Wijziging Activiteitenbesluit en -regeling derde tranche gepubliceerd

29 november 2012

Integrale versie

Gelijktijdig met deze wijziging treden ook wijzigingen van het Activiteitenbesluit in het kader van agrarische activiteiten en implementatie van de Richtlijn industriële emissies (RIE) in werking.

Kenniscentrum InfoMil heeft een integrale versie van het Activiteitenbesluit en -regeling en een wijzigingsversie van het relevante deel van het Besluit omgevingsrecht gemaakt, waarin alle wijzigingen zichtbaar zijn. Hieronder kunt u de printbare versies van deze bestanden downloaden. De word-versies vindt u op de pagina Integrale teksten en inspraakversies.

Van vergunning naar Activiteitenbesluit

Met de wijzigingen van de derde tranche wordt voor een nieuwe groep bedrijven de vergunningplicht opgeheven en gaan de algemene regels van het Activiteitenbesluit en -regeling gelden. Het gaat om bedrijven binnen de volgende branches:

  • rubber- en kunststofverwerkende industrie
  • voedingsmiddelenindustrie
  • schietinrichtingen (binnenschietbanen en paintballinrichtingen)
  • betonindustrie grafische industrie
  • inrichtingen voor het onderhouden, repareren en reinigen van spoorwegvoertuigen

IPPC wordt type C

Door dit wijzigingsbesluit worden alle inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn, type C-inrichtingen. De voorschriften uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit worden daarmee van toepassing op alle inrichtingen waarin zich een gpbv (IPPC)-installatie bevindt.

Van hoofdstuk 4 naar 3

Verder vereenvoudigt deze wijziging het Activiteitenbesluit. Een aantal onderdelen is van hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 3 verplaatst. Hierdoor gaan de regels voor de betreffende activiteiten ook voor vergunningplichtige inrichtingen (de zogenaamde type C-inrichtingen) gelden. Vergunningplichtige inrichtingen hoeven voor die activiteiten dan geen (wijziging van de) vergunning meer aan te vragen, maar hiervan alleen een melding te doen bij het bevoegd gezag.

Ook is met deze wijziging het onderscheid tussen hoofdstuk 3 en 4 duidelijker geworden. Voor vergunningplichtige inrichtingen staan er geen voorschriften meer in hoofdstuk 4.

Andere wijzigingen

Met deze wijziging is verder geregeld dat de reikwijdte van de artikelen specifiek bij de afdelingen en paragrafen is aangegeven en dus niet meer algemeen in artikel 1.4.

Tot slot wordt in dit wijzigingsbesluit nog een aantal reparaties van voorschriften uitgevoerd.

Bron: infomil.nl

Milieu cursus

Meer weten over milieu, wet- en regelgeving en ISO 14001? Schrijf u nu in voor de milieu cursus.V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers