verbeteringen worden aangebracht.

  Geplaatst op 18 augustus 2015

  Lees verder
 • Auditors bespreken nieuwe ISO 14001-norm en fysieke belasting

  Elk jaar in januari en februari organiseert SCCM de auditordagen voor ISO 14001 en OHSAS 18001. 149 milieuauditoren en 51 arboauditoren hebben inhoudelijke kennis opgedaan over deze onderwerpen via presentaties van NEN en Intergo. De ISO 14001:2015 werd toegelicht door NEN waarbij de wijzigingen tussen de oude en nieuwe norm centraal stonden. De vragen en opmerkingen van de auditoren hebben vervolgens een rol gespeeld bij het opstellen van het nieuwe certificatieschema ISO 14001.

  Geplaatst op 16 juli 2015

  Lees verder
 • Vragen gesteld tijdens het webinar Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

  Op 25 november 2014 heeft het webinar Van OHSAS 18001 naar ISO 45001 plaatsgevonden. Tijdens dit webinar zijn een aantal vragen gesteld, die wij hieronder beantwoorden. Het kan zijn dat vragenstellers hun vragen niet letterlijk terugvinden. Vergelijkbare vragen zijn samengevoegd en om de leesbaarheid te verhogen zijn ze soms anders geformuleerd.

  Geplaatst op 18 mei 2015

  Lees verder
 • Vernieuwde ISO 14001:2015 norm richt de blik naar buiten

  In het najaar wordt de vernieuwde ISO 14001:2015 verwacht. Vanaf het moment van publicatie heeft een ISO 14001 gecertificeerde organisatie 3 jaar om over te gaan naar de nieuwe norm. Auditor Okke Jansma is gevraagd om de belangrijkste veranderingen in de norm uit te lichten. Begin jaren negentig, toen de ISO-norm geconcipieerd werd, was de grote uitdaging voor bedrijven om hun eigen milieu-emissies te beperken. Gifschandalen, vissterfte en maatschappelijke en politieke druk maakten brongerichte maatregelen nodig. Productieprocessen opschonen, daar ging het toentertijd om. Dat proces is grotendeels afgerond, constateert Jansma. ”Maar gaandeweg ontdekten we als samenleving dat duurzaamheid veel meer inhoudt dan bedrijfsemissies. Het gaat tevens over risico’s en kansen op lange en middellange termijn. Bedrijven begonnen met name te kijken naar de milieu-effecten van het product zelf, van grondstoffenwinning tot afval/kringloopfase. Mede daardoor komen ook allerlei bedrijf liggen. Zoals: waar halen we over twintig jaar voldoende geschoolde technische vakmensen vandaan? Of: hoe kijkt de buitenwacht aan tegen onze bedrijfsvoering en prestaties?”

  Geplaatst op 12 mei 2015

  Lees verder
 • Aanhoudende stijging ISO 14001- en OHSAS 18001-certificaten

  In 2014 zijn zowel het aantal ISO 14001 als het aantal OHSAS 18001-certificaten gestegen. Het aantal bij SCCM geregistreerde ISO 14001-certificaten is met 5% gestegen tot 2.318. Deze certificaten hebben betrekking op in totaal ruim 5.500 vestigingen. Het aantal vestigingen is met 10% gestegen.   Het aantal OHSAS 18001-certificaten is met 22% gestegen en het aantal vestigingen zelfs met 38%. Het gaat in totaal om 379 certificaten en bijna 1.500 vestigingen.  

  Geplaatst op 28 april 2015

  Lees verder
 • Nieuw milieubeleid hard nodig

  Ons milieubeleid behoeft op tal van fronten aanscherping. Zo maakte CBS vorige week nog bekend dat de Nederlandse CO2-emissie stijgt in plaats van daalt. Uit recent Europees onderzoek blijkt dat ons energiebeleid zelfs op vrijwel alle fronten hapert. Dit terwijl er juist kansen te over zijn om tot versnelling te komen. Neem de plannen voor windparken op zee: bij een gunstige ontwikkeling leveren die de samenleving ruim 12 miljard euro op, terwijl ze ons maximaal 1,2 miljard euro zullen kosten, aldus onderzoek verricht in opdracht van Natuur en Milieu. Alle reden dus om de mouwen op te stropen. Niet alleen op energiegebied, maar milieubreed. Ook het verbeteren van lucht-, bodem- en waterkwaliteit blijft immers om aandacht vragen.

  Geplaatst op 21 november 2014

  Lees verder
 • Betere bescherming werknemers en milieu door convenanten

  In 2016 moeten Nederlandse sectoren en bedrijven tien convenanten hebben gesloten die ook elders te wereld gezond en veilig werken bevorderen. Dat bepleit de SER. De Sociaal-Economische Raad moedigt het bedrijfsleven aan om het initiatief te nemen tot het sluiten van convenanten over internationaal MVO met de overheid en maatschappelijke organisaties.

  Geplaatst op 30 juni 2014

  Lees verder
 • Milieu-investeringen door bedrijven, 1975-2012

  In 2012 hebben Nederlandse bedrijven met twintig of meer werknemers in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening 620 miljoen euro geïnvesteerd in milieuvoorzieningen. Dat is 26 procent meer dan in 2011.

  Geplaatst op 30 april 2014

  Lees verder
 • Staatssecretaris Mansveld moderniseert milieubeleid

  De milieu-uitdagingen van de 21e eeuw vragen om een moderne aanpak. Het leven is de afgelopen decennia wel gezonder en veiliger geworden, maar het werk is nog niet af. Daarnaast kunnen nieuwe stoffen nieuwe gezondheidsrisico's opleveren. Daarom moderniseert het kabinet het milieubeleid. Het kabinet wil daar burgers, bedrijven en andere overheden volop bij betrekken. Vandaag wordt daarom ook het programma Duurzaam Doen gelanceerd dat mensen die duurzaamheid voorop stellen concrete handelingsperspectieven biedt en inspireert bij het duurzaam handelen. Dit schrijft staatssecretaris Mansveld vandaag aan de Tweede Kamer in de brief "Modernisering Milieubeleid".

  Geplaatst op 1 april 2014

  Lees verder

V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers