Werkplek wemelt van schimmels en bacteriën

14 juni 2012

CO2-gehalte

Wat betreft de directe gezondheidsrisico's, springt het CO2-gehalte op de gemeten werkplekken het meest in het oog. In slechts 50 procent van de gevallen is de concentratie CO2 op de werkplek onder (de norm) het ambitieniveau van maximaal 800 ppm (parts per million). Bij een op de vijf werkplekken is de situatie zelfs als slecht te beoordelen (>1200 ppm). CO2 is in deze concentraties weliswaar geen directe bedreiging van de gezondheid, maar wel een indicator van de luchtverversing in een ruimte.

Clean desk

Opvallend was dat in ruim 72 procent van de onderzochte panden de clean desk matig tot slecht scoort. Op de bureaus liggen dus redelijk veel tot veel losse spullen, wat een bron kan zijn van verontreiniging met micro-organismen en bovendien de schoonmaak bemoeilijkt.

Van de overige onderzochte onderdelen valt de gemeten temperatuur in het merendeel van de werkplekken binnen de norm van 20 tot 24 graden Celsius. Zorgelijker is echter dat op 73 procent van de onderzochte werkplekken de luchtvochtigheid beduidend onder de norm van 40 à 50 procent ligt.

Onnodig ziekteverzuim

Gebrek aan frisse lucht, een te hoge concentratie fijnstof en microbiologische waarden, te lage of te hoge temperaturen en een te lage luchtvochtigheid, kunnen leiden tot gebrek aan concentratie, vermoeidheid, hoofdpijn en zelfs tot onnodig ziekteverzuim.

Bron: VSR - Vereniging Schoonmaak Research/NEN

HACCP cursus

Meer weten over bacteriën en hygiëne? Volg de HACCP cursus.


V-Kam Education werkt onder andere voor:

Meer opdrachtgevers